Kent u ze nog... de Giessenburgers

Kent u ze nog... de Giessenburgers

Auteur
:   J.W. Ooms
Gemeente
:   Giessenlanden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4258-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Giessenburgers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is met de Giessenburgers eigenlijk een vreemde zaak. Het Caspingium uit vroegere eeuwen werd Giessenburg - maar datzelfde Giessenburg werd, eveneens in vroegere eeuwen, van naam gewijzigd; het werd GiessenOudekerk dat ten noorden van de Giessen lag en Giessen-Nieuwkerk dat ten zuiden van het binnenriviertje gelegen was. Eveneens ten noorden van de Giessen lag de kleine gemeente Peursum. Die gemeente behoorde in vroeger tijd niet tot de toen machtige heren van Giessenburg, doch tot de baronie van Liesveld (dat nu tot Groot-Ammers behoort) dat zich in een ver verleden als rechtsgebied dus weI ver uitstrekte. Pas in 1957 werden GiessenOudekerk, Giessen-Nieuwkerk en Peursum tot een nieuwe gemeente geformeerd en kwam de oude naam Giessenburg weer op de landkaart.

Thans is een Giessenburger dus echt een Giessenburger. De personen echter die u hierna zult aantreffen, waren v66r de samenvoeging hetzij Nieuwkerkers, Oudekerkers of Peursumers. Maar u begrijpt, dat het veel verwarring zou scheppen als wij hen zouden aanduiden met de plaatsnaam, die hun woongemeente vroeger bezat. Vandaag is een Oudekerker en een Peursumer een Giesenburger en daarmee uit. En daarom houden wij ook vorige generaties van langs de Giessen gewoond hebbende geslachten voor ... Giessenburgers.

De Alblasserwaard heeft sedert de hervorming een eigen protestantse levensinslag opgebouwd. Dat was ook met de Giessenburgers het geval. Daardoor bewoog het culturele leven zich in hoofdzaak rond kerkelijk werk en waren jongelingsverenigingen instellingen die talrijke Giessenburgers gevormd hebben. Daarom zult u ook foto-s aantreffen van knapenverenigingen en jongelingsverenigingen, waarvan toenmalige leden later belangrijke functies hebben vervuld in het gemeentelijke open bare en kerkelijke leven.

Maar ook de muziek ontbrak niet. Men wist in het verleden goed feest te vieren ter gelegenheid van officiele herdenkingen - en daar was dan de muziek bij nodig! In de brandende zan op een snikhete dag, of in de bitterkoude oostenwind op het ijs tijdens ijswedstrijden, - altijd trommelde de muziek de mensen op.

En zo houden de foto's van Giessenburgers uit vroegere jaren de herinnering levendig aan persoonlijkheden binnen de begrenzing van het dorp, doch tevens verschaffen ze een beeld van een levensgemeenschap in het nog niet zo heel verre verleden.

1. Met de muziek voorop willen wij u Giessenburgers tonen. Velen zijn overleden, sommigen leven nog. Met de muziek voorop ... en dat was omstreeks de eeuwwisseling "De Bazuin" die zich liet horen. Voorzitter en waarnemend dirigent was de heer Van der Heiden, een onderwijzer. Hij zit v66r aIle anderen, een beetje martiaal hetgeen voor een dirigent natuurlijk is toegestaan. De jongen met de trommel, links, is D. Donk, thans nog wonend in Giessenburg in de Dorpsstraat. Achteraan staat, derde van links: C. Harrewijn. In de rij daarvoor, vierde van links, ziet u P. v.d. Bosch; de zevende van links is M. Schakel van wie een zoon een bekend kamerlid en burgemeester is; naast hem, achtste van links:

D. Kooijman. Zittend, links: D. Romein, vervolgens A. v.d. Koppel en uiterst rechts directeur Gerritsen.

2. Er kon geen feest zijn of de muziekvereniging trad aan. De onafhankelijkheidsfeesten in 1913 waren niet zonder muziek, maar ook niet zonder de oliebollenkraam van Hendrik Baardwijk, die met klompen aan fier onder de luifel van zijn kraam zit. Hij werd gewoonlijk de Baardeman genoemd en genoot vooral bij de jeugd populariteit daar hij in de Dorpsstraat een winkel had, waar snoepartikelen te krijgen waren. Somrnigen herinneren zich nog de fijne smaak van de toverballen, of de pijpen zoethout die voor een halve cent per stuk bij de Baardeman gekocht waren. Helemaallinks staat zijn vrouw en naast haar staat dochter Catrien.

3. Ja, die onafhankelijkheidsfeesten ... Herauten te paard openden het grote feest. De voorste miter is A. de Leeuw, daarna volgt met een fraaie steek op het hoofd A. v.d. Have. Van de twee naast elkaarstaande paarden zijn de berijders rechts P. Goudriaan en links W. de Koning. Het is niet bekend, wie de achterste miter was. De stapel planken op de voorgrond was bestemd voor de bouw van de gereformeerde kerk. Dit gebouw is inmiddels al weer verdwenen; er kwam een nieuw kerkgebouw voor in de plaats.

4. Men wist romantisch feest te vieren in 1913, toen Nederlands onafhankelijkheid werd herdacht. Prachtig en sierlijk is de rij tilbury's die men hier ziet. In hetvoorste rijtuig zitten de heer A. Vonk en zijn vrouw Pleuntje. Ret tweede rijtuig heeft de heer J. Siebeling als voerman. Naast hem zit zijn zuster. In het derde rijtuig zit textielhandelaar G. Sprong met zijn vrouw M. Duivendijk. Ret gezin Sprong woonde in het huis waar nu textielhandel Hoogenboezem gevestigd is.

5. Nabij de molen van graanhandel De Kreij - die molen bestaat al sedert lang niet meer - had men ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten van 1913 een ereboog opgericht. Men liet zich op de fraai belommerde weg graag fotograferen. De jongen geheellinks is de thans nog altijd aan dezelfdeNeerpolderseweg wonende P. Kersbergen. De man met de witte ringbaard was de watermolenaar van de Neerpolderse molen en hij heette Klaas van Dijk. De jongen met de fiets, derde van links, is Arie van Houwelingen. De vierde mannelijke per soon is Klaas van den Heerik, die klompenmaker was. De vrouw met de witte muts links van de groep figuren op de foto is mevrouw J. Kersbergen-Pierhagen. De vrouwen, met een muts op, die- bij de groep rechts staan, zijn de vrouw van Van Dijk en de vrouw van een zekere Blokland. zekere Blokland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek