Kent u ze nog... de Gennepenaren

Kent u ze nog... de Gennepenaren

Auteur
:   J. Jacobs
Gemeente
:   Gennep
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4257-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Gennepenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. De pottenbakkersindustrie bloeide en bloeit nog steeds in Gennep. Hier een kijkje in en buiten de pottenfabriek van de farnilie Liebrand aan de Nijmeegseweg. Deze pottenfabriek werd in 1911 gebouwd en in 1912 in gebruik genomen. In 1932 en 1933 werd de fabriek uitgebreid. Op de bovenste foto zien we van links naar reehts: Frans Vervoort, Theo Liebrand en Toon Thissen. Op de onderste foto: Frans Vervoort, Dien de Wit, Theo Liebrand en Toon Thissen. De foto's dateren van het jaar 1932 of 1933.

27. Op 4 augustus 1935 kwam monseigneur Lemmens op bezoek in Gennep. Met een groep van de K.J.V. werd hij gefotografeerd bij de lighallen van sanatorium "Maria-Oord". We herkennen de volgende personen: staande, van links naar reehts: Lies Thissen, een dienstmeisje van "MariaOord", Koosie van Swaemen, Bertha Slungers, Lena van Kempen, Toos Nogarede, Door Thijssen, Mina Derks, Ger van Erp, Toos van der Loo, Lenie Dohmen, Willy IJ svogel, Mieta Roosenboom, Henny Roosenboom, Riek Wouters, An Kersten, Mien Ardts, Mien Wonders, Truus Heys, een meisje van "Maria-Oord", Nel Meussen, Dora Elemans, Truus Hermsen, Mien van Oss, Jo Wonders (hoofdleidster), Lies Hermens, zuster Adela, Bep van Bergen en Marietje Bierman. Gehurkt en zittend op de middelste rij: Ger Nogarede, Riek Thijssen, Jo Thijssen, Gon Sluiters, Marietje Wilbers, deken Kreyelmans, monseigneur Lemmens, de direeteur van het rayon van jeugdverenigingen en Ger Dohmen. Op de voorste rij ten slotte zien we: Thea Llsvogel, Els Niessen, Mien Wonders, Dora Thijssen, Marietje Bernards, twee patienten uit "Maria-Oord" (met bloemen), Door Klaassen, Doortje van Est, J oosje Theunissen en Martina Gerrits.

28. De K.J.V. (Katholieke Jeugd Vereniging) was de opvolger van het meisjespatronaat. Er werden vele activiteiten georganiseerd met een godsdienstige inslag. Hier zien we een van de vele groepen. Op de achterste rij poseren: Mien Derks, onbekend, Door Thijssen, An Kersten, Toos van der Loo, Gon Sluiters, Lenie Dohmen, Mien Ardts, catechiste rnejuffrouw Jurgens en Jo Thijssen. Op de tweede rij: Jo Wonders, Nel Meussen, Koosje van Swaemen, Toos Nogarede, Lena van Kempen, Door Elemans, Ger Nogarede, ? Welbers, Martina Gerrits en Marie Schaap. Op de derde rij: Bep van Bergen, Thea IJsvogel, Mientje Bernards, Joosje Theunissen, Mien Wonders, Truus Heys en deken Kreyelmans. Op de voorste rij: Mien van Oss, een meisje uit Siebengewald, Lies Thissen, Ger Dohmen, Eis Niessen, Truus Hermsen, Lies Hermens en een onbekende. De meisjes die onbekend zijn, waren meestal in dienst bij een Gennepse familie en verbleven daarom niet al te lange tijd in Gennep.

lit:) It 1l' , 1'1

'I R ¥'E If

\~(7,)' tl 2.'

~~ ~I~ _" ~ ~ ri~A~ ~

d ~ - ,~- 7 l")

cp. 19) I"'~ 91 "~<J2 ,;

29. Vee1 vrije tijd was er in de jaren twintig niet. Toch vond men ook toen tijd om zich vo1doende te ontspannen in de sport. De "Martinus Sport Vereniging" was daarvoor een unieke gelegenheid, getuige het grote aanta1 mensen op deze foto, gemaakt rond 1925. 1. Jan Roosenboom, 2. ? Gue1en, 3. Gerrit Guelen, 4. Jan Thijssen, 5. Marius Hendriks, 6. Willy Michels, 7. Jan Voss, 8. Piet Koks, 9. Hein Hermsen, 10. Martin Derks, 11. Gerrit Jetten, 12. Thei Bronsink, 13. Jan Weyers, 14. Theo Nogarede, 15. Gerrit Weyers, 16. Jan van Erp, 17. Theo Simons, 18. Karel Roers, 19. Jan Theunissen, 20. Theo Meussen, 21. Henk Jansen, 22. Gert Schoones, 23. Frans Elemans, 24. onbekend, 25. Jan Peters, 26. Jeu Arnoldussen, 27. Jan Vermeulen, 28. Arnold Hermsen, 29. Jan Doors, 30. Herman Voss, 31. Jan Guelen, 32. Thei Goossens, 33. Gerrit Bernards, 34. Henk Berends, 35. Piet Hermens, 36. Theo Uitinga (Moreel), 37. Jan Jacobs, 38. Jan Nogarede, 39. Frans Bernards, 40. Hein Dohmen, 41. Henk van Est, 42. Job Dimmers, 43. Corrie Ardts, 44. ? van Bergen, 45. Alfred Smits, 46. Henk van Oss, 47. Theo Theunissen, 48. Piet Hendriks, 49. Jan van Bergen, 50. Kees de Roy, 51. Hen Geurts, 52. Rang Derks, 53. Gerard Cup, 54. onbekend, 55. kapelaan Stoat, 56. onbekend, 57. Jan Hoesen, 58. W. Schoenmakers, 59. Piet van Herpen, 60. Jan Fleuren, 61. Willem van Kempen, 62. Piet Dimmers, 63. Broer van Bergen, 64. Vic Heesen, 65. Lam Slungers, 66. Pierre Michels, 67. Gerrit Dimmers, 68. Frans Weth1y, 69. Gerrit Klaassen, 70. Frans Hendriks, 71. Andries Thijssen, 72. Willy Hermens, 73. Herman Hermsen, 74. Henk Michels, 75. Huub Nogarede, 76. Harry Coops, 77. Frits Hermsen, 78. Gerrit Jacobs, 79. onbekend, 80. Joop Hermsen, 81. Benny Theunissen, 82. Louis Theunissen, 83. Hendrik Thijssen, 84. Clement van Bergen, 85. Martin van Wanrooy, 86. Heintje Hendriks, 87. Frits Manders, 88. Wim Hemmink, 89. Andre van Helvoort, 90. Sjaak Hermsen, 91. Pietje Hermsen, 92. Wim Roosenboom, 93. Jan Giesbers, 94. Walter Dohmen, 95. Wi ely Nogarede, 96. Hen Bongers, 97. onbekend, 98. Wiely Gerrits en 99. Jan Coppens.

30. Op 7 september 1924 werd deze foto genomen van de kinderen Ardts nadat zij had den deelgenornen aan de kindsheidoptoeht. Van links naar reehts: Caspar Ardts, die een van de drie koningen voorstelt, dan Maria Ardts als de heilige Clothilde, vervolgens Mien Ardts als de koningin der engelen en ten slotte Kees Ardts, die een pater voorstelt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek