Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters

Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters

Auteur
:   J.H. Kroezenga
Gemeente
:   Aa en Hunze
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0490-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. De korenmolen die aan het begin van de Hoofdstraat van Gasselternijveen heeft gestaan werd in 1840 gebouwd door H.B. Hogen Esch. Velen zullen zich de fraaie witte molen herinneren van de foto links boven. Omstreeks 1925 kwam de molenaarsfamilie Graver naar hier en het waren Lucas Graver (die u rechts van de molen ziet) en zijn zoon Klaas die de molen overnamen van Jan en JoSalomons.
Rechts boven een opname van een ploeg spoorwegwerkers in het spoorgat te Gasselte. Van links naar rechts ziet u: Luut Krol, Willem Hulshof, Hein Komduur, Piet Nijboer, opzichter Nanninga van Stadskanaal en Jan Hadders. Omstreeks de eeuwwisseling werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn tussen Assen en Stadskanaal, die in 1905 in gebruik werd genomen. In de gemeente Gasselte stond men daarbij voor een enorm probleem vanwege de hoogteverschillen. Bij Gasselte is daarom dwars door de Hondsrug gegraven en het vrijkomende zand heeft men gebruikt voor het ophogen van de spoordijk in het veengedeelte.
Links onder ziet u van links naar rechts: Jan Haandrikman, Willem Deuring, voor deze Geert van der Schoot, Hendrik van der Schoot, Albert van der Schoot, Johannes Brinks, Jans Vos en Jan Nijhof JHzn. Zij staan voor de dorpssmederij van Van der Schoot. Zo'n dorpssmederij was een geliefkoosde plek om nieuwtjes uit te wisselen. De foto is van 1932.
Rechts onder een opname van de stelmakerij van Hoving, die aan de Vaart stond op nummer 111. Enkele jaren geleden is het pand afgebroken. De foto toont het bedrijf in zijn volle glorie omstreeks 1932. De personen zijn, van links naar rechts: J. Pekel der, E. Schuiling, F. Schuiling, R. Hoving jr., W. Hoving, R. Hoving sr., mevrouw L. Hoving-Kremer, Jantje Hoving en Geert Ottens.

12. Het sorteren van aardappels voor de consumptie ("schoon eerpels") was een werk waarvoor gold dat vele handen licht werk maken. De opkoper zocht een voorman en deze zorgde er dan voor dat hij een ploeg mensen kreeg die wilde helpen "in schoon eerpels".
Op de foto hiernaast ziet u zo'n ploeg bij de bascule en de aardappelzeef. Ook bles hoort er natuurlijk bij! U ziet, staande van links naar rechts: Marchien Oldenhuizing, Annie Dokter, Jan Braam, Annechien van Rossum, Jan Enting, Lucas Braam, Jacob Grelling, Harm Braam, Jan Oldenhuizing, Johannes van Rossum, Jans Hadders en Jans Martens. Op de bascule zit Zwaantje Ratering en naast haar knielen Jantje Oostra, Hendrik Hadders, Grietje Oostra en Annechien Dokter. De opname dateert van 1920 en werd genomen in het Grotenend tegenover boerderij "Oostra" .

13. In Drenthe heeft men altijd veel waarde gehecht aan het onderwijs voor landbouwers. Ook Gasselte kende zijn .Jandbouwcursussen".
Op de foto hiernaast, van omstreeks 1925, zien we deelnemers aan een veecursus in Gasselternijveensemond. U ziet op deze opname, van links naar rechts: veearts Van Bergen van Gieten (de cursusleider), Joh. Braam, J.H. Kruit, Th. Brouwer, K. Hooiveld (de eigenaar van de koe), Th. Wilting, A. Bakker, H. Moorlag, L. de Wal en H. Wilting.

14. Toen Johannes Struik in 1660 met de boennarke van Gasselte een overeenkomst sloot om een gedeelte van de oostelijk gelegen venen te ontginnen werd daarmee tevens de bakennat gelegd voor een uniek dorp in de rij van veenkoloni├źn. Aan het Gasselternijveense Diepje (dat enkele jaren geleden werd gedempt) en aan de Trijnewijk - het gedeelte van de Vaart tussen de Dam en de boerderij van Wiehers - vestigden zich de verveners, die de gegraven turf met hun eigen schepen gingen vervoeren naar het westen van ons land. Zo ontstond een schippersdorp in het Olde Lantschap - een waarlijk unieke situatie. De gegraven turf werd via de Hunze afgevoerd. Zolang deze bevaarbaar bleef kozen de schippers deze weg, doch in 1832 bleek dit niet meer mogelijk. Enkele jaren konden de schepen de thuishaven niet bereiken en werden ze opgelegd in Veendam of Wildervank. In 1839 kwam echter de Gasselternijveensemond gereed en konden de schippers via het Stadskanaal en de "Mond" tot bij de pastorie komen. Zo omstreeks 1900 voeren de Nijveenster schippers met hun vrachten naar alle windstreken en de lading bestond toen niet meer alleen uit turf. Landen aan de Noord- en Oostzee kregen geregeld bezoek van de Salomonsen, de Eeftings, de Holwerda's en de Van der Veens om slechts enkele bekende namen uit de schipperswereld van Gasseltemijveen op te noemen.
Op de bladzijde hiernaast ziet u zo'n oude schipper; het is Willem Eefting met zijn vrouw. Hij was het die het enkele jaren geleden gerestaureerde redershuis "In de goêree" aan de Hoofdstraat liet bouwen. Daarnaast ziet u (boven) een foto van een schilderij van het schip de "Vrouw Hendrika anno 1842" en (onder) een foto van de klipper "Res Nova" van 210 ton, waarmee men de zee op ging.

15. Op de linker foto ziet u een prachtige opname van een echte Nijveenster zeeman: Lucas Eefting, de zoon van Willem Eefting, van wie u op de vorige bladzijde een afbeelding zag.
Het hellinghuis ziet u rechts boven. Bij dit huis heeft de scheepshelling behoord die omstreeks 1850 werd opgericht door een zestal ondernemende ingezetenen. In 1857 werd dit huis betrokken door scheepstimmerman Jan Gabes Schuitema. Naderhand werd dit pand bewoond door de familie Bok, van wie enkele leden ook scheepstimmerman waren. Op deze scheepshelling zijn verschillende schepen gebouwd, niet alleen voor de plaatselijke schippers maar ook voor vreemden. Ter verduidelijking zij hier opgemerkt dat het hellinghuis heeft gestaan even ten oosten van de aardappelmeelfabriek "Oostermoer". Het werd in 1968 afgebroken.
Rechts onder een foto van het motorschip "Roelfiena II". Dit schip, dat in 1919 te Vlaardingen werd gebouwd, was oorspronkelijk een zeilschip, maar werd in 1928 door Hendrik Holwerda omgebouwd tot motorschip. Het geeft daarmee het bewijs dat de Nijveenster schippers niet achterbleven bij de moderne ontwikkelingen op scheepvaartgebied!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek