Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Kent u ze nog... de Franekers deel 2

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1369-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Franekers deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

39. Hierbij een foto van 1932 van twee klassen kinderen van de openbare lagere school.

Bovenste rij: juffrouw Schotanus, Gerrit Osinga, Klaas Bijlsma, Wouter Steensma, Ulbe Hannema, Bos, Doekele Dijkstra, Corrie Zuidema, Annie de Vries, Jurjen Leicht en Frederik Vlieger.

Tweede rij: Rinske Lantinga, Betty Tol, Gelbrich Tuinstra, Jo Steenhuisen, Keetje Muntinga. Richt je van Haitsma, voor haar Cees van Saarloos, juffrouw Jantje Alkema, Welmoed Fopma, Sijke Meier, Geertje de Vries, Antje ten Hoeve, lllan (Hillie) Tuinstra en Anna van der Gijp.

Derde rij: Betty Miedema, Annie Breidenbach, Antje Bos, onbekend, Geertje War, Feije de Jong, Pier Reitsma, Broer Miedema, Piet Alkerna en Piet War.

Vierde rij: Piet Langerak, Koert Westra, Jaap Bijlsma, Rinnie Nammensma, Titie Keestra, Anne Visser, Teade Lantinga en Klaas Hofstra.

40. Hier zien we de leden van het Franeker Gemengd Koor in een vrolijke bui poseren. Geen wonder, in 1930 nam dit koor deel aan een concours te Groningen. Er werden vijf prijzen gewonnen en het behaalde puntentotaal stond zo scherp, dat het koor dat de tweede prijs won honderd punten minder kreeg toegekend. Bovendien ontving de directeur de directeursprijs.

De oprichting van deze zangvereniging had plaats rond 1920, met Wiebe de Vries als directeur. Later werd de naam Franeker Gemengd Koor aangenomen. Dit koor bereikte zijn hoogtepunt toen het hoofd van de openbare lagere school te Zweins, de heer Van der Wal, directeur werd. De Tweede Wereldoorlog brak uit en het bestuur werd aangezegd dat men zich moest melden bij de Cultuurkamer. Deze aanmelding werd unaniem afgewezen en er werd tot opheffing besloten.

Bovenste rij: Klaas van der Valk, Anna Wierdsma, Tjerk de Boer, Ruurd Meiier (Dronrijp), Renske Deelstra, Jaap Reversma, onbekend, mevrouw B. Mollema, Berend Tilstra, broeder Rijpkema, Dini Hogendijk-Noordenbos, Van der Schaaf, Sjoerd Hogendijk. H. Eijgelaar, Sijbe Walstra, Ype Dijkstra, Nanne Hoekstra, August Faber, Sietske Aukema, E.D. Looijenga, Tine Gorter, broeder S. van Dijk en Tiete Mulder-Alkerna.

Onder: onbekend, Dirk de Vries, Tine Dijkstra, Richt je Tuinstra-Boorsma, Met je Kuipers-Hoekstra. Siep Alkema, Catharine Limburg, directeur Van der Wal, Jantje Alkema, Geertje Mathijs en Jeltje Looijenga-van der Ploeg.

41. Links op deze foto, denkelijk van 1935, zien we de heer Jan Meindersma staan. Hij was vroeger een bekend houthandelaar te Franeker. Maar ook was hij een sportman. In de voetbalwereld was hij een bekende figuur. Tevens bracht hij het tot tenniskampioen. Het was ons een vreugde zijn naam nog eens te kunnen noemen. "Meindersma," zo zei ons Wietze Fortuin, "verloor nooit de moed, een prima voorzitter." Freno is later omgedoopt in Franeker Sportclub, maar de naam Freno zal nog decennia van jaren bekend blijven.

En nu de foto. Op de bovenste rij: Jan Meindersma, Marten de Haan, Hendrik Cats, Jopie Zijlstra, Wietze Cats, Christ van der Wou de en scheidsrechter Schaafsma.

Voorste rij: Wietze Fortuin, Epie Kuipers, Harry Wille, Arnold Merckx, Oepke Vellinga en Henk van Breukelen.

42. Voor de in gebruik name van de Westerpoortsdam, op 23 mei 1931, bestond een grote belangstelling. Geen wonder, voordien moest men zich daar behelpen met het oversteken van drie smalle bruggetjes. Deze openstelling betekende echt een ontsluiting voor westelijk Franeker en het gehele achterland.

De heer links in het hoekje is onbekend gebleven. Dan zien we burgemeester Ten Berge van Franekeradeel. Het gaat zeer officieel, een dame in Fries kostuum, mejuffrouw Jante de Zee, houdt het lint vast, dat door burgemeester M.G. de Kruijff wordt doorgeknipt. Tegen de brugleuning zien we Marietje de Kruijff en Cees van der Stal. Verder ontwaarden we wethouder Pieter Cats, Siebe Terpstra, die toentertijd verslaggever was voor het rooms-katholieke dagblad "Ons Noorden", H. Meijer, Corrie Hoekstra en AJ.B. Mercks.

Vele Franeker burgers zullen zich deze openstelling nog wel herinneren.

43. Hier zien we de klassen 5 en 6 van de openbare lagere school afgebeeld.

Bovenste rij: meester Jan Hazelhoff, Jurjen Leicht, Willem van der Molen, Geert Meier, Janke Kieffer, Jacob Kieffer, Sjoukje Keestra, Sietske Kleefstra en Nellie Merkx,

Tweede rij: Tietje Kuurstra, Johanna Kuurstra, Lucas Kuurstra, Keetje Muntinga, Dient je Meier, Jurjen Kuurstra, Broer Miedema, Ulbe Noordenbos en meester Sjouke van der Veen.

Derde rij: juffrouw Schotanus, Klaas Muntinga, Meier, Betsy Miedema, Minnie Meijer, Wim Meijer, Piet Langerak en Alfred Merkx.

Vierde rij: Ypie Mollema, Corrie Meindersma, Sijke Meier, Broer Miedema, Gerrit Osinga, Sies Kollumer, Hendrikje Kollumer, Aukje Kollumer en Ate Leicht.

Beneden: onbekend, Rinnie Nammensma, Eelkje Damstra, Rinse Lantinga, Boukje Kieffer, Jutjen D. Kuurstra, Jellie Kuurstra en Mieke Kieffer.

De foto dateert van 1933.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek