Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2789-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Dakpannenfabriek De Valk te Echt in 1923.

De fabriek werd opgericht in 1890 door J. Meuwissen, Zij was de grootste dakpannenfabriek van Nederland, zelfs van Europa en voorzover bekend van de hele wereld. In het topjaar werkten er zo'n tweehonderd vijftig personen.

Op de foto de pas aange1egde trarnrails van de LTM-lijn Roermond-Echt-Maaseik (van 1922 tot 1938). De Valk had een eigen zijspoorlijn van en naar de fabriek en naar het NS-station Echt.

Op de foto de zogenaamde kipwagentjes voor het vervoeren van klei en getrokken door een paard. Verderop een slagkar met paard voor het vervoer van dakpannen. Ook voor het in- en uitladen in wagons gebruikte men paard en kar, Voor het op- en afladen en optasten van dakpannen werd een handkar gebruikt. In die tijd waren er nog geen of zeer weinig vrachtwagens. Op de achtergrond de oude kerktoren van Echt, Elektrische leidingen liepen via palen bovengronds.

22. Rond de starntafel.

Gezellig een kaartje 1eggen en een biertje drinken in 1924 op de weegbrug v66r cafe Harle Verwij1en nabij de brugoprit naar Stevensweert. Het was een druk en gezellig cafe, waar sinds 1922 de trarnlijn Roerrnond-Echt-Roosteren-Maaseik 1angs liep, doch die in 1938 werd opgebroken. Dan was er de bushalte van de Vadah, ops1ag van ko1en, parkeergelegenheid voor paarden en weegbrug voor ko1enwagens, op weg naar de ko1entip in Maasbracht. De po1derjongens, die het Julianakanaa1 groeven, dronken er vaak een stevige pint.

Op de foto, van links naar rechts: Agnes Verwijlen, A. Rarnakers en zijn vrouw RamakersRichter, Frans Vos, Harle Verwij1en en Karel Bongers. (Diens broer was de vinder van de beroernde Kantharos van Stevensweert.)

23. De Zank.

In 1925, bij het zilverenjubileum van Vriendenkoor, werd te Echt een intemationaal concours en festival gehouden, waaraan zesendertig verenigingen deelnamen. In augustus werd een tweedaagse reis naar de Rijn ondemomen via Dusseldorf, Keulen en Koningswinter. Bijgaande foto van een gedeelte van de Zank werd genomen op de "Lorelei".

Zittend, in de eerste rij: Harrie Ras, Sjang Smeets, Fons van Kempen, Frits Vos, Siang Strous en Tony Ruyters.

In de tweede rij, staande: Sjra Graus, een onbekende, dr. P. van Kempen, Comelis van der Asdonk en Neer Hellebrekers.

In de bovenste rij: Sjang Omloo, Harle van Neer, Siang Cuypers, Pierre Cuypers, Piet Aben, Siang Aben (Pey) en Jacq Hoeymakers (uit Berkelaar).

24. Hier een foto van 1927 van de eerste k1as van de 1agere school bij de zusters Ursulinen op de Wijnstraat te Echt. De foto is genomen op de oude spee1plaats, met op de achtergrond de oude huizen van de Wijnstraat (onder andere huis Omloo, huis Van Heek en huis Smets). Hier werd later de kweekschool met aula gebouwd.

In de voorste rij, van links naar rechts: Lieske van de Laar, Corrie Pustjens, Mia Cremers, Mia Schoenmakers, Teddy Wiersma, Riet Kopjanssen, Anneke Stipthout, Lies Coo1en, Toos Jeuken, Mia Rutten, Mia Smeets, Mia Maassen, Trieneke Severins (heeft later door een tramonge1uk haar beide benen verloren), Wientje Hees, Toke Coenen, Mia Peters en Claartje van de Laar.

In de bovenste rij: juffrouw Annie van der Leeuw, Ciska Cloudt, Lieske Storms, Mia Pustjens, Til van Heek, Wien Hees, Lies Jeuken, Net Hees, Ida van de Winkel, Juliaan Pustjens, Anneke Rutten, Mia Jacobs, Mia Bachus en Fien Bisschops.

25. In 1927 werd met succes het tonee1spel "Joseph in Dotan" opgevoerd, onder andere in de KSA-zaal (thans Majestic) en bij de paters van Lilbosch.

Op de foto, liggend voor het gezelsehap, Leo van Cruchten en in de eerste rij, van links naar reehts: Jan Cuypers, Peter Cuypers, Bair Corstjens, Joseph Wolters, Jan van Wegberg en in het midden op verhoging Fons Berekx, verder Lei van Kempen, Harle Severins, Jaeq Aben, Jo Geurts, Harrie Matthey en Karel Va essen.

Op de achterste rij: Hub Maassen, Willem Gijze1aars, Winand Joosten, Theo Housmans, Piet Wolters, Siang Peeters, Cornelis Crutzen, Harrie Maassen en Jaeq Verstegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek