Kent u ze nog... de Gieters

Kent u ze nog... de Gieters

Auteur
:   drs. G. Nijenhuis
Gemeente
:   Aa en Hunze
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4259-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Gieters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Nogmaals de boomplantdag! Op de bovenste foto ziet u hoe het gezelschap op weg is naar waar nu, ver buiten Gieten, het staatsbos van de boswachterij Gieten ligt. Grote heidevelden waren voor niet meer dan f 100,- per hectare (! ) aangekocht om vervolgens door een ploeg met een os ervoor te worden omgeploegd. Men nam hiervoor een os, omdat dit dier langzamer loopt dan een paard en dat is bij het omploegen van een stuk heide - veel stenen! - een groot voordeel. De os loopt nu voor de wipkar en meester Begeman blijkt niet aIleen dirigent te zijn maar ook voerman.

Op de onderste foto spreekt houtvester Jansen van Staatsbosbeheer de menigte toe. Ook dit plaatje, genomen bij het huis van de familie Bouw (waar nu een groot bos is! ), is een zoekplaatje. We herkennen toch enkele bekenden uit Gieten: geheellinks staat meester Begeman aandachtig te luisteren. Even rechts boven hem: Johannes Meijeringh (met hoed op); naast houtvester Jansen staat meester Torensma van de Bonnerschool, naast hem de dames Udema-Vorenkamp en Withaar-Warmink. Achter deze dames staan mevrouw Meertens-Speelman en mevrouw Marchien Buiter-Hoving. Ook Jan Lokhorst zien we daar staan.

De autoriteiten staan op deze foto (toevaIlig? ) helemaal rechts: het zijn de vrouw van burgemeester Arriens, de Commissaris van de Koningin mr. Linthorst Homan, mevrouw Linthorst Homan en burgemeester Arriens.

7. Het Westerend. Samen op de foto. Vijftig jaar geleden. Kennelijk is deze foto op een gewone dag in de week genomen. De oorijzers ontbreken, wel ziet u de Ieuke zwarte mutsen uit die tijd en de schorten, die zo mooi waren, dat we ze boezelaars noemen. Tot voor kort was het Westerend een van de laatste stukjes waar het Gieten van vijftig jaar geleden nog bijna onveranderd teruggevonden kon worden. Oude boerderijen, omzoond door heggen, lagen aan een kronkelwegje. Nu is het een bungalowwijkje met oude boerderijen verdwaald er tussen. Ieder die heimwee heeft naar het oude Gieten moet het wel betreuren dat men de kans om tenminste een straat gaaf te bewaren voorbij heeft laten gaan.

U ziet op deze foto een aantal bewoners van het oude Westerend. Staand van links naar rechts: B. Wolthuis, J. Wolthuis-Bartels, B. Ensing, Grietje Westerhuis, A. Westerhuis, J. Wolthuis, J. Meertens-Veldman en H. Meertens. Zittend: J. Ensing, Hk. Ensing, J. Ensing-Venema, Marchien Meertens, Eppie Westerhuis, N. Westerhuis-Kamping, Kier Westerhuis, J. Wolthuis en W. Meertens.

8. Deze schoolfoto dateert van 1913. De groei van het dorp valt af te lezen van deze foto. In 1903 konden alle leerlingen nog op een foto, tien jaar later kan dat al niet meer! We willen bij deze foto ook nog iets vertellen over de leerkracht, die er op staat. Het is "juffer An", voluit mevrouw A. Hogen Esch-Brongers. Ze was getrouwd met Thie Hogen Esch, de "botterdirecteur" oftewel de directeur van de melkfabriek. Hem zullen we later in dit boekje ook nog wel tegenkomen. J uffer An stond tot haar pensionering in de Gieter-school en heeft enkele generaties Gieters het lezen geleerd. Ze was een onderwijzeres van de oude stempel: streng, meestal in het zwart gekleed, maar uiteindelijk niet onwelwillend.

U ziet, op de bovenste rij, van links naar rechts: Dina Withaar, Henderkien Ottens, Jo Niesing, Sabiena Dijkstra, Grietje Esschendal, Geesje Slatius, Metje Bos, Roelfien Geerling, Hermie Bruins, Hermie Sikkens, Binie Kolk en Hillechien Meijeringh. Op de tweede rij: J antje Folkers, Hennie Diemer, Sinie Torenbos, Mannie Hoven, Dirkje Meertens, Jantje Teelken, Nela Koster, Roelfien Meijers, Grietje Schuiling, Gien Zandvoort, Annie Bos, juffrouw Hogen Esch. Op de derde rij van boven: Marcus Bruins, Hendrik Tingen, Waldrik Udema, Jans Weitering, Jan Weitering, Klaas Visser, Roelof Woltman, Willem Schiphouwer, Gerhardus Seggers, Harm Eleveld en Hendrik Hendriks. Op de vierde rij: Anne Kolk, Harm Martens, Geert Pepping, Geert Warringa, Harm Zwiers, Jan Moek, Wessel Zwiers, Jans Zwinderman en Geert Koers. Op de onderste rij: Ep Hilbrands, Jan Speelman, Roelof Stel, Jacob Venema, Jan Lanting, Maris Venema, Geert Veninga, Jan Slagter, Willem Schuiling en Ep Hogen Esch. Met het bord: links Marcus Engelsman en rechts Bertus Lanting.

9. Garage Ottens ligt in de buurt die de merkwaardige naam "Spekstoep" draagt. Ik heb nog nooit een goede verklaring voor die naam kunnen vinden. Aten ze daar zo vee1 spek en waren het er van die "speknakken". Of was het er bij glad weer spekglad, omdat het juist in Spekstoep van de Hondsrug af naar beneden gaat naar het veen? Hoe het ook zij, garage Ottens zit er nog steeds!

U ziet op deze foto van rechts naar links: Rieks Greive, Hendrik Berend Ottens, op de motor Jo Speelman - de motor was van het merk Nieuw Imperial - Roelof Ottens, Geert Ottens en Berend Speelman. De auto die vol trots wordt getoond is, hoe kan het ook anders, een Ford. Daarnaast staan Lammechie Ottens-Steenhuis, Marchien Speelman, Kas Hollander, Theun Hoiting, J annes Speelman, en iets naar achteren menen we J antje Moek en Geesje Hollander te herkennen.

10. Een van de mensen die op deze foto staan afgebee1d, heeft ons verteld, dat deze foto werd gemaakt aan het slot van een dagje uit. Allen die er op staan, waren lid van de toneelvereniging "Helmers", toen pas opgericht en genoemd naar de nu vergeten schrijver van die naam. De preciese aanleiding tot het uitstapje is vergeten, maar wat doet het er toe? Het is zomer en het leven is goed. Dat het in de rest van Europa oorlog is (1914-1918) kan daar weinig aan toe of af doen. Misschien was er van de opvoering van dat jaar wat geld overgebleven en ging men samen potverteren? Misschien was de militair met verlof en had hij vrienden en vriendinnen van "Helmers" mee uitgenomen? Of ging het om de enige oudere in het geze1schap, die in rustige waardigheid tussen de jongelui in zit? Deze man met baard was de heer Holthinrichs van de bekende familie van die naam die in die jaren in het huis, waarin nu notaris Vos woont, een manufacturenhandel dreef. Later werd de zaak naar Assen verplaatst.

We herkennen op de foto, zittend, van links naar rechts: Jan Meijeringh, Jantje Meertens, Stientje Dieters, de heer Holthinrichs, Jeannet Godfried en Jan Wiegman. Staand: Gerhard Nijenhuis, Jantien Kuipers, Kars Meertens, Willem Hogen Esch en Susanna Engelsman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek