Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2789-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. De "kerke-suisse" van de dekenale St-Landricuskerk van Echt.

Hij was er voor de handhaving van de orde in de kerk, rege1ing bij processies, inhu1diging en ve1e kerkelijke p1echtigheden. Hij was een geziene figuur en e1ke zondag trad hij op in vol ornaat, gek1eed in een prachtig uniform met gouden tressen, met op zijn hoofd een grote steek met prachtige, witte p1uim en in zijn linkerhand de zilveren hellebaard. Onder de Heilige Mis, tijdens de consecratie, stond hij midden voor het altaar en bracht hij de officiele groet met een stram sa1uut.

Peter Smeets (alias Piier van Dilia) woonde op het Vrijthof en was meer dan vijfentwintig jaar suisse, namelijk van 1912 tot 1938. Hij was ook zestig jaar getrouwd en diamantenjubilaris van de Heilige Familie en de Rozenkransbroederschap.

Op de andere foto: Suisse Dirk van Lierop, gevo1gd door het college van burgemeester en wethouders, de edelachtbare heren J. Peters, J. Cuypers en F. Monsieur.

37. Wederom een priesterfeest op het Bovenste Bind in 1932, nu van pater Gerard Heuve1mans. Het was de derde dag van het feest, dus voor de jonge meisjes uit de buurt.

Op de foto, zittend in de eerste rij, van links naar rechts: Maria Kosman, Lies Geurts, pater Gerard Heuvelmans, Maria Cuypers en nog eens Maria Cuypers.

Staande in de tweede rij: Maria Cuypers, Trees Meuwissen, Dora Crutzen, Maria Overman, Agnes Geurts, Betsy Overman, Maria Geurts, Lena Peeters, Maria Coolen, Betje Hoogtanders, Maria Hoogtanders en Sophie Cuypers.

Staande in de bovenste rij: Neske Dircks, An Kosman, Dilia Granzier, Lies Geurts, Betje Geurts, Nellie Heuvelmans, Rieka Cuypers, Til Hellebrekers, Til Gijze1aars, An Lausen, Til Hoogtanders en J 0 Matthey.

Pater Heuve1mans is in 1939 als missionaris van Schout vertrokken naar Nederlandsch-Indie. S1echts een korte tijd heeft hij kunnen werken, want hij werd gevangen genomen en opgesloten in een concentratiekamp van de Jappen, alwaar hij is overleden.

38. Een van de vele negentiende-eeuwse boerderij-huizen van de Slek, namelijk het huis van de familie Bongaerts-Kurvers, Hoogstraat 76, Slek-Echt,

Op de foto, in de poort, van links naar reehts: Sjra Bongaerts, Sophie Bongaerts, in de kinderwagen Tony, verder To Bongaerts-Kurvers en haar man Frans Bongaerts, naast deze Annie en voor hem Tilly, Leo en Fien Bongaerts.

Later werden nog geboren: Dre, Mia en Thea Bongaerts, zodat het gezin in totaal uit tien kinderen bestond.

39. De Echter mulo.

De eerste klas van de mulo te Echt in 1932 (met ruim vijftig leerlingen) voor de ingang van de school aan de Peijerstraat.

Op de foto van links naar rechts, zittend op de voorgrond: Sef Lijnen, Sjra Vrancken, Jo Ronda, Jos Fiddelers, Pierre Pustjens, Jean Canton, Willem Merrie, Camiel Blommaert en uiterst rechts Harie J ennissen.

In de tweede rij, zittend op een bank: Jan Vrehen, Sjra Roufs, Jan Maassen, Jan Ramakers, Michel Ohlenforst, W. Smeets (later directeur woningvereniging "Land van Pepijn"), Emiel Smeets, Alphons Laugs, Jos Slangen, Pierre Ruyters, Wiel Smeets, Frans Ramakers en Rene Ram akers.

In de derde rij, zittend: Emiel Beunen, Rene Gijzelaars, Wil Pustjens, Rene Winteraeken, Hary Smeets, Jan Straus, Nic. Linssen, Pierre Vos, Marius Verlinden, Jan Smeets, Piet Graus en Jan Geelen.

In de vierde rij, bovenaan: Leo Stockbroeks, Jan Klinkers, Hub Brentjens, Harrie Vaessen, Herman Palmen, Theo Bocken, Ant. Deckers, Toon Schoenmakers, Jacq Bongers, Piet Masthof, Jules Janssen, Wiel Smeets en Harie J ennissen.

40. Priesterfeest op de Diepstraat.

iller een foto van Pasen 1932, genom en bij het priesterfeest (eerste Heilige Mis te Echt) van pater Harrie Sevriens (SMA), v66r de ouderlijke woning Diepstraat 231 te Echt.

Vooraan de kinderen: Leo Sevriens, Mia Sevriens (op de schoot bij moeder), Rene Sevriens, Annie Sevriens, Leo Sevriens en Jan Sevriens.

Zittend in de eerste rij: pater Hubertus Sevriens, Agnes Sevriens-Linssen, Sjier Sevriens, Leonard Sevriens, pater Harrie Sevriens, Cornelia Sevriens-Vos en pater Jan Sevriens.

Staande in de laatste rij: Rene Sevriens (koster-organist van de dekenale St.-Landricuskerk), Siang Sevriens, pater Janssen, pater Brugman (SMA), Mathijs Sevriens, Elisabeth Coolen-Vos, Anna Sevriens, Maria Sevriens, Piet Sevriens en Trui Sevriens-J ans.

Bij zo'n priesterfeest was het een week feest voor de hele buurt. 's Zondags voor de naaste familie, maandag voor de geestelijken, dinsdag voor de jonge meisjes, woensdag voor de jonge mannen, donderdag voor de getrouwde mannen, vrijdag voor de getrouwde vrouwen en zaterdag voor de verdere familie, verenigingen en dergelijke,

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek