Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1369-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Franekers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Hier zien we een klas van de openbare Ul.Ovschool (1921-1922), die eens aan de Zuiderkade stond. Het gebouw was wegens hoge ouderdom afgekeurd en is enige jaren geleden afgebroken. Op de vrijgekomen grond kon de uitbreiding van "Huize Theresia" worden gerealiseerd. Vele honderden mannen en vrouwen van nu zullen bij het bekijken van deze foto nog graag even aan die tijd terugdenken. Voor zover nog in leven, behoren zij die op deze foto zijn vereeuwigd, reeds tot de bejaarden. Jawis dy skoalletiid is foarby, mar ... net fergetten!

Op de bovenste rij: Friedrich ten Kate (hoofd), Tjitske Kroeger, Jeltje Kimp, Fetty Strubbe, Jeltje Doele, Janke Jelsma en Froukje Aalbers.

Tweede rij: Ane Plantinga, Andries de Bruin, Jan Roorda, Wouter Pietersma, Piet War, meester Mulder, Kooistra, Klaasje Eelkema, Ida de Vries en Tjitte van der Ende.

Derde rij: Piet Kats, Jetze Pottinga, Wim de Vries, Mint je van Loon, Roelof Damstra, Hein Cats en Frans Wetterauw.

Onderste rij: onbekend, Lieuwe Blanksma, Dikkie van Diepen, Henk Bleeker, Thijs Steensma, Jan Prummel en Roelof Nijdam.

20. Een klas van de openbare ULO-school aan de Zuiderkade.

Bovenste rij: Goffe Jensma, Jan F. de Haan, Gerrit Mollema, Lieuwe Bootsma, Jaap Donia en Johannes Tol. Onderste rij: Friedrich ten Kate, Griet Jelsma, Rinnie van Kampen, Akke van der Weg, Grietje Steensma, Pietie Spoelstra, Tietsie Monsma, Metsje van der Weg, Tjeerd Tuinstra, Gerben Hilarides, Tjalling Sijtsma, Sixtus Petraeus en B.J. Schram.

Meester Ten Kate roerde zich nogal. Hij was namelijk vele jaren voorzitter van de .Fryske Krite".

21. Toen in 1928, tijdens de Eise Eisingaherdenking, het gedenkteken bij de Martinikerk werd onthuld, zong het hervormd kerkkoor een aantal toepasselijke liederen.

Op het hiertoe gebouwde podium zien we staan, op de achterste rij: met pet B. Tilstra, Van der Schel, S. Walstra, H. Eigchelaar, IJ. Dijkstra en Eilard D. Looijenga.

De rijen twee en drie nemen we samen: met hoed broeder Rijpkerna, Anna Kuipers, mejuffrouw Mathijssen, Tineke Dijkstra, Akke Molenaar, Catharine van Limburg, Tietje Alkema, Anneke Wierdsma, vier onbekenden, Lies Molenaar, Johanna Kuipers en mejuffrouw Kimp.

Ook hier zijn de gelederen, door de tand des tijds, zeer gedund.

22. Hier poseren de leden van de christelijke gymnastiekvereniging "Uitspanning Door Inspanning", in 1924. Bovenste rij: iets beneden, Siemie Hamstra, Trijntje Telenga, Anna van der Meer, Carry Goslinga (die later grote bekendheid kreeg als wijkverpleegster), Truus Schaaf, P. Buren-de Boer, Tjeerdtje Goslinga en Katrien Sijbrandy. Middelste rij: onbekend, Renske van der Wal, Tine van der Meer, Jane de Vries, René Abbring en Rimkje van der Veen.

Onderste rij: Aaltje van der Wal, Minnie van der Veen, Jelly van der Veen en Hermanna de Vries.

23. Deze foto is bekend bij de Franekers die in het bezit zijn van het thans uitverkochte boekwerk "Kent u ze nog ... de Franekers", deel 1. Daar het in 1981 tweehonderd jaar geleden is dat Eise Eisinga zijn planetarium voltooide, wordt 1981 voor Franeker een belangrijk jaar. Er wordt hard gewerkt aan een grootse herdenking, die wordt ingebouwd in de Agrarische Dagen van september 1981. Verwacht wordt dat vele sterrekundigen naar Franeker zullen komen om dit feest mee te maken.

Tevens zal het in 1981 veertig jaar geleden zijn dat de heer Harke Terpstra werd aangesteld tot conservator. Ook hij heeft er, door zijn kundige uitleg van Eisinga's schepping, toe bijgedragen dat het planetariumbezoek tot meer dan dertigduizend bezoekers per jaar is gestegen. De foto laat zien hoe groot de belangstelling was voor de bijeenkomst die op 27 augustus 1928 in Franeker plaatsvond. Toen werd de honderdste sterfdag van Eisinga herdacht.

Wij zien op de foto, vooraan van links naar rechts: Th. Kremer, mevrouw Kremer, P. Tuinstra, J.C. Annokkee, mevrouw Annokkee, M.Y. Flapper, mevrouw B. Flapper-Roorda, Van der Wal Zweins en W. Ennema.

Tweede rij: Hobbe Postma en zijn zuster Bertha, mevrouw Van Dijk, G. van Dijk, Johannes Dirk Wielinga, mevrouw Wielinga, twee onbekenden, mevrouw J. Meijer-Mobach en H. Meijer.

Derde rij: K. van der Valk, mevrouw T. van der Valk-de Wend, Jan Beintema, mevrouw Beintema, mevrouw L. Donia, L. Donia, Ate Roorda, mevrouw Roorda en mevrouw Oostwoud-Siebenga.

Vierde rij, vanaf de pilaar: mevrouw De Jong, P. de Jong, mevrouw B. Cats, P.F. Cats, mevrouw De Haan, G. de Haan, mevrouw Molenaar-Leijdesdorff, E. Molenaar, B. Dechesne, mevrouw Dechesne, onbekend, G.J. Bosma en mevrouw Bosma.

Vijfde rij: D. de Zee, C. van der Stal, mevrouw Van der Stal, J. Visser, mevrouw Visser, N. Stienstra, mevrouw Stienstra, P. Molenaar, mevrouw Molenaar en twee onbekenden.

Op de zesde rij staan: J.P. Wiersma en mevrouw Aalbers.

Zittend: W.B. Aalbers, mevrouw Strubbe, A. Strubbe, mejuffrouw B. Eerdman, T. Wouters, Fr. Wouters, mevrouw Beintema, R. Beintema en twee onbekenden.

Aan de rechterkant zijn nog te herkennen: dominee J.D. Wielinga, L. Okma, mevrouw Okma, dominee Gerritsen, meester Zwaal, burgemeester M.G. de Kruijff en mevrouw De Kruijff.

Staande, vooraan rechts: mevrouw Ennema en G. van der Valk.

In het midden van de zaal ontwaren we nog: Albertus van der Schoot, F. ten Kate, mevrouw Ten Kate, N.J. Adema, Albert Klomp, AJ.B. Merckx en mevrouw Merckx.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek