Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters

Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters

Auteur
:   J.H. Kroezenga
Gemeente
:   Aa en Hunze
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0490-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Gasselters en Nijveensters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Op de foto hiernaast ziet u zes Nijveenster vriendinnen die zich - getooid op hun paasbest op de gevoelige plaat lieten vastleggen. Het was in de jaren omstreeks 1910 en het geeft ons een beeld hoe men in die tijd gekleed ging als men de beste spullen aantrok. De vriendinnen op de achterste rij zijn, van links af: Annie Sloots, Fienie Eefting en Hillie van der Veen. Vervolgens zittend: Wim van der Veen, Grietje van der Veen en Bouwien Leutscher.

32. De muziekvereniging "De Harmonie" kan worden gerekend tot de oudste nog bestaande vereniging in Gasselte. In 1924 werd zij opgericht op initiatief van J. de Jong, destijds evangelist te Gasselte. In september van dit jaar heeft men het vijftigjarig bestaan gevierd van de vereniging die tijdens een fietstocht moet zijn ontstaan. Op de foto hiernaast, die vermoedelijk de oudste is en die dus van 1924 dateert, zien we op de achterste rij, van links naar rechts: H. van 't Hof, J. Hulshof, M. Meringa, K. Dokter, dirigent J. de Jong, J. van Uffe1en, A. Meringa en H. Pepping. Op de tweede rij: K. Vennema, J. Klaassens, J. van 't Hof, R. Pepping en F. van 't Hof. Liggend ten slotte: H. van 't Hof Azn., onbekend en A. Hadderingh.

33. De muziekvereniging "Juliana" werd in 1932 opgericht te Gasselternijveen. Helaas is haar geen lang leven beschoren geweest, want omstreeks 1950 werd zij opgeheven. De foto hiernaast is van de beginjaren en dateert van 1934. U vindt daarop de volgende personen: op de achterste twee rijen: directeur Metz, H. Kroezenga Hzn. jr., H. Maathuis, J. te Velde, G. van Oosten, T. Hospers, K. Martijn, J. Ros, G. Reiling, H. Martijn (achter de grote trom), W. Pepping, J. Roossien, G. ten Brink, E. Brands, H. Kors, E. Remerie en J.J. Wolf. Voor zitten: H. Reiling, G. Veldman, R. Diemer en R. Barelds.

34. De sport heeft in de gemeente Gasselte altijd een belangrijke rol gespeeld als bron van ontspanning. De oudste vereniging is ongetwijfeld de gymnastiekvereniging "Olympia" van Gasselternijveen. Zij werd door een groep enthousiaste mensen opgericht in het jaar 1903.
Het zou nog tot 1936 duren eer het Geert Nijhof, Kornelis Dokter en Rieks Jipping - de mannen die het eerste bestuur vormden - mocht gelukken een gymnastiekvereniging in Gasselte van de grond te krijgen. Zij kreeg de naam "VOMOS" (Vele Oefeningen Maken Ons Sterk.) U ziet ze op de linker foto op weg naar het sportveld te Gasselte. Aan het hoofd loopt Kornelis Dokter.
De beide rechter foto's zijn uit de beginjaren van "Olympia". Op de brug ziet u van links naar rechts: R. Hogen-Esch, J. Moesker, A. Braam en J. Wiegman. Hangende aan de brug: meester Hiemink, Harm Trip en Jo Wolthuis. Dit alles onder het wakend oog van Grietje Wiegman. Op de onderste opname ziet u op de voorste rij: W. Eggens, R. Braam, R. HogenEsch, Joh. Moesker, G.H. Veen, A. Braam en Jan Meertens. Op de tweede rij: J. Osinga en Jan Wolthuis. De dames zijn: achter: Aaltje Hogen-Esch; op de tweede rij van boven: Henderkien Hogen-Esch, Riek Adams, Dina Sparreboom en Grietje Wiegman en op de derde rij: Zwaantje Adams en Marga Klaasens.

35. In 1923 werd in Gasselternijveen een voetbalafdeling opgericht van de gymnastiekvereniging "Olympia". De naam werd toen gewijzigd in "Sportvereeniging Gasselternijveen". De samenwerking van de beide zeer verschillende takken van sport bleek echter niet te voldoen. In 1933 besloot men elk zijns weegs te gaan en zo ontstond de voetbalvereniging "Gasselternijveen", terwijl de gymnastiekvereniging haar oude naam weer aannam, namelijk "Olympia". Op de foto hiernaast ziet u een opname die waarschijnlijk de oudste is van de voetbalvereniging. In 1924 werd deze foto genomen. U ziet, staande: grensrechter R.S. van Dam van Eext, G. Kroezenga, G. te Veldhuis, S. Boomsma, G. Weessies, A. Uitvlugt en scheidsrechter H. ten Hof. Geknield: L. Luis, B. Bokhorst en J. Klaassens. Liggend: H. te Veldhuis, J. Manroh en R. Luis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek