Kent u ze nog... de Enschedeërs

Kent u ze nog... de Enschedeërs

Auteur
:   D. Taat
Gemeente
:   Enschede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4252-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Enschedeërs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Toen de gemeente Lonneker voor 1934 nog ze1fstandig was zwaaiden deze heren van de Technische Dienst de scepter bij de bouw van menige school, kantoorgebouw, werkp1aats of ander openbaar onderkomen. We zien, van links naar rechts: H.J. Wesselink, H. Spook, L. Maas, Joh. Verhoeks, directeur Glerum, J. Roest, T. Rondeel, Joh. Wiemerink en, zittend, de hoofdopzichters De Boer en Bruggink. De foto werd gemaakt achter het pand Hengelosestraat 40.

17. Hier zien we een gedeelte van het gemeentepersonee1 van Lonneker in het begin van de jaren twintig.

Staande, van links naar rechts: bode Van Veen sr., Bernhard ter Beek, De Wagter (hoofd der school), Koerts (be1asting), H.G. Kluten, Arie van de Riet, mejuffrouw Rika Te1man, B. van de Wenden, Kiphart, mejuffrouw Annie Jets, Willem Roethof (hoofd der school), Hem. Bronsvoort en Dion. Niessen. Zittend: Wilhelm Herman de Groot, G.J. Ouwens, Jan Kors (algemene zaken), Joh. Bernh. Konings (burger1ijke stand), Ph.H. ter Meulen (secretaris), J.H.W. Robers (gerneenteontvanger) en D. Kromhout van der Meer. Op de voorgrond herkennen we de gezusters Dieneke en Gerda Brandenborg.

18. Personeel van de dienst Openbare Werken en Vo1kshuisvesting van de gemeente Enschede, gehuisvest aan de Mo1enstraat 27. De opname dateert van v66r 1934. We zien van links naar rechts, op de achterste rij: J. Arts, Korpershoek, Ter Wierik, J.H.G. de Jong, A. Hens, Bergink en twee onbekenden. Op de middelste rij: onbekend, Sonneve1d, W. Knol, K.J. Heutink, ir. Stuitjes (?), B.D. Dam, Is. Hu1shoff, Jan Roessink, O. van de Broek en concierge H.J. Motshagen. Zittend: De Vries, L.Th. Ontstenk, P.J.G. Kloppers, Voogd, Gerritsen, mevrouw Gerritsen (? ), directeur Mos, Timmerman en J. Veltman.

19. Het politiekorps van Lonneker. De gemeente Lonneker omvatte van de Franse tijd tot 1934 een zeer groot grondgebied. De oude centrumplaats Enschede kwam bij het ontstaan als gemeente als een "eilandje" binnen Lonneker. De oude marken Lonneker, Esmarke, Usselo, Twekkelo en Driene werden bestuurlijk omgevormd tot "wijken" van de plattelandsgemeente Lonneker. Deze voorrnalige buurtschappen en nieuw gegroeide woonkernen verschillen onderling, maar hebben ook veel gemeen.

De gezagsdragers op nevenstaande foto had den elk hun eigen ressort. Hier staan ze op de trap van het grote gemeentehuis. Op de achterste rij, van links naar rechts: A. Bongers, J. Leidekker, Bekkenkamp, Olthof en A. Vissenberg. In het midden: Joh. Julius, Jac. Verwaal, H. Jaspers, J. Bronsvoort en F. van Veen. Zittend: hoofdinspecteur A.J. van Marion, burgemeester M.A.H.M. Stroink (van 1906 tot 1930) en H. Simmer.

20. Hiernaast staat het voltallige politiekorps van Enschede afgebeeld. De foto dateert van omstreeks de eeuwwisseling. De taak van deze heren was gelijk aan die van een echte plattelandsveldwachter. Een tram reed nog niet in de stad en auto's werden nog maar spaarzaam gesignaleerd. Wie aan de rechterkant van de weg kuilen zag, dacht er niet over om "rechts te houden".

Op straat, in de straatjes en bij de herbergen of begrafenissen waren deze mensenkenners steeds even farniliair, gestreng of behulpzaam. Voor de kwajongens hadden ze een speciaal oog en oor. Het "Wo bin ie van? " hielp dikwijls meer dan welk dreigement ook. Want van het doen en laten van de bevolking waren ze terdege op de hoogte.

De geportretteerden zijn, staande: Van de Veen, De long en Leidekkers en zittend: Wessels, Drenth en Getkate.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek