Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2789-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. Familiefoto uit het jaar 1930, gemaakt op het Kerkve1d te Echt, achter de oude woning en het cafe van de familie Verheyen, bij ge1egenheid van het huwelijk van een dochter.

Geknield in de eerste rii: de kinderen Winand Vergoossen, Elisabeth Theelen en Gerda Vergoossen.

In de tweede rij: staand Jacob Verheyen en zittend Leopold Helwegen, Jacob Theelen, Hubertina Theelen-Helwegen, Siang Verheyen, Trina Verheyen-van de Laar, Jan van de Laar en weer staand Anna Theelen.

In de derde (bovenste) rij: Thies Verhey en (de schoenmaker), Catharina Theelen, Jan Theelen, Lei Theelen, Maria Theelen-Verheyen, Anneke Verheyen, Siang Verheyen, Ida VergoossenVerheyen met op haar arm zoontje Harrie Vergoossen. (Hij heeft momenteel een verzameling van ruim dertigduizend geregistreerde bidprentjes.)

32. Hier een foto uit 1930 van het bestuur van de "R.K. Cooperatie De Toekomst", op werkbezoek in Antwerpen.

Op de foto, van links naar rechts: R. Ram akers, voorzitter; A. Smets, secretaris; H. Bindels, directeur,en verder de bestuursleden: Renier Cuypers, Chretien Ramakers, J. van Pol, Jacob van Neer en Mathieu Janssen.

De "R.K. Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereniging De Toekomst u.a. te Echt" werd in het jaar 1914 opgericht en was een zeer bloeiende vereniging met veel leden, winstdeling en dergelijke en had weldra filialen te Koningsbosch, Pey, Dieteren, Montfort, Susteren en Roosteren.

33. De boerderij van Lilbosch.

De pachthoeve Lilbosch werd in 1833 gekocht door de paters. De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot 1699, toen de koning van Spanje het toentertijd zeer onderkomen domijn aan de oud-kapitein Etienne Pavinowitz schonk. (Deze oude akte bevond zich tot de Tweede Wereldoorlog nog in het archief van de paters; wel is nog een foto van de akte aanwezig.) In 1765 verkochten de erven Pavinowitz het landgoed aan de schout van Stevensweert, Abraham van der Leeuw, voor de prijs van 1300 pattacons waama de hoeve nog drie keer van eigenaar veranderde. De monniken van Lilbosch brachten echter het grootste deel van de heide- en moerasgrond in cultuur.

Broeder Agnetus van Velzen was meer dan vijfentwintig jaar bedrijfsleider van de boerderij en ook jarenlang de kaasmaker. Hij bouwde een veestapel op van meer dan vijftig stamboekrnelkkoeien en behaalde vele kampioenschappen, onder andere ook met zijn dikbillen.

Op de onderste foto broeder Comelis Vis (hij was een bekeerling en zijn broers waren ouderlingen van de Gereformeerde Kerk). Verder was op de boerderij werkzaam broeder Antonius Konings van St. Joost-Echt,

34. De bewaarschool.

De kleuterschool op de Bovenste straat te Echt rond 1930.

Vooraan in de eerste rij, zittend: Mia Vrancken, Eddy Hoeges, Mia Smeets, Corry Helzen, Fien van Montfort, Mia van Bezel, Truus Mestrum en Har Geurts.

In de tweede rij: Mia Verhey en, Toon de Haes, Bertha Hees,een onbekende, Roos Cuypers, Mien Roufs, Mia Cuypers, Fiet van Montfort, Fien van Kempen, Nesje Daelmans, Nesje Vrancken, Truus Nizet, Fien Graat en Rene Dingelstadt.

Derde rij: Griet Delsing, Mia Martens, Wiel Cuypers, Chrit v.d. Laar, Zus Laugs, Annie Beulen, Fien Aben, An Swinnen, Gert Vergoossen, Sophie Smeets, Annie Frencken, Mia Otten, Toos Verkooyen en Griet Laugs.

Vierde rij: Mere Marie Coonen, Cor Smeets, A. Geurts, Annie .Smeets, een onbekende, Fien Vrencken,Frans Hochstenbach, Ed Smits, Wiel Konings, Theo Meerten, Jo Cloudt en Sira Sevriens.

In de vijfde (bovenste) rij: Siaak Hees en verder onder anderen Fons Willems, Fum Dircks, Wiel Meuwissen, een onbekende, Niek Nizet en Frans Fey.

35. De brandweer van Echt.

In het jaar 1731 kreeg Echt de eerste gereg1ementeerde brandweer en werden van gemeentewege zogenaamde brandmeesters aangeste1d, die de zorg hadden over brandspuit, slangen, brandladders, emmers, brandtonnen, enzovoort. Schepen-brandrneester Bocken kreeg een traktement van zes pattacons. In 1929 werd de nieuwe motorbrandspuit aangeschaft.

V66r de brandspuit: Piet Aben, Cor Ronda, Willem Pustjens, Siang Smeets en Willem Roijakkers. Naast de chauffeur, met pet, Sef Geurts.

Daamaast een foto van het brandweerkorps Echt op 10 juni 1931, met van links naar rechts in de eerste rij, staande: Naad Vergoossen, Sjang Smeets, ve1dwachter J.H. Fey, Hein Backes en Cor Ronda (commandant).

In de tweede rij, zittend bovenaan: Willem Pustjens, Willem Roijakkers, Frens van Neer, Thei van Montfort, Piet Aben en Sef Geurts.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek