Kent u ze nog... de Flakkeeënaars

Kent u ze nog... de Flakkeeënaars

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:  
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0489-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Flakkeeënaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING.

Op verzoek van de Europese Bibliotheek hebben wij dit fotoboek over oude inwoners van Middelharnis samengesteld. Het gaf ons méér moeite dan het vorige van onze hand verschenen boek "Goeree Overflakkee in oude ansichten", omdat men zich in de namen van personen licht vergist. Wij moesten daarbij steeds op gegevens van anderen afgaan, vaak met uiteenlopende meningen. Voor vergissingen bieden wij bij voorbaat onze verontschuldiging aan! De titel van dit boek is terecht: "Kent U ze nog ... ", de ontbrekende namen zullen door familieleden en anderen wel worden aangevuld. Dat is juist het interessante er van. De foto's zijn uitsluitend uit de gemeente Middelharnis, waaronder dan begrepen Sommeisdijk, Nieuwe Tonge en Stad aan 't Haringvliet, welke dorpskernen op 1 januari 1966 tot één gemeente werden samengevoegd.

Wij hebben achter sommige namen een overlijdenstekenrt) geplaatst, wat niet wil zeggen, dat de overigen nog allen in leven zijn. De foto's dateren uit de jaren 1880-1940, behoudens een klein uitstapje tot 1945, het jaar der bevrijding. Het gaat in dit boek over ons voorgeslacht. Een geslacht, dat met veel armoede, zorg en moeite te kampen had. Een geslacht, waarvoor "the struggle for life", de strijd om het bestaan, zwaar was. Maar dat voor ons, die nu in een andere wereld leven, toch de basis van onze toekomst heeft gelegd. Wat gaat er een rust, een tevredenheid van deze mensen uit, in tegenstelling tot de gejaagde, onrustige tijd, waarin we ons nu bevinden. Ieder mens heeft zijn historie; bij het bekijken van de foto's zullen weer veel oude herinneringen boven komen. Samen hebben allen die in dit boek voorkomen - en dat ieder op zijn wijze - voor ons historie gemaakt. Daarom hebben wij getracht in de indeling van deze foto's enige lijn te brengen: eerst de landbouw, dan de visserij, de scholen (Middelharnis is het centrum van middelbaar en hoger onderwijs), vele takken van bedrijf, ambachten en winkelbedrijven. Voorts de cultuur, muziek en zang en enkele bekende dorpsfiguren. Door de uitgave van de groepsfoto's wordt weer veel voor het nageslacht bewaard. Wij hopen dat dit fotoboek hetzelfde onthaal zal vinden als "Goeree Overflakkee in oude ansichten", waarvan reeds de tweede druk is verschenen. Allen die hun medewerking hebben verleend en foto's hebben afgestaan, te veel om op te noemen, zeggen wij heel hartelijk dank.

Wij besluiten met een strofe uit een oud lied, naar een melodie van William Croft (1678-1727): o God, Die droeg ons voorgeslacht

in nacht en storm gebruis;

bewijs ook óns uw trouwen macht wees eeuwig ons tehuis.

1. De lagere land- en tuinbouwschool werd opgericht in 1927. In de beginperiode werd cursorisch landbouwonderwijs gegeven, onder meer door de heren Bijleveldt en L. Pen. Later werd een vereniging opgericht tot bevordering van het landbouwonderwijs op Goeree-Overflakkee, waarna uiteindelijk rijkssubsidie voor een op te richten school werd verkregen. Er werd begonnen in de openbare lagere school te Sommelsdijk op 22 september 1927 en in 1930 kwam de nieuwe school gereed. Bij de opening in 1927 poseerden het bestuur, de raad van toezicht en anderen. Op de eerste rij zien we, van links naar rechts: burgemeester L. J. den Hollander, J. v. d. Koogh, C. Warnaer, voorzitter P. van Schouwen, dr V. d. Ven (inspecteur van het landbouwonderwijs), secretaris-penningmeester A. W. Keijzer, ir J. A. van Riel en het eerste hoofd van de school C. Smits. Daarboven staan: C. A. A. Koert, M. W. V. van Bij1eve1dt, A. J. G. van Rossum, D. Lodder, T. P. Huisman, A. A. Mijs, D. Goekoop, L. Pen, B. B. den Baars en J. A. Slis. Deze school heeft in de loop der jaren onschatbare diensten bewezen aan de land- en tuinbouw op Flakkee,

2. Op deze foto uit 1930 poseert een groepje landarbeiders, werkzaam in de Van Pallandtpolder te Middelharnis. Van links naar rechts zien we: Gerrit Buth (t), Jan Driesse (t), Jacob Blok, Jacob Kootte en Paulus van der Kooy (t), De landarbeid is nu zo gemechaniseerd, dat men dergelijk "handwerk" niet meer ziet. De "schrepel" heeft zo goed als afgedaan. Het was toen een slechte tijd, maar men werkte plezierig. De donkere streep op de achtergrond is de buitendijk die bij de ramp van 1953 is doorgebroken, waarbij zeventien mensen zijn verdronken.

?

3. Het boerderijbedrijf n.v. "Van Pallandtpolder" te Middelharnis had vóór de mechanisatie veel personeel in dienst. Gezamenlijk ging men dan wel eens een dagje uit. Hier ziet men het personeel op Schiphol. Of ze toen een rondvlucht gemaakt hebben is ons niet bekend. Van links naar rechts zitten: Wout v. d. Velde, H. Vroegindeweij. P. Verhage, J. Troost, J. Appel, Chiel Both, W. van Groningen, A. Kootte en H. v. d. Kooij. Staande: B. Luchtenburg, J. Kootte, P. Auperlée, H. Appel, Bram Driesse, L. Appel, J. C. Klink, A. Koster, Jan Driesse, Bert Blok, L. v. d, Linde, Jac. Blok, Jan Blok en de chauffeur. Op de trap staan, twee aan twee van boven naar beneden: W. Akershoek, C. van Eek, H. P. v. d. Velde, Hans Vroegindeweij, Jan Troost, Jan Vroegindeweij, Gerrit Buth, Jan Roetman, A. Troost en P. J. v. d. Slik.

4. Toen de mechanisatie op Goeree-Overflakkee nog niet was doorgedrongen, werden er van tijd tot tijd fokveedagen gehouden. Hier hebben we een prachtig overzicht op een paardenkeuring, gehouden in de Van Pallandtpolder te Middelharnis. De paarden werden langs de jury geleid. Er was meestal een concourshippique aan verbonden; rechts ziet men de springlatten. Werkpaarden zijn er nu bijna niet meer. Het zal vele landbouwers goed doen deze foto onder ogen te krijgen.

5. Deze foto is genomen in 1909 of 1910, toen de (gehuwde) vrouwen nog werkzaamheden verrichtten op het land om iets bij te verdienen. Hier ziet men er enkele bezig bij het oogsten van zilveruien op een stuk land aan de Zuidzijde te Sommelsdijk, Let vooral op de klederdracht: gehaakte mutsen, "keuvels" en zwarte .Jandhoeden". De mannen droegen in die tijd nog zijden petten. Van enkelen kunnen we de namen vermelden. Op de eerste rij van rechts naar links: 1. mevrouw P. Vijfhuizen. 5. (staande) W. Hartensveld, 7. mevrouw J. Lodder en 13. (geheel links) mevrouw J. Oosterling. Op de tweede rij herkennen we, van links naar rechts: 2. mevrouw V. d. Baan, 7. mevrouw L. Doornhein, 8. mevrouw M. Groenendijk, 9. mevrouw Nelis en 13. mevrouw Van Dijk. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: 4. P. Vijfhuizen, 8. A. Breeman (met baardje; hij was vroeger voorganger op de zondagsschool) en 11. L. Kievit. Op de achtergrond zien we de toren van Sommelsdijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek