Kent u ze nog... de Enschedeërs

Kent u ze nog... de Enschedeërs

Auteur
:   D. Taat
Gemeente
:   Enschede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4252-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Enschedeërs'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

56. Dit is een andere groepfoto van leden van de "Enschedese Wielervereniging Het Oosten". Na de eerste schuchtere pogingen om het fietsen ingang te doen vinden, werd er op grote bijeenkomsten reclame gemaakt voor de nieuwe sport. Edo J. Bergsma was ruim dertig jaar voorzitter van de A.N.W.B. De wielerclub hield al in de vorige eeuw toertochten voor groepen. De populariteit nam toe. Overal deden renners mee aan wedstrijden op de weg, in het stadion (de Helmer) en op grasbanen. De eerste wedstrijden op het gras van het Volkspark werden georganiseerd door Jac. Kleiboer, waar onder anderen Braspenning meereed. In dat jaar (1925) werd "Het Oosten" opgericht.

We zien hier voor het bekende clubcafe aan de Haaksbergerstraat: in het midden, zittend van links naar rechts: R. Akkerman, voorzitter A. Schoenmaker en penningmeester W.A. de Wit. Links, met de fiets aan de hand: secretaris J. Slot, L.J. van de Bos, L. Gelink en A. Hofstede. Rechts, met fiets: Lubben, L. Oude Keizer, Harm en Hendrik Rijfkogel en Jaap Schipper. Op de achtergrond onder anderen J. Klinge en familieleden van de renners. De fietsen waren van deugdelijke makelij, doch behalve het stuur bezaten ze weinig van de huidige vederlichte wedstrijdfietsen.

57. In het eerste Jaarboek Twente (1962) staat een zeer lezenswaardig verhaal opgetekend van de arna teur-historicus H. Geerts over de eerste toneelvoorstellingen, stukken en spelersgroepen in Enschede.

Bernhard Heupers kiekte voor het toneel van "Irene" deze twee olijke spelers, J.H. ten Kate en kleerrnaker Klaassen (rechts), terwijl ze zich opper best voordoen alsof ze voor een volle zaal voor het voetlicht rnoeten treden. Zij beelden de beroernde "Pier en Pol" uit.

58. De toneelvereniging "Oefening Baart Kunst" in 1910. In gebouw "Tivoli" aan de Oldenzaalsestraat heerste dikwijls de geheimzinnige sfeer van oud-Nederlandse ridderverhalen. Draken van stukken gingen er ook in als koek bij het publiek, dat zich weI eens graag wilde amuseren. Met een geweldige overgave speelden de verenigingen "Oefening Baart Kunst", "Ret Roomsch Toneel", "Victoria" (het oudste gezelschap), "Meer Licht", "Kunst en Vriendschap" en het "Vrije Toneel".

Volgens gegevens van Bert Mutter was deze groep van rooms-katholieke origine. Geheel rechts zit (zelfvoldaan, en terecht! ) de inspecient, eerste regisseur, bestuurslid, souffleur (hij had een goed geheugen), analfabeet en verteller Anton Beumers. Kapelaan De Geus was adviseur. Verder speelden mee: Evertsen, Weustink, Konter (derde van links) en Hilgenholt sr. en jr. (vierde en zevende van links). Merkwaardigerwijs was de moeder in het spel meestal dood, want vrouwen mochten niet op het toneel!

59. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek van Enschede (O.L.B.E.) heeft een rijke geschiedenis. Direct na de brand van 1862 werd een begin gemaakt met het verzamelen van boeken uit particuliere bron. In 1882 werd de "Volksbibliotheek en Leesinrichting" opgericht, die was gehuisvest op de Markt. Het werd een "Nutsbibliotheek". Door een grote schenking kon in 1920 worden uitgebreid en werd de "H.B. Blijdensteinstichting" geformeerd, hetgeen een verhuizing naar het kapitale pand aan de Langestraat mogelijk maakte. Op 22 februari 1944 maakten brandbommen een einde aan het grote boekenbezit, Na de oorlog kon een onderkomen worden gevonden in het "Van Heekshuis" op de Markt, waarna, in 1969, de "Klanderij" het huis van de OLBE werd.

Op de foto, die is gemaakt ter gelegenheid van de officiele opening van de "Helmich Benjamin Blijdensteinstichting" op zaterdag 10 januari 1925, zien we, van links naar rechts: gemeentesecretaris C.F. Klaar, N.G. van Heek, H.A. van Heek, M,A.H.M. Stroink (burgemeester van Lonneker), mr. dr. J.M. de Moor (voorzitter V.U.E.), T. Faber (secretaris O.L.B.E.), dr. P.e. Molhuysen (inspecteur uit Den Haag, vertegenwoordigende de minister van O.K,W.), J.B. Blijdenstein W.Jzn. (voorzitter Cornmissie van Toezicht), P.M. Heringa (directeur O.L.B.E.), wethouder H.B. Franke, Harry ter Kuile, burgemeester Edo J. Bergsma (zonder hoed! ), dr. H.E. Greve (Den Haag), mevrouw de weduwe H,B. Blijdenstein-van Heek, wethouder J. Bevers, meiuffrouw Ida S. Scholten (penningmeesteres O.L.B.E.) mevrouw Harry ter Kuile-van Heek, wethouder H.C. Sanders, wethouder J. Winkels, mevrouw E. Bergsma-van der Moer, S. de Clercq (architect, Den Haag), dominee E. Pekema (voorzitter O.L.B.E.), dr. T.P. Sevensma (directeur O.L.B. Amsterdam) en mr. dr. L.C. van den Steen van Ommeren (vice-voorzitter O.L.B.E.).

60. Hermannus Verbeek, ge boren te Gronau in 1751 en over1eden te Enschede op 29 december 1828, was een zoon van J ohannus Verbeek, schoo1meester te Gronau. Hij was een algemeen geacht schoolmeester (sinds 1773) en voorlezer en voorzanger (1788) van de Nederduits hervormde kerk te Enschede. Hermannus Verbeek was de 1aatste persoon die op zijn verzoek in de hervormde kerk werd begraven, op 31 december 1828 des avonds om elf uur. Nadien was het verboden. H. Verbeek gaf zijn lessen aan de Enschedese jongelingschap in het stadsschooltje, dat aan de noordzijde tegen de toren van de kerk was gebouwd en dat uit twee verdiepingen bestond.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek