Kent u ze nog... de Eibergenaren

Kent u ze nog... de Eibergenaren

Auteur
:   G. Odink
Gemeente
:   Eibergen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0488-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Eibergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het dorp Eibergen heeft een oppervlakte van 11.700 ha. en omvat tevens twee kleinere kernen, de kerkdorpen Rekken en Beltrum. Het geheel kunt u vinden in de noordoosthoek van Gelderland, tegen de Overijsselse en Duitse grens gedrukt. De kern van het dorp Eibergen ligt zes kilometer van de Duitse grens en ligt aan de provinciale weg Enschede-Haaksbergen-EibergenGroenlo-Winterswijk. Het totaal inclusief de kerkdorpen heeft momenteel 15. 700 inwoners. Dat was in 1875 nog maar 5.000, van wie de helft katholiek en de andere helft christelijk-liberaal was. (Socialisten of communisten kende men destijd nog niet.)

Eigenlijk is de groei van dit gewest begonnen na de eerste wereldoorlog door de opkomst van de textiel-industrie die geconcentreerd was op Twente en gedeeltelijk op Winterswijk. Een groot deel van deze groei hebben wij zelf nog meegemaakt en beleefd; vandaar ook iedere keer de vraag:

"Wie was dat? " En om hen dus niet helemaal te vergeten kwam er dit boekje over "de Wäterrotten".

Eén conclusie moeten we trekken, namelijk dat er voor 1900 maar heel weinig, haast niets gefotografeerd is. De eerste foto's, in kolossale lijsten, waren van een fotograaf uit Breda, die op verzoek de allerrijksten uit het dorp fotografeerde. Wij hebben van deze foto's geen gebruik gemaakt.

1. Deze foto toont ons het rooms-katholiek kerkkoor van de St.-Mattheusparochie en is gemaakt omstreeks 1890, hetgeen is af te leiden uit de leeftijden van de afgebeelde personen van wie er op dit moment, naar we aannemen, geen meer leeft. En toch hebben wij hen allen persoonlijk gekend. Van links naar rechts zien we hier: Jans Gelink, pastoor Van de Hurk, Mattheus Weeink, H. Ebberink, koster J. Bomers, schilder Tonie Klein Bekkedam, organist W. Ellerbeck sr., dirigent Ten Dam, Willem te Nijenhuis ("Wilmke, hoo late is 't"), Willemsen, Aloyvius Hesselman ("blouwvarver"), Gerard 0lminkhof, Gradus Baak op Baak, Hendrik Olminkhof en J. te Brinke op Brinke.

OL 'JA OR SA 0 VENDPRA OT!

Nog wodt t'r op Ol'jaorsaovend Nog wet 'k van 't olde Willemken,

Geneug'luk heer epraot, Van Weavers den zoo luun,

Verhalen en olde smeukskes En ok van Gat Jan Abbink,

Dee noo neet meer bestaot, Den gruweluk mes kon kruun.

Wee wet nog dat de bekke Nog heur ik Leeman fluiten

Biej Toontjes langes leep? En Bouwmeister beduun,

Wee kent t'r nog de karke Dat heel de buurte gek was,

Waor noo 't pastoorshoes steet? As 't Olde in 't Nieje luun.

Wee wet nog dat den stoefwilg Nog is Ol'jaorsaovend

Ne boom was as ter too, Vuur ons een bet jen [ees,

Waoran d'n olden Ellerbeck D'n dag da'j olde dinge

Gimmestieken 's-morgens vroo? Opniej weer vuur oew zeet.

Nog wet 'k dat in de Hemstea En vrög ter in oew hatte

Alleene Boenders wonn'n. Ne stemme: "Woo mot 't noo?"

En dat Engeline Wessels Dan zeg iei ma or met Jensken:

Oet bedde is evoll'n. "Wat God deut, dat is good. "

DE HÖLTER

2. De klas van meester Lenderink omstreeks 1896. Hij was een onderwijzer van wie, volgens onze ouders, een bijzondere kracht uitging. Helaas heb ik niet alle namen op een rijtje kunnen krijgen, maar ik zal dié namen noemen die mij bekend zijn. Op de bovenste rij van links naar rechts: K. Meulenkamp, W. Zweers, Nijland (Toontjes), Salamon Samson, Levie Samson, Tonie Beckedam, Johan Meulenkamp, H. Frank, Gerrit Odink en Johan Wolfs. Op de tweede rij: meester Lenderink (gedeeltelijk zichtbaar), Femia Koeslag, Mina Weenink (Schuring), Hanna Nijland (Toontjes), H. Vaar werk (Biesebeek), Vaarwerk (Biesebeek), Aaltje Meulenkamp, Rika Nijenhuis (de bakker), Derkje Koeslag, Elsas en Tonie Nijenhuis (de bakker). Op de derde rij: Burgers, Elsas (Tromvellen-looierij), Dina Odink, B. Frank, S. Frank, dan twee leden van de familie Zion, vervolgens Netje Samson, Rika Wolfs en Hanna Timmen. Zittend: H. Meulenkamp, Hendrik Odink, onbekend, Dirk Koeslag, Leida Koeslag, twee kinderen van Jacob Natan Kets, Timmen en Wolfs.

3. Deze opname van een wekelijkse kaartavond is omstreeks de eeuwwisseling gemaakt in de voortuin van de pastorie aan de Grotestraat. Op deze plaats is thans de schoenenzaak van H. Scholten gevestigd. De afgebeelde personen zijn de buurtheren van Haaksbergen, Borculo en Rietmolen en pastoor Petrus van den Hurk, die werd geboren op 31 juli 1829 en overleed op 9 december 1903. Hij was gedurende zevenendertig jaar pastoor van Eibergen en Rekken en bouwde in Eibergen een kerk en een school en in Rekken een kerk. Hij was een graag geziene autoriteit

in ons dorp. .

Op de hoek van de Grotestraat en de Whemerdijk stond eertijds een prachtige bruine beuk met een doorsnede van ongeveer een meter. Helaas is deze boom tijdens de cycloon van 1925 omgewaaid.

4. Hiernaast zien we spoorwegpersoneel in de jaren rond 1910. Eibergen lag aan de lijn NeedeWinterswijk. Het ongeveer vijf kilometer ten noorden van ons dorp gelegen buurt dorp Neede had destijds een druk station: reizigers van Eibergen naar Zutphen of Enschede moesten hier overstappen, hetgeen een onderneming op zich was. Wij hebben als schoolkinderen veel plezier gehad van het lokale lijntje naar Winterswijk. In de jaren twintig werd van de lijn druk gebruik gemaakt door pendelaars naar Twente. Via deze spoorlijn waren de ziekenhuizen, specialisten en tandartsen in Enschede gemakkelijk te bereiken. Helaas is het lijntje in de jaren dertig opgeheven.

We zien op de foto, staande: Huiskes, E. Wonnink, H. Schäperclaus, Ribbels en Waanders. Zittend: Thijsen, Scheffers, chef De Froe, Biesebeek en Bos.

5. Hier zien we het bestuur en de directeur van de coöperatieve stoomzuivelfabriek bij de oprichting op 22 mei 1900 te Eibergen. Ik heb deze foto gekozen omdat hierop diverse personen zijn afgebeeld die ook op enkele hierna volgende foto's zijn te zien. "De botterfabriek" heeft zijn nut voor de Eibergse veehouders wel bewezen. Eén van de mensen die zich in die tijd bijzonder druk maakte voor het wel en wee van de jonge boer was meester J. Leppink, de eenvoudige dorpsonderwijzer, hier in het midden afgebeeld met hoed en snor. Hij was de man die na de normale daglesuren 's avonds aan de avondschool voor het in opkomst zijnde landbouwonderwijs lessen gaf. Uren heeft hij in zijn vrije tijd doorgebracht op de boerderijen, om de jeugd enthousiast te maken voor de kunstmest en andere nieuwerwetse dingen, die nu gewoonte zijn. Velen zullen dit bestuur dankbaar zijn voor zijn toen vooruitziende blik!

We zien hier van links naar rechts: directeur H. Schürer, notaris mr. e.P. ter Braak, G.J. ten Cate, W.H. Smits, H.A. Hennder, G.J. Olminkhof, A. Meutstege, W. te Raa, secretaris J. Leppink (ook secretaris van de Geldersche Onderlinge Maatschappij van Landbouw), J.D. te Biesebeek, H.J. Meijers, G.J. Koeslag en J.H. Bennink. Allen zijn overleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek