Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1369-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Franekers deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

29. Franeker telde in het begin van deze eeuw, naast een aantal grote bedrijven en grossiers, een beduidend aantal kleine middenstanders, zoals bakkers, slagers, kruideniers, groenteboeren enzovoort. Deze zakenlieden lieten de winkelnering over aan de vrouw. Zelf trokken zij naar buiten om er hun waren uit te venten. Een van hen was de heer Johannes Kortrijk. Hij was in onze uitgave "Kent u ze nog ... de Franekers" (deel 1) zulk een trekpleister dat wij hem ook in deel 2 een plaats wilden doen toekomen.

Zo Kortrijk daar staat, met pet, loshangende, blauwe kiel, klompen aan de voeten, zo hebben vele Franekers en buitenmensen hem gekend. Zijn drie honden, Vlieger, Tommy en Friso, stonden aangespannen. Johannes Kortrijk neemt hier voor vele uren afscheid van vrouwen kind, want hij bezocht zijn klanten tot in een wijde cirkel die hij om Franeker getrokken had. Elke dag had hij een vaste route, de klanten konden hem steeds op dezelfde tijd verwachten. Weer of geen weer, regen, koude, hitte, niets kon Kortrijk deren. De klanten hadden hem nodig, hij moest er zijn. Brandstoffen, petroleum, kruidenierswaren, koek, dat alles behoorde tot zijn handel.

Welgemoed en vrolijk trok hij van klant naar klant. Hier en daar werd het laatste nieuws verteld, niet iedereen las in die tijd een dagblad. Bijna veertig jaar heeft Johannes Kortrijk trouw zijn klanten bezocht. Velen in en buiten Franeker zullen bij het bekijken van de foto zeggen: ,,0 ja, Johannes Kortrijk. Die is dikwijls met zijn handel bij mijn moeder geweest."

30. Het is geen gewoonte om in een uitgave als deze huweiijksfoto's te plaatsen. Wij maken in dit geval een uitzondering, omdat wij op deze prent zoveel bekende Franekers tegenkwamen. De foto is van 22 mei 1929 en genomen ter gelegenheid van het zilveren huwelijksjubileum van het echtpaar Wiebren Postma en Sijke van der Werf.

We zien boven, in feesttenue: Jelle van Deursen, mevrouw A. van Deursen-De Vries (Amsterdam), Piet Visser, Andries Sijszeling, Hieke Sijszeling-van der Werf, Etje Kuipers (Stiens), Simon Postma, Murk Hidma (Arum), Durk Postma, Meindert Tilstra (Enkhuizen) en Cornelis Hidma (Arum).

Middelste rij: Kee de Vries, Pieter de Vries, Pierke de Vries-van der Werf, Sijke Postma-van der Werf, Wiebren Postma (het zilveren paar), Eelkje Hidma-Postma, Fogeltje Postma-van der Ploeg en Sietske Tilstra-Postma (Enkhuizen).

Voorste rij: Piet van Deursen, Mienke van Deursen en Cor Hidma.

----- ----;-;".

- - --;- .....

? ? ?

31. Willem Lodewijk. Ook hij was een venter die regen en wind trotseerde. Reeds voor de eeuwwisseling trok Lodewijk, met twee manden aan een juk, langs zijn toen nog kleine klantenkring. Het juk met de manden werd ingeruild tegen een hondekar en weer later zagen we hem geregeld de stad uit rijden met een paard-en-wagen.

Op de foto zien wij deze Franeker zakenman in de jaren dertig op rit te Minnertsga. Zijn viervoeter had dan al een hele trek langs de macadamwegen gehad en had zeker wel behoefte aan drinken.

Drieëntwintig jaar ventte Lodewijk uitsluitend de waar uit van de koekfabriek Ulbe André Noordenbos (UAN). Later betrok hij zijn waren van diverse Franeker bakkers. De dorpen Hitzum, Achlum, Arum, Kimswerd, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, Sint Jacobi Parochie, Berlkum, Schalsum, Peins, Ried, Menaldum, Dronrijp, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Midlum en Herbaijum behoorden tot zijn ventgebied.

Bij zijn leveranciers werd Willem Lodewijk altijd met Lo aangeduid. Ik heb hem dikwijls zo horen noemen. Deze Franeker mocht met recht en reden een bekend en geacht figuur worden genoemd.

32. Het psychiatrisch ziekenhuis te Franeker beleefde op 21 oktober 1930 een zeer belangrijke dag, toen het buitenpaviljoen "Groot Lankum" werd geopend. Vele belangrijke persoonlijkheden kwamen naar Franeker om deze feestdag mee te maken. We hebben van deze foto slechts de groep beneden genoemd. De feestvierenden op de "bovenverdieping" waren moeilijk te herkennen.

Bovenste mevrouw L.M. Olga Ripke, zuster Van der Wey, zuster De Jong, zuster De Vries, mejuffrouw Augustein, mevrouw Piebenga, zuster Visser, zuster Knol, mevrouw M. Oostwoud, mevrouw S. van SaarloosBuwalda, onbekend, mevrouw Bramson, mevrouw Hogendijk-Noordenbos, mevrouw H. Koning en een onbekende.

Tweede rij van boven: een rabby en zijn echtgenote, E. Molenaar, Marten Oostwoud, Lambertus Donia, Jan Geerts, D. de Vries, D. Fontein, J.W. Ensink, G.J. Bosma, mevrouw Bosma, mevrouw De Vries, mevrouw Beuving-Koning, dokter Christiaan van Saarloos, dokter De Vries, onbekend, dominee B.J. Graatsma, mevrouw Donia, mevrouw Graatsma, even hoger chef J. Zondervan, Broer Adema en mevrouw Klomp.

Onderste rij: de officier van justitie, dokter P.J. Piebenga, professor Van der Scheer, doctor Wessel (namens het staatstoezicht op het krankzinnigenwezen), W. Koning, baron P.A.V. van Harinxma th oe Slooten, M.G. de Kruiiff. Albert Klomp. dr. J.C. van Andel, dr. Bramson en dr. Grüske,

33. Een groep leden van de christelijke muziekvereniging .Advendo" trok er in 1930 een dagje op uit.

De voorste vier: Jetse Draaisma, Jelke Zondervan, Albert Wester en Jan de Jong. De drie achter hen: Dirk Terpstra, Evert Ringma en Hennie Piebenga.

De bovenste groep: Bouke Wester, Jac, Zondervan, Herre de Roest, Jan Sijbesma, Jouke Wester, Bernhard Mobach, Johannes Gijssen, Jan Doornbos, Johannes Zondervan, Jan Bouma, Atze Alkerna, Mannus Bolink, Piet Nijdani en Klaas Ladenius.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek