Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters

Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters

Auteur
:   J.H. Kroezenga
Gemeente
:   Aa en Hunze
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0490-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Lammert Hendriks, die u links boven ziet, was de bezembinder van Gasselte en Kostvlies. Daarnaast was hij koopman, maar ook had hij een voor zijn dagen belangrijk beroep: hij was namelijk ook put-euser. Hij maakte de welwaterputten schoon, wanneer zand ingeslibd was. Als men bedenkt dat op sommige plaatsen de wel tien meter diep zat, dan kan men zich voorstellen hoe moeilijk en gevaarlijk het werken onder in zo'n put moet zijn geweest.
Midden boven poseert een in de wijde omtrek van Gasselte overbekende figuur. Hendrikus Pepping, beter bekend als "Stoet Rieks", was ruim veertig jaar als broodventer werkzaam bij de familie Jipping. Eerst liep hij met een juk met broodmanden, daarna met een kruiwagen, totdat hij ten slotte een paard met een wagen kreeg. U ziet hem hier onder de ereboog ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum.
Rechts hoven ziet u vader en zoon klaar om op weg te gaan. Roelof en zijn zoon Hendrik Martens van Gasselternijveen waren in de wijde omgeving bekende personen, die met textiel "de boer opgingen".
De foto links onder toont ons Derkje Hendriks-Bolt, die garen en band verkocht. Met haar kruiwagen ging ze door Gasselte, Kostvlies, Achter 't Hout en Bonnerveld om haar waren aan de man te brengen.
Midden onder Wemelt je Kruit, een zeer bekende verschijning in Gasselte en ver daarbuiten. Jarenlang trok deze koopvrouw de huizen langs om scheurkalenders, Enkhuizer Almanakken of andere "huishoudelijke artikelen" aan de man te brengen. Ze was een strikt eerlijke en openhartige vrouw met een vriendelijk karakter, Soms ging zij zo zeer in het gesprek op dat zij vergat haar waren aan te prijzen en onverrichterzake weer wegging.
Rechts onder ziet u een zeer bekende persoonlijkheid uit de Gasselter gemeenschap van een geheel ander type. Het is Otto Hiddingh, die in tal van verenigingen en organisaties een functie vervulde. Het zou te ver voeren die hier allemaal op te noemen en we willen daarom volstaan met enkele van de belangrijkste daarvan: directeur van de Gasselter melkfabriek, directeur van de rederijkerskamer en kerkvoogd.

17. Niet alleen het vervoer over water was in goede handen bij de inwoners van het veengedeelte. Met de komst van de auto bleek men ook daarmee goed overweg te kunnen en zag men dat ook hiermee een boterham viel te verdienen. Op deze foto's hiernaast ziet u links boven de voor velen welbekende bus van Willem Eefting. Oorspronkelijk was Willem zeeman, maar hij wilde "iets anders" en begon zijn geluk te beproeven met een autobus. Zoals u wellicht kunt zien onderhield hij een busdienst tussen Valthe, Gasselternijveen en Groningen. U ziet hem voor zijn bus staan. Rechts boven ziet u de vrachtwagen van de gebroeders H. en D. Pepping van Gasselte. Op 1 januari 1932 schaften zij zich deze auto aan. Naderhand is elk voor zichzelf begonnen en het resultaat is geweest dat er twee geheel verschillende, maar gezonde transportbedrijven ontstonden.
Links onder weer een geheel ander soort vrachtwagen. Het is de auto van H.P. Zuiderveld, die voor de woning aan de Hoofdstraat staat waarin nu W. Suk woont. De opname is van 1935 en bij de auto staan de zoons van Zuiderveld, Ebel en Sieger, In 1940 betrok de heer Zuiderveld het café aan het Tweede Dwarsdiep.
Rechts onder ten slotte een foto uit 1938 van G. Sloots in zijn bestelwagen. De heer Sloots zag zijn bedrijf steeds groter worden, reden waarom hij later zijn hoofdvestiging naar Assen overbracht vanwege de meer centrale ligging van deze plaats.

18. Klaas Salomons bezag het leven van de zonnige kant, waarbij hij rijkelijk de hulp inriep van het geestrijk vocht. Hij had dan ook de veelzeggende bijnaam van "dronken Klaos". U ziet hem op de foto links boven, bij de ingang van zijn woonscheepje dat bij hotel Adolfs lag.
In de politieman met de martiale snor, rechts boven, zullen velen ongetwijfeld veldwachter Doedeus van Gasselte herkennen, die van 1911 tot 1944 deze functie op rustige en bekwame manier vervulde. In zijn tijd moest de dienst nog te voet of per fiets worden gedaan en als hij dan zijn ronde deed door het dorp ontging hem niets.
Links onder ziet u meester J.J. Kranenborg, die gedurende vijfendertig jaar hoofd van de school te Kostvlies is geweest. Hij was een gezien figuur in Kostvlies en Gasselte en hij heeft veel voor het gemeenschapsleven gedaan. De "zang" was eenvoudig ondenkbaar zonder meester Kranenborg. Bij de jaarlijkse toneelvoorstelling van de ,.zang" ontwierp en schilderde hij zelf de nodige decors. Rechts onder ten slotte meester G. Jansen van Gasselternijveen, die van 1922 tot 1964 als onderwijzer was verbonden aan de openbare lagere school. Naast zijn dagelijks werk was hij veel werkzaam in het gemeenschapsleven. Hij was voorzanger in de hervormde kerk te Gasselte voordat het orgel werd geplaatst in 1927. De zang had ook zijn liefde en verschillende koren in de omgeving hebben hem als hun leider gekend. Verder was hij een hartstochtelijk liefhebber van voetbal en van 1929 tot 1967 was hij bestuurslid van de Drentsche Voetbal Bond. Vanwege zijn verdiensten voor deze sport werd hij benoemd tot bondsridder van de K.N.V.B.

19. Dat men in Gasselternijveen bij de tijd wilde blijven toont deze foto uit 1934. "Plaatselijk Belang" had een inzamelingsactie gehouden met het doel de toren van de hervormde kerk van een uurwerk te voorzien. Men moest daar echter van afzien toen bleek dat er een onoverkomelijk meningsverschil bestond met het kerkbestuur over het eigendomsrecht. Men vond de oplossing door het uurwerk op een speciaal daarvoor gebouwde sokkel op de Dam te plaatsen. U ziet hier de ingebruikneming met van links naar rechts onder anderen de volgende personen: veldwachter Doedens, J. Eshuis, R. Rekers, K. Salomons,J. Veenstra, burgemeester J. van Royen, E. Eleveld, J. Moesker, W. Sloots, B. Aalders en de architect van de onderbouw, wiens naam onbekend is.

20. De ontwikkeling in de landbouw maakte het noodzakelijk dat men de beschikking kon krijgen over de nodige kredieten voor het financieren van uitbreidingen en aankopen. Voor dit doel werden de boerenleenbanken in het leven geroepen waarbij landbouwers elkaar steunden. Het geld dat de één over had kon via de bank door de andere, die het nodig had, worden geleend. In navolging van tal van plaatsen werd te Gasselternijveen in 1907 de "Coöperatieve Boerenleenbank" opgericht op initiatief van professor Elema, een bekende figuur uit het landbouwonderwijs in Drenthe.
Op de foto hiernaast ziet u het bestuur, de raad van toezicht en het personeel uit 1932. Zittend van links naar rechts: K. Salomons Jbzn., H.Bakker, W. Wolthuis, directeur J. Luis Gzn. en G. Veldman GEzn. Staande: kassier J. Wiegman, J. Zondag, R. Pott, J. Bentum, J. Kruizinga en R.K. Wichers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek