Kent u ze nog... de Gennepenaren

Kent u ze nog... de Gennepenaren

Auteur
:   J. Jacobs
Gemeente
:   Gennep
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4257-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Gennepenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Gennep heeft zonder meer een interessant en luisterrijk verleden, Dit is te danken aan zijn gunstige ligging tussen de Maas en de Niers. Via de Maas werd handelswaar aangevoerd uit het zuiden en via de Niers goederen uit Duitsland. Niet aileen de handel was een bepalende factor voor de ontwikkeling van Gennep, maar ook het water zelf. In 1898 stichtten de heren Steinmann en Kooy uit Arnhem de meubelfabriek "De Genneper Molen", genoemd naar een oude watermolen die in 1884 was afgebrand. In de Niers werd een groot waterrad gebouwd en - om dit rad te voeden - een stuw. De aanwezigheid van water speelde een grote ro1 bij de oprichting van een zo belangrijke werkverschaffer als de Papierfabriek Gennep (Page) in 1936 door de heren Rijssenbeek en Wahle. Maar het water veroorzaakte ook vaak grote overlast en leed. V66r de kanalisatie van Maas en Niers trad het water herhaaldelijk buiten de oevers met het gevolg dat er mensen verdronken en ve1e huizen schade opliepen. In 1926 werd Gennep getroffen door de watersnood, waarbij het in een klein "Venetie" veranderde. Vele andere industrieen werden gevestigd. In 1895 werd de moutfabriek "Mickina" gesticht, die later werd overgenomen door F. Beckers en "Aurora" werd gedoopt. In 1934 werden in de huidige Brugstraat twee textie1fabrieken gesticht die tegenover elkaar lagen: David en Co. (Daco) en Kann en Co. Verder waren er nog de meubelfabriek van F. van Bergen en de fietsenmakerij van A. J etten, die uitgroeide tot een garage- en autobedrijf.

Ook het verenigingsleven bloeide in die tijd. Er waren bijna geen auto's, t.v. bestond niet en er waren weinig radio's. Voor de meeste mensen was er geen geld voor vakantie, zodat men de weinige vrije uren die men had, besteedde aan het verenigingsleven. In 1818 werd de kerkelijke harmonie "Unitas et Fidelitas" opgericht. Verder was er een fietsclub de "Noordster". Omstreeks de eeuwwisseling werd door C. Steinmann en A. Peters, samen met kapelaan Peeters, het jongenspatronaat opgericht en door mejuffrouw Els Steinmann het meisjespatronaat. Deze verenigingen organiseerden kleine uitstapjes in de omgeving. De meisjes leerden naaien en breien en ondertussen las mejuffrouw Steinmann voor. Ve1e oudere Gennepenaren zuilen met een beetje weemoed terugdenken aan deze tijd, waarin men tevreden en gelukkig was met eenvoudige activiteiten. Later ging het patronaat over in de K.J.V. (Katholieke Jeugd Vereniging) met als onderdee1 de K.M.V. (Katholieke Meisjes Vereniging). Directeur was rector J enniskens.

Verder was er natuurlijk de voetbalclub "Vitesse". Vele Gennepenaren voetbalden en de club genoot grote populariteit. Een bekende Vitesse-supporter was Gradje Roosenboom ofte wel "Gradje van Board". Maar niet aileen Vitesse zorgde voor beweging en ontspanning: aan het patronaat was een grote gymnastiekvereniging verbonden - waartoe ook een horen- en trommelkorps hoorde - namelijk de Martinus Sport Vereniging (M.S.V.), getraind en geleid door sergeant Geurts. De gymnastiekvereniging gaf uitvoeringen in hotel Verzett en op het sportveld aan de Breedeweg. Uit deze vereniging kwam een wande1club voort. Door en voor de hengelsportliefhebbers werd omstreeks 1924 een visclub opgericht. Kapelaan Stoot was de grote stimulator voor verenigingen als de "Jonge Wacht" en de "Jonge Werkman", die in de loop van 1941 werden verboden.

Gennep was op medisch gebied zijn tijd ver vooruit. De uit Haps afkomstige dokter Hermans vestigde zich in 1883 in Gennep. In 1910 kwam de bekende en zeer actieve arts Stiemens naar Gennep. Met de zusters van Liefde werd het sanatorium voor t.b.-patienten "Maria-Oord" gesticht. Ook aan de nazorg van de patienten werd grote aandacht besteed: om hen op krachten te laten komen, werd "Zonlichtheide" gebouwd. Ook het onderwijs stond op hoog peil. In 1906 kreeg Gennep een bewaarschool, in 1908 een ulo-school en in 1911 twee tekenscholen, die in 1927 een fusie aangingen. Verder was er een openbare Iagere school, die later werd gesplitst in een school voor jongens en een voor meisies. Een grate doch korte rol heeft de N.B.D.S. (Noord-Brabants-Duitse Spoorweg) gespeeld in het leven van vele Gennepenaren, Veel mensen van buiten Gennep verbleven enkele jaren in Gennep om daarna weer te verhuizen. De N.B.D.S. onderhield de verbindingen tussen Londen en Berlijn via Vlissingen. Een dochteronderneming van de N.B.D.S. was de "Maasbuurt-Spoorweg".

Dit boekje "Kent u ze nog ... de Gennepenaren" poogt een overzicht te geven van de periode van 1880 tot 1940. Gennep had het voorrecht dat er een fotograaf was, Perolles, die veel op de plaat vastlegde. Verder waren er nogal wat amateurfotografen. Jammer genoeg zijn veel foto's in de tweede wereldoorlog verloren gegaan, zodat sommige verenigingen of ins tan ties niet getoond kunnen worden. De mensen op de foto's in dit boekje zijn herkend door de Gennepenaren zelf.

Velen hebben zich over de Dude prenten gebogen en gepoogd de mensen te herkennen. Sommige mensen bleek men zich beslist niet meer te kunnen herinneren. Dit zijn meestal rnensen die slechts korte tijd in Gennep hebben gewoond doordat ze waren verbonden aan de N.B.D.S. en na enige tijd werden overgeplaatst, De meisjes die niet herkend werden, waren in betrekking of waren verbonden aan "Maria-Oord". Toch hoop ik dat rnijn paging om een duidelijk overzicht te geven van de Gennepse sarnenleving in grootvaders tijd is geslaagd en dat u veel plezier zult hebben in het herkennen van de personen op de foto's, zodat de oude verhalen weer zullen worden opgedist,

1. We beginnen met de portretten van de vier burgemeesters die Gennep bestuurden gedurende de periode van 1876 tot 1947. We zien op de bovenste rij: links Frans Karel Esser, burgerneester van 1876 tot 1891 en rechts: Theodorus Peters (1891-1913). Op de onderste rij staan afgebeeld: links: Willem Wolters (1913-1937) en rechts: dr, J.P.D. van Banning (1938-1947).

2. Dit is het onderwijzend personeel uit de jaren dertig, gefotografeerd voor de jongenssehool. We zien van links naar reehts: Alphons van den Bogaert, Huub Vergoossen, Mies Albers, Gerard Cup, Willem van Kempen, J 0 Basten, A. van Raay en J. Humme.

3. Op 30 mei 1920 werd deze klas, de eerste klas van de open bare lagere school van meester G. Cup gefotografeerd. We zien van links naar rechts: op de achterste rij: Gerrit Lueben, Chris Lueben, onbekend, Johan Bartels, Sief Ackerschot, Jan Bernards, ? Holterman, Martien Bernards en Kees de Roy. Op de tweede rij: Huub Lueben, Jan Fleuren, Rein Achterberg, Gerrit Achterberg, Harry Bartels, ? Holterman, Jan Gerrits, Wielly Bertussen, Dimmers (? ), Arnold Wilbers, Martien Bernards en Martien Koks. Op de derde rij: Annie Koenen, Lau Hendriks, Jan van Est, Jan Laurijsen, Jan Smits, ? Verheyen, Theo Bartels, Cor Doors, Hendriks (? ), Gerrit de Kok, Louis de Kok, Hein Gerrits, Hem Bertussen, Thei Bernards en meester G. Cup. Op de vierde rij:

Jozef Wouters, Eduard Koenen, Caspar Ardts, Harry Venhovens, Martien de Roy, Jeu Gerrits, Adriaan Bernards, Gijs Bezemer, Hem Janssen, Paul Koks, Koos Bernards, Jac Janssen, Theo Velemans en een onbekende. Op de voorste rij: Jan Noy, Wim Hendriks, Fons Felling, Willy Mauriks, Chris Doors, Bertus Loock, Gerrit Velemans, onbekend, Gerrit Janssen en Hem Peters.

4. Toen in 1932 de leerlingen van de eerste klas van de lagere school zouden worden gefotografeerd, wilden ook de broertjes en zusjes van deze meisjes op de kiek. Het resultaat zien we hier. De afgebeelde personen zijn, achteraan te beginnen en gezien van links naar rechts: op de achterste rij: juffrouw Jo Wonders, Nelly van Bergen, Els Goertz, Nel Toonen, Betsy Jansen en Nelly Wouters. Op de tweede rij: Mientje Jacobs, Riek van Est, Toos van Bergen, Gon Hendriks, Tonny Peters, Dientje Broekman, E1s Jansen, Mieti Jansen, Mieti Hermens, Truus van Oss en juffrouw Nel van Bergen. Op de derde rij: Thea Guelen, Trees Konings, onbekend, Janet Britstra, Lia Seegers, Toos Hermens, Gonny Stappers, Annie Stappers, Roos Aalders en Joke Kroon. Op de vierde rij: Mientje Bongers, Betsy Savekoel, Beppy van Bergen, Marietje van Arensbergen, Diny Timmermans, Door de Rutter, Annie van Sambeek, Toos van Hout, Leida van de Lest, Annie van de Lest en Truus Lamers. Ten slotte poseren op de voorste rij: Lies van Oriel, Hanna van de Mortel, Ciska Nagels, Nel Andemeulen, Cecilia van Riet, Truus Goossens, onbekend, Anny Venhovens, Nel Hendriks, Rieky Guelen en Ciel Raus.

5. Deze wonderlijk uitgedoste groep is de toneelvereniging "Matigheid en Genoegen", gefotografeerd op een zondagmorgen omstreeks het jaar 1917, aan de ziikant van hotel Verzett. Staande van links naar rechts: Hent van de Lest, Jan van Dinter, Pierre Verhasselt, Harry Janssen, Jan Metselaars, Martijn Janssen, Jan Kersten en Joep Donkers. Knielend en zittend van links naar rechts: Harry van Bergen, Jeu Noij, Teun Metselaars, Jeu Roosenboom en Rinus van Dinter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek