Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1369-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Franekers deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

24. Hier zien we de leden van de Christelijk Gereformeerde Jonge Meisjesvereniging. Zij trokken er in de zomer van 1930 een dagje op uit, met als grote stop hotel Jans te Rijs in Gaasterland.

Bovenste rij: A. Tamminga, G. Prins, J. Zijlstra, J. Leijendekker, A. Nieuwenhuis, G. Tamminga, D. Bouwma, mevrouw Holtrop en mevrouw Van Marrum.

Onderste rij: T. van Koningsveld, M. Lodewijk, R. Visser, A. van Capelleveen, E. de Haas, A. Vermeer, onbekend, E. Prins, J. Hamstra, S. Feenstra, E. Draaisma, R. Draaisma en T. Kuipers.

Bekijk even die mooie lange vlechten van de vier laatstgenoemden.

25. Hier poseert (in 1925) het onderwijzend personeel van de school voor christelijk nationaal onderwijs.

We zien, zittend: juffrouw Dirkje de Jong, meester C. Kooistra, het hoofd T.H. Kremer en meester G. Pettinga. Staande: juffrouw Jo Oosterhagen,juffrouw N. Kamstra, meester Hiemstra,juffrouw Hillie Heeringa,juffrouw De Hoop en meester G. Westerhof.

26. Links: "Amusanto". Rond de jaren dertig genoot het muziekgezelschap .Amusanto" te Franeker en omstreken een grote bekendheid. Het werd veel gevraagd om feestavonden te omlijsten. We zien hoe keurig deze jonge Franekers zich toonden aan het publiek. Het is ons bekend dat "Amusanto" ook de receptie en verdere feestelijkheden omlijstte, die met Pinksteren 1967 rond het veertigjarig jubileum van de Nederlandse Kaats Bond (NKB) waren gepland.

Hier volgen hun namen: Tjerk Hiernstra, Foppe P. Molenaar, Fokke Kramer, Marius van der Schoot, Bernhard Strubbe en Bouwe Mollema.

Toen de heer Van der Schoot met nog meer foto's kwam opdraven, zei ik: "Het boek is vol." Het antwoord was weer net iets voor Marius: "Dan make jou nog maar een boek, je bent nu toch aan de gang." Zo konden we met al dit werk ook soms nog even lachen.

Rechts: hier zien we vijf jongemannen die er in hun jeugd dikwijls op uit trokken om hier of daar deel te nemen aan een kaatswedstrijd. Geen van de vijf is uitgegroeid tot een grote topper, maar alle vijf konden ze wel een bal slaan.

Links zien we Catrinus Poppes. Zijn gehele werkzame leven diende hij de firma B. Dechesne als boekhouder. Dan Foppe Wierdsma; hij was aardappelhandelaar van zijn beroep. Dirk Kieffer, derde van links, vond naderhand emplooi bij de PTT. Vele Franekers hebben Yme Tjerkstra gekend als meubelhandelaar-stoffeerder. Op de stoel zit Sjirk Haitsma, die in 1921 met Christ van der Woude en Jopie J. Paulides het goud van Wommels won. Als Wommels op 5 augustus 1981 zijn Freule Partij organiseert, zal het zestig jaar geleden zijn dat dit drietal voor "Jan Bogtstra" te Franeker de hoogste eer behaalde.

27. Hier zien we rond 1934 een gezelschap heren bijeen in het vroegere hotel "De Valk". Het zijn Peter (Pé) Pottinga en Marius van der Schoot die zich die tijd nog goed herinneren. Pé Pottinga zei: "Wij mogen het nog wel eens zeggen, je zou bij Anne Veenbaas nooit verdwalen. Na een elfstedentocht of andere feestelijkheid mochten we graag een paar uurtjes in "De Valk" zijn." En Van der Schoot zei: "Het bleef er altijd leuk en gezellig. Veenbaas was een vakman! "

Inderdaad, Anne Veenbaas bleef als hotelhouder, gerant, kastelein altijd heer; hij was een echte gastheer. Dat is het juiste woord. Persoonlijk mocht ik er, op een zaterdagmorgen, ook wel eens binnenlopen.

En nu het gezelschap dat u hier ziet zitten: Jan de Vries (nu te Harlingen), Christ van der Woude, Lammert van der Molen, Rienk Tuinstra, Anne Veenbaas, Johannes S. Terpstra, Japie Dijkstra, Piet du Bois, Marius van der Schoot, Evert (Pé) van der Schoot, Catrinus Poppes, Eelt je de Boer (Tzummarum) en Peter Pottinga. Ik heb hen allen vanaf zeg 1925 gekend. Helaas zijn van dit gezelschap maar weinigen meer onder ons.

28. Boven: hier zien we een jongenspartuur afgebeeld van de kaatsvereniging "J an Bogtstra", dat rond 1928-1931 nogal furore maakte. Piet Alkerna was een felle vechter voor de overwinning, Jaap Donia was een sieraad in het veld en Rein Kuperus zat het kaatsen in het bloed. De Damsté Partij en de Burmaniadag werden gewonnen. In 1931 won Piet Alkema elf eerste, twee tweede en twee derde prijzen. Hendrik Cats, Aebe Planting a en Kerst Jaarsma maakten bij toerbeurt ook wel deel uit van dit partuur. Het was mij een vreugde dit drietal nog eens te tonen.

Onder: de VClB (Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond) werd vooral na 1918 een wijdvertakte jongerenorganisatie. De Franeker VCIB werd omstreeks 1920 opgericht. Een groepje van hen trok er een dag gezellig op uit.

We zien op de foto, bovenste rij: Klaas Zonneveld, Atze de Jong, mejuffrouw Bultena (directrice van het Blaauw Weeshuis aan de Voorstraat), onbekend en Henk Bleeker.

Voorste rij: Jo Veldman, Lies Molenaar, mevrouw Milie Sinnema-Scholtmeijer, Froukje Aalbers en Anna Cats.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek