Kent u ze nog... de Geldroppenaren

Kent u ze nog... de Geldroppenaren

Auteur
:   C.H.A.M. van Bokhoven
Gemeente
:   Geldrop
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4255-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Geldroppenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Dokter L J. M. van vestigde zich in 1902 als eerste omeerde arts te Voordien

was er een plattelandse heelmeester-vroedmeester. Dokter van was oak gemeente-geneesheer. Hij was

als huisarts een zeer gezien figuur de bevolking van Geldrop en zijn overlijden in 1934 werd zeer be-

treurd. Hij weed geboren in 1866 te Hier ziet u hem in auto.

32. Een herinnering aan het rijke roomse leven. In 1869 werd in het bisdom 's-Hertogenbosch het "Genootschap der H. Kindsheid ter bevordering van het missiewerk" opgericht. Jaarlijks werd in Geldrop een zogenaamde kindsheidsoptocht gehouden. Hier een foto uit 1901 van zo'n optocht. U ziet van links naar rechts: Maria v. d. Heuvel, Bertha Ketelaars, D. Sanders, Fien Coppers, Adriana Bemelmans, Vlemmings met voor haar Anna Hendriks, onbekend, Paula Bolsius, Janus v. d. Heuvel met achter hem een onbekende, Fred Clerkx, Lambert Sweegers, Frans Coppers en Harry Peynenburg.

33. In de rooms-katholieke kerk werd tot voor enkele jaren tijdens de godsdienstoefeningen de orde gehandhaafd door de zogenaamde "Suisse". Hier ziet u een foto van de heer J. Capiteins als suisse van de rooms-katholieke kerk van de Heilige Brigida te Geldrop.

34. Groepsfoto nit het jaar 1906 van het personeel van de stoomlinnenfabriek Van Besouw & Co. te Geldrop. P. van Besouw werd geboren te Goirle in 1851. In de jaren tachtig vestigde hij zich te Geldrop en was aanvankelijk werkzaam als boekhouder. In 1892 verkocht Van den Nieuwenhuijzen zijn linnenfabriek aan een combinatie van fabrikanten waaronder ook Van Besouw, De firmanaam werd Van Besouw & Co. Na enige tijd trokken de medefirmanten F. v. d. Eerden uit Boxtel en W. van den Heuvel uit Geldrop zich terug en toen bleven Van Besouw en Pijnenburg uit Goirle alleen over. Het bedrijf Van Besouw & Co. werd in 1918 opgeheven. De fabrieksgebouwen van de opgeheven firma werden aangekocht door de firma gebroeders A. en M. van Agt te Eindhoven (thans Geldrop), P. van Besouw overked te Geldrop op 14 juli 1923. U ziet van links naar rechts op de onderste rij: Tonia Kums, Drieka Bakermans, Antoon van Beek, Tieske Deelen, Kareltje van Zeeland, Frans Timmermans, Gerritje Koks, Jan de Koning, Doruske van de Ven, Sjef van Beek, Sjef van Litsenburg, Mieke Adelaars en Maria Leenders. Op de tweede van onder: Nel Dielis, Adriaan van der Sanden, Mina Verhoeven, Will eke van der Sanden, Luc van Happen, Joseph van Happen, Caspar van de Burgt, Will eke van der Heijden, Tienus Bakermans, Pietje van Beek, Pietje Coolen, Doortje van der Stappen, Marianne van Bree en Dieneke Coolen. Op de derde rij van onder: directeur P. van Besouw, Nel van der Stappen, Maria van der Stappen, Koos Isterdaal, P. van der Sanden, Jan van de Ven, Sjaak Jacobs, Tinus Verbeek, Martien Verschuren, Driek van Zeeland, P. van Happen, Toon Vlemminkx, Opa Van de Ven, Caspar van de Ven, Doortje van der Heijden, Dieneke Coolen, Aartje Coolen en Trien van der Stappen. Op de bovenste rij:

Jan Adelaars, Driekske Scheepers, Jan van Beek, Sjef Adelaars, Antoon Rooijmans, Jar de Koning, Toon Hendriks, Driekske van der Heijden, Driekske Bijsterveld, Tienuske Adelaars, Thomas Verberne, Jan van Happen, Leendert Donders en Martin Danders.

35. De lichamelijke opvoeding werd te Geldrop niet vergeten. In 1900 werd de "Geldr,Jpse Gymnastiek Vereniging" opgericht, Hier een foto uit 1910, gemaakt tijdens een demonstratie door de Ieden van de vereniging. Deze "menselijke piramide" bestaat nit de volgende personen (van onder naar boven, van links naar rechts): W. Peynenburg, Gerrit v. d. Linden, H. v. d. Sommen, W. v. d. Burgt, Joh. v, d. Elsen, Cor Koopal, Bram v. Wort (?), Jos Vinks, Henri Scheepers, W. Peynenburg, Bax, onbekend, Nijssen, Atgier, onbekend, H. Vlemmings, Joh. Vlernmings en Jos Goossens. AIleen de namen van de persoon Iinksboven en die van de persoon rechts achter de arm van de naar voren hangende man met de snor (Henri Scheepers) konden we niet achterhalen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek