Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1369-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Franekers deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

34. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923, verschenen ook de leden van de stedelijke muziekvereniging "Harmonie" keurig uitgedost in het Sjûkelän.

We zien hier: Hendrik Kreger, Lodewijk Leicht, Klaas Visser (dirigent) Johannes de Vries, Jan Tigchelaar, Jan Kuurstra, Caspar Adema, Geuit Adema, Gjalt Prins, Ruurd Feenstra, Henk Uythof, Frans Wetterauw, Jan War, Piet Adema, Geeuwke R. Mollema en Tjeerd War.

35. Hier weer een schoolklas van de openbare lagere school, anno 1925.

Bovenste rij: Geertje Zandstra, Geertje van der Schaaf, Tine Bloksma, Dikky van der Zee, Klaasje Spoelstra, Pietie Spoelstra, Klaske Werkhoven en Sjouke Beintema.

Tweede rij: Arjen Wolthuis. voor hem Jan Wolthuis, Akke de Jong, Sjoukje Bijlsma, Rika Molenaar, Sientje Strubbe, Sietske Cats, Geertje Werkhoven en Jaap Wallinga.

Derde rij: Nolke de Vries, Geert Salverda, Gerrit Bijlsma, Grietje Steensma, boven haar Rinske Steensma, naast Rinske de heer H. Steegstra, voor hem Tjebbe van Rosendal, Aaltje de Groot, Dirk Spoelstra en Baukje Boomsma. Onderste rij: Auke Posthumus, Jan Hogendijk, Dirk Kuipers, Remder Hogendijk, Feitze Zandstra, Wikje van Rosendal, Femmie de Groot, Grietje Werkhoven, Maaike Boomsma, voor haar Jannie Boomsma, Pieter Alkema en voor hem Auke Aukema.

36. Op 28, 29 en 30 augustus 1928 werden er rond het planetarium, in verband met de honderdste sterfdag van Eise Eisinga, grote feesten aangericht. Een onderdeel daarvan was de opvoering van een zinnebeeldig spel, geschreven door de Franeker toneelschrijver Yme C. Schuitmaker.

U ziet op de foto de opvoerenden: J.c. Annokkee, Peter (Pé) Pottinga, Corrie van der Woude, Bouke van der Woude, Bernhard Strubbe, Klaas Zonneveld, onbekend en Marius van der Schoot.

Voor hen zitten de dames: Tine Gorter, Tjit Siderius en Richt je Tuinstra-Boorsma,

De opvoering had plaats in de Martinikerk. De regie was in handen van de heer Albertus van der Schoot, de man die tijdens zijn leven op toneelgebied, voor de kaatssport, voor "Floralia", enzovoort zeer veel in Franeker heeft betekend. Twee dagen voordat de eerste opvoering zou plaatsvinden, kwam de schrijver Schuitmaker eens kijken. "Het wordt niks," zo was zijn oordeel. .Yme," zo zei Van der Schoot, "je mutte der ut gaan. Ik garandeer je dat het een grandioos succes gaat worden." En zo is het toen gekomen ...

37. Hier zien we de vijfde en zesde klas van de rooms-katholieke meisjesschool in 1930.

Daar gaan we, bovenste rij: Anna Bouma, Regina IJsselmuiden, Anna de Haan, Hanny Post, Biny Terpstra, Suze Wetting en Tiny Boersma.

Tweede rij: juffrouw Rie Hettema, Minie van Leuzen, Eke Bouma, Agatha IJsselmuiden, Sipie Veldman, Renske van Veen, Annie Terpstra, Tiny van der Meer en Nelly Post.

Derde rij: Hendrika Jorritsrna, Anna van Vliet, mejuffrouw Bourna, Nelly IJsselmuiden, Tineke IJsselmuiden, Siepie Poelsma, Tiny Ettema en Minie van der Meer.

Vierde rij: Sietske Sambrink, Sijke Hoekstra, Tiny Zeinstra, Minnie Uythof, Maaike Post, Rika Ettema, Tinie van der Berg en Dora Tichelaar.

Onderste rij: Agatha Dijkstra, Trees Adema, Willy Rodenburg, Elisabeth Uythof, Tine Jorna, Tine Boersma, Trude Ettema en Betty Kortrijk.

38. Hier zien we ... Ja, geachte lezers, jullie zullen wel zeggen: "We zien niks dan zwarte gezichten! " En zo is dat. We helpen u uit de droom. Dit was de "negerband" van Sybout Nijdam.

Wat wij er met behulp van vrienden van konden maken is, op de bovenste rij: twee onbekenden, een Italiaan, Harry Wille, nog een Italiaan, Evert van der Schoot en een onbekende.

Tweede rij: Jan Reekers, Philippus Rodenburg, twee onbekenden, Jaap Donia, Marius van der Schoot, J.M. Scherjon en Bronny Graatsma.

Onderste rij: Sybout Nijdam, Peter (Pé) Pottinga, twee onbekenden, een Italiaan, Christ van der Woude en twee onbekenden.

We hebben een uurtje rond de tafel gezeten in huize Van der Schoot met Pé Pottinga, met de heer des huizes en met mevrouw Adri van der Schoot-van der Veer. Alle drie waren het er over eens dat de heer Sybout Nijdam een tekstschrijver van buitengewoon formaat was, een groot genie. Hij noemde deze band ,,Paul Blackman and his Band". Voor een Frenofeest maakte hij een revue. Daarin kwam bijvoorbeeld voor:

De Keeper van Freno heet Wille 't Is allemaal broek maar geen bille.

En zo ging hij dan maar door; de mensen in de zaal brulden van het lachen. Mr. K. Bijlsma zag de band optreden. Hij charterde deze mensen direct voor een bijzondere P.C. feestavond, die aan de grote wedstrijd voorafging. Zij traden op tijdens de Froonacker I. In dat programma kwam ook een slangedans voor. Harry Wille was lang en slank. Hij maakte van die slangedans beslist een creatie. Een jubileum van "Harmonie" werd door medewerking van deze groep een grandioos succes. Wat ook lang niet iedereen weet is dat de voordracht "De Barchjes fan Omke Jan" een schepping is van Sybout Nijdam.

De familie Nijdam is naderhand naar Bergen (N.H.) vertrokken. Daar heeft Nijdam met anderen een speciaal leerplan ontworpen, dat hij de naam "De Koe" gaf. Nijdam was namelijk onderwijzer van zijn vak.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek