Kent u ze nog... de Enschedeërs

Kent u ze nog... de Enschedeërs

Auteur
:   D. Taat
Gemeente
:   Enschede
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4252-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Enschedeërs'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. De kinderen van de bewoners van de Oldenzaa1sestraat (van de "Hoondenkolk", de "Tatengang" en de "Besehutengang" tot en met de "Sebom" of "Sebastopo1") werden in 1914 getrakteerd op een uitstapje. Op kosten van het "Comite Koninginnedag" ging het te voet naar "Dolphia" voor een versnapering en een foto. Geheel reehts herkennen we Herman en Hendrik Hueskes (respeetievelijk fietsenmaker en meube1maker) en gehee1 links de heer en mevrouw Kuyper van de hoeden- en pettenzaak. Kuyper was zeer populair; zijn advies was: "Laat Kuyper U behoeden". Eens zou hij een briefkaart hebben ontvangen met de adressering: "Aan Abraham Kuyper te Holland".

32. Hier ziet u ze niet al die Enschedeers van toen. Maar wel hun dossiers, bijeengebracht en gebonden, op naam en toenaam geordend, op lijsten in de registers van de Burgerlijke Stand, als resultaat van de volkstelling van 1930 (de elfde! ). De foto is gemaakt op woensdag 10 december. De gegevens worden bewaakt door de ambtenaren J.H. Bergink, Prieshof, De Vos, J.M. Nijhof en, achter hen, G.J.A. Wernink.

33. Deze foto van het college van brandmeesters werd gemaakt op 26 mei 1922, ter ge1egenheid van het jubileum van A.G. Beltman a1s lid van het college. We zien van links naar rechts, zittend:

F. Melster, A. Sanders, burgemeester Edo J. Bergsma, A.G. Beltman, P.A. Nijgh en T.J. Tonies, Staand: G.D.C.W. Nordbeck, W.A. Garretsen, B. Romeny, F.W. Burna, M.J. van Ge1deren, J. Kosters Azn., H.W. te Pas, J.H. Fikkert, W. Hartman, J. Warnaars, A.J. Eggink en G.J. van Heek WHzn.

Op de petten staan het woord "brandmeester" en het wapen van Enschede. Zie voor een draagpenning onder andere Enschede in oude ansichten, bladzijde 103. Het "College van Brandmeesters van de Vrijwillige Brandweer" dateert a1 van 1885 en bestond uit negen brandmeesters en negen plaatsvervangers. Maar a1s de nood aan de man kwam moesten driehonderd vijfentwintig personen worden ingeschake1d om de spuiten en de emmers te "bemannen".

34. Voor de eeuwwisseling bestond er bij een aanta1 jonge dames reeds be1angstelling voor de tennissport, terwijl ook de heren we1dra volgden met "games" op primitieve grasve1djes. Op 10 augustus 1897 kon de eerste "Enschedesche Lawn-tennisclub" worden opgericht. Hier zien we de eerste spee1sters, nog in lange rokken, bij het net. Van links naar rechts: Rika Blijdenstein, Anna Scholten, Hardy Stroink, Anna Selkers, Betsy Jannink, een logee van dominee Wijbrands, Tini van Heek, Ina Blijdenstein en Betsy Morsman. (Naar gegevens van L.A. Stroink.)

35. Het verhaal van een dankbaar jongetje is waard om aan de vergetelheid ontrukt te blijven, De tekenaar schetste de voornaamste scene van het goedeindigend drama. Aan de Lossersestraat, die deels parallel loopt met de spoorlijn naar Gronau, was Jan zich aan het oefenen in het klootschieten op het smalle pad langs "den spoorsloot". Het was een zonnige, zomerse dag en binnenkort moest er een belangrijke strijd worden geleverd. Om in goede vorm te raken speelde J an met zijn kostbare, met lood verzwaarde bal. Steeds weer rende hij er met groot genoegen op zijn rappe klompjes achteraan. Totdat hij bij de tweede spoorbrug geraakte en plotseling zijn kloot verloor. Die was in het struweel terechtgekomen en vooreerst onvindbaar. Ten einde raad ging Jan, die een vrome opvoeding had genoten, op de knieen en bad een heus smeekgebed, eindigend met nevenstaande woorden. Vaak heeft hij in kleuren en geuren verteld over de wonderbaarlijke zegen die over deze be de werd gestort. Toen hij zijn ogen opende, yond hij zijn kleinood terug!

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek