Kent u ze nog... de Enschedeërs

Kent u ze nog... de Enschedeërs

Auteur
:   D. Taat
Gemeente
:   Enschede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4252-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Enschedeërs'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. Begin 1913 ging het technisch personeel van de bontweverij van Nico ter Kuile en Zoon (weverij De Bothof), ter gelegenheid van het afscheid van G. Nijland wegens prornotie naar elders, in het beste pak gezarnenlijk op de foto bij Bernard Heupers. De poserenden zijn de touwbazen, die zelfstandig opereerden in een deel van de weverij, We herkennen van links naar rechts, zittend: Bernhard Zweers, Andries Westendorp, Albert Schouwink, Anjo Bennink en Jan Willern ten Barge. Staand: Jan Lutje Schipholt, Bernhard Bult, Gerrit Jan Weldink, Bernhard Holters, Gerrit Nijland, Hendrik Vrijsteen, Wolter Jan Taat en Hendrik Hagen.

27. Bij het afscheid van dominee J. van Dorp, als adviserend bestuurslid van de V.C.J.B., op 27 januari 1929, werd nevenstaande foto gemaakt. Staand: G.H. Nijmeijer, Jo ter Steege, E.G. ten Cate, Joh. Kramer en Koos Veen. Zittend: Jan Timmers, Arend Weyers jr. (adviserend lid), dominee Van Dorp en Jo Wevers. Samen vormden zij het toenmalige bestuur van de Vrijzinnig Christelijke J ongeren Bond.

28. In de week van 8 tot 15 september 1908 werd in het Enschedese Volkspark een internationale bakkerijtentoonstelling georganiseerd, waaraan we deze foto van plaatselijke bakkers hebben overgehouden (van "amateurfotograaf" A.J. Brusse, Enschede).

Van links naar rechts ontwaren we, staand: C.C. ten Hove, H. Gosselink en G.B. Vonderhorst. Zittend: J.H. Wevers, P.H. Ribbels, H.B. Franke, E.G. Borgerink en H.J. Schreurs.

29. Welke de taak was van nevenstaande "Bemiddelings Commissie" is niet geheel duidelijk. Ze speelde in ieder geval een rol van betekenis bij de distributie van goederen in de eerste wereldoorlog. De winkeliers (detailhandelaren) kenden een "inslagregeling" blijkens een mededeling op het bordo Ret bestuur hield zitting op dinsdagmiddagen van 2 tot 3 uur.

We identificeerden met enige zekerheid de zittende bestuursleden: van links naar rechts de heren Campagne (van de boekhandel), Spiele (chef van de winkel van Seinhorst, die alles in de bekende "toetens" verkocht) en Cohen Barnstein en verder kapper Borg en bakker Gosselink. Links staat waarschijnlijk de heer Wassing en rechts slager Kieskamp. In het midden poseert Jozeph Meijer van magazijn "De Vlijt",

30. "Aanbieding Vaande1 aan de Vereniging "Koninginnedag" 1923", a1dus het bijschrift achterop deze foto. AIle - uits1uitend manne1ijke - 1eden van de vereniging hebben een feeste1ijk uiterlijk en steIlen zich voor deze ge1egenheid duidelijk correct op. Helaas zijn niet alle bestuursleden herkend. Volgens onze zegsman zien we, van links naar rechts, zittend: Van Glabbeek, Jan Kosters, Edo Bergsma, Ko van Deinse en H.B. Roeteringh Schunlau. Staand: Knoef, Garritsen, G. Nordbeck, G.J. Poerink, Clemens, Varwick, Dolf Vohwinkel en A. Menko. Geheel rechts staat dominee Van Dorp.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek