Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2789-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41. Gebedsgenezers, pijnafnemers, alternatieve genezers van Echt.

Of schoon nergens een officiele telling of registratie aanwezig is, was hun aantal vroeger veel groter. Er is geen "opvolging van de jeugd" en de ziekenfondsverzekering van de Iaatste decennia houdt geen rekening met ze. Gebedsgenezers waren vooral vroeger veel geconsulteerde lieden, maar ook thans zijn er nog "die zich kapot bidden".

Een van de allerbekendste is en was Drikus Jennissen van de Hoogstraat 42, Slek-Echt, die mij vertelt: "Uit mij zelf kan ik niks, Het is meer een kwestie van Geloof. Alleen Onze Lieve Heer kan iemand genezen, maar ze moe ten 't zelf weI vragen" Oom Drikus toonde mij een spaarboekje van de Rabobank voor de nieuwe kerk van San Damiano in Italie van Mama Rosa Quatini met een spaarinleg van meer dan f 50.000,-, geheel vrijwillig geofferd door zijn klanten.

Andere bekende gebedsgenezers te Echt waren onder anderen: Manus v.d. Laar (Slagmolen), Sjeng Barrois (Vrijthof), Sjaak Vergoosen (Kleefstraat), de weduwe Heynen (Brugweg), Jan Zeegers (St. Joost), Bair Tummers (Loop), J. Vergoossen (St. Joost), Jo Croughs (Tuinstraat) en J. Schoenmakers (Ringen).

42. Een tweeta1 typische en sfeervolle foto's uit 1936.

Op de foto links de geitenhoedster "An van Kwaob van Mrik" - de weduwe Anna HeijnenKeibeek - met haar geiten in de Breulle. Op de achtergrond van de foto de B1okhut, gebouwd in 1936 voor "De Jonge Wacht". Na de bevrijding onmiddellijk in gebruik a1s hoofdkwartier van de verkenners, waar vele kampementen, uitkijktorens, v1aggemasten, en dergelijke werden gebouwd.

Op de foto rechts een waterputtende vrouw van Echt. In dit geva1 nabij de woning Heltzel, Dorpstraat te Pey. Deze foto kon echter net zo goed genom en ziin op de Slek, Ringen, Gebroek of Berke1aar, Koningsbosch of Maria Hoop, want overa1 vond men deze waterputten.

43. De lagerejongensschool aan de Peijerstraat in 1936.

Links de klasseonderwijzer J. van der Leeuwen rechts het hoofd der school L. van Cruchten. Zittend op de grond in de eerste rii, van links naar rechts: Wiel Vrancken, N. Wetzels, Jo Vossen, Wiel Starns, Andre Vrehen, Theo Voorsselen, Cor Srneets en J. Welters.

Tweede rij: Piet Starns, J. Welters, W. Vrehen, Wiel Vrancken, Jan Vrancken, Frans Smits, J. Peters, Harle Vergoossen en Jan Wenrnakers.

Derde rij: Jan van Wegberg, Harrie van Wegberg, Jan Strijbos, H. Vos, H. Willems, Jan Vos, Jean Walstock, Ed Smits, Rene Tubee en H. Wetzels.

Vierde rij: Gied Stroornbeek, Wiel Storken, Leo Walstock, Andre Tulkens, Harrie Welters, J. Welters, Jac. Tubee, Harrie Vos en J. van de Winkel.

Vijfde (bovenste) rij: Jo Vos, Jos Sleuters, Thorn Starns, Pierre Vos, Jan Tulkens, Albert Winteraecken, H. Vrancken, Jan Verhey en en Jan Turnrners.

44. Foto uit 1936 van de zevende k1as van de jongensschoo1, Houtstraat te Pey.

Deze prachtige oude school (eerst gezamenlijk voor jongens en meisjes) werd in 1968 afgebroken. Op de foto in de eerste bank, van links naar rechts: H. Schoenmakers, H. Roumen, L. Oe1ers, J. Vergoossen, Sjra Vergoossen, P. Croughs, H. Ram akers, W. Gobbels, J. Giesberts, H. Coonen, P. van Heel en H. Cuypers.

In de tweede rij banken: L. van Buggenum, H. Ramakers, K. Luyben, G. Rutten, A. Jans, H. Tholen, P. Jans, H. Aarts, J. Wilms, J. Meuwissen, A. Jeurissen, G. Vergoossen, J. Verstraeten en J. Jansen.

Staande links: Chr. Zee1en, J. Verstraeten, P. Houben, J. van Neer, B. Maessen, W. Ruyten, W. Kesse1s, Chr. Vergoosen en D. Cleven.

Staande rechts: het hoofd der school me ester J. Beu1en, H. Mo1s, Th. Ververgaert en M. Severins.

45. De LTM te Echt.

De LTM (Limburgse Tram Maatschappij) onderhield van 1922 tot 1938 een stoomtramdienst tussen Roermond-Echt-Maaseik. De gemeente Echt kocht in 1919 aandelen van de LTM met de bedoeling om via het NS-station te Echt een verbinding tot stand te brengen tussen Belgie en Duitsland, via Echt. Deze vooruitziende bestuursdaad is helaas nimmer verwezenlijkt. De LTMgebouwen zijn in 1939 in gebruik genomen als Eroba-rijwielfabriek, terwijl het stationsgebouw zelf werd verhuurd als woning door de gemeente Echt. Wat betreft de allerlaatste stoomtramdienst, zie bladzijde 50 "Echt in oude ansichten deel1".

Bijgaande foto is van de "Tractie Echt" van 5 februari 1934 in de locomotievenloods, v66r hun loc nummer 52.

Van links naar rechts eerste rij, zittend: Gerard Peters, Fons Matthey en Piet Ruyten.

Tweede rij, staande: Jean Sullot, H. Clarijs, Dirk van Lierop, Guus Palmen, Frans Giesberts, Thei Cleef, Driek Laumen, Bair Louwers, Herman Claessen, Gerard Simons en H. Peeters.

Derde rij, staande: Sef Matthey, Toon Huurdeman, Jos Giesbertz, Kees Baselier en Hein Hoek.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek