Kent u ze nog... de Enschedeërs

Kent u ze nog... de Enschedeërs

Auteur
:   D. Taat
Gemeente
:   Enschede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4252-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Enschedeërs'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

61. Links: dr. A. Benthem Gzn. was waarnemend directeur van de Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel, waarnemend directeur van de Hoogere Burgerschool met handelsafdeling en leraar van 1872 tot 1913. Als schrijver van de "Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving", dat de eerste druk in 1885, maar een sterk verbeterde uitgave in 1920 beleefde, is hij nog steeds de vraagbaak voor een ieder die zich wil verdiepen in de historie van Enschede. Zijn wetenschappelijke methode met daarbij een geweldige plaatselijke kennis verhoogt de waarde van zijn werk.

Rechts: dr. E.E. Mogendorff was rector van het gerneentelijk lyceum vanaf de oprichting (in 1920) tot 1939. Nadat de gemeente enkele keren ontheffing van de verplichting tot oprichting van een gymnasium had verkregen .xnndat vooralsnog op bezoek weinig te rekenen zou zijn", kon in 1920 de .Jyceumgedachte" vaste vorm krijgen, Het middelbaar en nijverheidsonderwijs in Enschede heeft bijgedragen tot .Jtet verkrijgen van kundigheden van eenen meer verheven aard", zoals die in de Thorbeckiaanse rapporten werden voorgesteld.

62. Op het gebouw van de "Vereeniging Ambachtsschool voor Enschede en Omgeving" prijkte in letters en cijfers: "ANNO 1922". Het onderwijs was al enkele jaren in volle gang, in barakken en oudere schoolgebouwen. De plechtige opening van het hoofdgebouw aan de Boddenkampsingel vond plaats op 25 april 1923.

Bij die gelegenheid stelden zich de volgende personen in een lokaal op: A.F. Stuve, H. Verrnijs, C.A.J. van Helvoort (burgemeester van Losser), J.H.J. Janssen, M.A.H.M. Stroink (burgemeester van Lonneker), twee onbekenden, H.A.W. de Bruyn, gemeentesecretaris C.F. Klaar, wethouder H.B. Franke en S. Menko N.Jzn. Achteraan, in het midden, staat M.J. Everse. Verder de rij afgaande ontmoeten we: J.H. Gerbert (wethouder van Lonneker), dr. H.B. Holsboer, H. Nijhuis (wethouder van Lonneker), G.H. Groote Haar (inspecteur van het nijverheidsonderwijs), mevrouw Kapteyn, Ph. ter Meulen, Edo J. Bergsma (burgemeester van Enschede), onbekend, mr. dr. G.A. Lasonder, H.H. Menko, directeur B. Brands en wethouder G. Elhorst.

63. De "Hoogere Handelsschool", later de H.B.S.A. aan de Borneostraat, nam op 5 september 1927 haar nieuwe gebouw in gebruik. Voor die gelegenheid werden enkele stoelen buitengezet en er werd een foto gemaakt van een aantal leraren, de Commissie van Toezicht en het gemeentebestuur. We zien van links naar rechts, zittend: wethouder J. Bevers, wethouder H.B. Franke, gemeentesecretaris CF. Klaar, burgemeester Edo J. Bergsma, de inspecteur van Onderwijs J.H. Thiel, wethouder H.C Sanders, wethouder J. Winkels en H.B. Peteri (voorzitter van de Commissie van Toezicht). Verder, staand: de aannemers F.J. Turin en T.M. Luierweert en de leraren J.Th. Hart de Ruyter, G. Velds, CJ.E. Dinaux, J.J. Hendriks, C. Smit, G.J. Stieber, G. van der Laan, J.H.J. Clemens, H. de Bruin, dr. L.C.E. Kniphorst, mejuffrouw A.A. Klaar, A. Heyting, H. Huffnagel, L. Try tel en dr. G.J. Geers, ir. H.G. Mos (directeur gemeentewerken), dan de leden van de Commissie van Toezicht H.P.H. van Glabbeek, ir. H. van Halewijn, G.J.H. Goorhuis en G. Stenvers en als laatsten L.H. Onstenk en concierge G. van Alphen.

64. Hiernaast zien we leerlingen van de E.J.L. Huetingschool (genoemd naar het hoofd der school) aan de Molenstraat 37. Later werd de naam omgedoopt in "Zeggeltschool". Vele van de afgebeelde leerlingen gingen naar het "voortgezet onderwijs", want school C was een van de "opleidingseholen" .

Links staat meneer Ter Meule en rechts meneer Zuring. Om economisehe redenen kwamen de kinderen uit een gezin op dezelfde foto. Er werd dus niet naar klassen ingedeeld. We zien, van links naar reehts, op de aehterste rij: Dini Goorhuis, Trui Koelers, ? Nijenhuis, Rika Geijming, Jo van den Berg, Jansje Godsehalk, ? Dees, Nellie Avenarius, Roza Bos en Klara Sclunitt. In het midden: Johan van Bruggen, Grada Nijenhuis, Annie Enderink, Johan van Amstel, onbekend, ? Huiskes, ? Weldink, Theodoor Nijland, Frans Jansen, ? Breunis, Dirk Udo, Hendrik Heerze, Friso van Hoorn, ? Fokkens, onbekend, Herman Groenewoudt, onbekend, ? Gaastra, ? Albarda, Jaeob Mantel, onbekend en Frits Sehults. Op de voorste rij: onbekend, Nico Schmitt, Albert Wink, H.J. Ascherman, Johan Reekers, Gerrit Sehurink, Henk Hofman, ? Bos en Marinus Udo.

65. Dit is het onderwijzend personeel met enkele oudercommissieleden van de tweede School met den Bijbel in de Visserijstraat. De vereniging is al in 1886 opgericht; deze school werd gebouwd in 1907. De foto is van omstreeks 1926. We zien, zittend van links naar rechts: Althuis, J. Ketel en een onbekende. Staand: juffrouw Koerselman, J.W. Schipper (hoofd der school), juffrouw Mien Sachse, juffrouw Hulda Visser, meneer Arkema en een onbekende.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek