Kent u ze nog... de Gieters

Kent u ze nog... de Gieters

Auteur
:   drs. G. Nijenhuis
Gemeente
:   Aa en Hunze
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4259-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Gieters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. De "P1atte1andsvrouwen" op reis. De "Bond van P1atte1andsvrouwen" heeft ook in Gieten sinds jaren een bloeiende afde1ing. Door deze vereniging is veel gedaan aan de vorming en ontwikkeling van de mensen op het platteland. En niet aIleen de vrouwen werden bereikt! Door de vrouwen kwam het gehoorde ook in de gezinnen.

Hier ziet u de dames op reis. Op de bovenste rij: J. Vrieling-Aling, J.M. Haange-Gortmaker, R. Meijeringh-Hoenderken, H. Reimers-Karsens, Jantien Meertens, F. Meijeringh-v.d. Veen, G. Meertens-Moek en M. v.d. Gugten-Kronen. Op de tweede rij: Geertje Kuipers, H. Boonstra-Prins, G. Kramer-Buning, M. Keun-Meertens, S. Pepping-Snijders, J. Hoiting-Hoiting, F. HutingSpeelman, S. Klingenberg-Medendorp en A. Kamps-Hadderingh. Op de derde rij: R. AlferingBlomberg, H. Meursing-v.d. Veen, D. Essing-Komduur, L. Vos-Zwiers, G. Huting-Pepping, L. Zwiers-Speelman, J. Pepping-Huting, H. Withaar-Warrnink en A. Meertens-Speelman. Op de vierde rij: A. Vlieghuis-Strating, G. Duursrna-van Wijk, D. Moek-Koops, T. Huizing-J ager, M. Dijkhuizen-Brouwer, H. Frenkel-Kuiper, G. Hoiting-Nijmeijer, G. Meertens-Speelman, J. PeppingAlfering, K. Hollander-Enting en G. Venerna-Zandvoort. Op de onderste rij: J. Buiting-Meijeringh, J. Hendriks-Bos, Pranger-de J onge, A. Ziengs- Veldhuis, J. Zwinderrnan-Speelman en A. Wagenaar-Lanjouw.

32. Een spinstervisite! In de jaren dertig ~ toen deze foto werd gemaakt ~ leefde oak al een beetje het heirnwee naar vroeger tijden, Het was in die jaren zo, dat de oorijzers met de kanten mutsen, die door Janna Meertens (inzet) prachtig werden gesteven en gestreken, door de oudere boerinnen nag wel werden gedragen, maar de jongeren deden dat niet meer. Hier ziet u de meisjesvereniging van ds. Boonstra met de jongens van de mondharrnonikaclub, gefotografeerd in de tuin van de pastorie met als achtergrond het "domnees-bossie", waar later het sportterrein werd aangelegd en waar nu Dekelhem staat. De jongelui voerden een zogenaarnde "spintseraovend" op. Dat ging 20: de meisjes sloten zich op in huis, ramen en deuren dicht, en de jongens moesten zien binnen te komen. Het was een oud folkloristisch gebruik.

U ziet hier op de bovenste rij, van links naar rechts: Jantje Koers, Willem Moek, Frouwe Dijkhuizen, Geert Moek, Jantje Hilbrands, Geert Schuiling, Grietje Lokhorst, Jacob Meursing Jzn., Marchien Moek, Egbert Westerhuis, Grietje Hilbolling, Willem Pepping, Gretha Speelman, Willem Pepping Fzn. en J antiena Bruins. Op de onderste rij: Janna Zandvoort, Heiltinus Zwinderrnan, Jantje Moek, Bertus Huting, Harm Slikkers, Pietertje Haddering, Adam Veemhof Jzn., HilJechien Fransen en Jacob Meursing Gzn.

33. Ben van Eysselsteijn heeft zijn leven lang een speciale band met Gieten gehad. Als kind kwam hij er met zijn ouders, die er een zomerhuis hadden aan de weg naar het Zwanemeer. Later dreef heimwee hem terug naar de plaats, waar hij zulke gelukkige zomers had beleefd. Als "Drent uit heimwee en verlangen", zoals hij zichzelf noemde, yond hij de stof voor enkele van zijn romans in het oude Drenthe. Hij schreef "Dorre Grond" en "Verweerde Stenen" vanuit zijn verbondenheid met onze provincie. Het dorp Gieten, waar hij thuiskomst yond bij "Pappe" en "Mamme" Boonstra en bij Egbert en Lammechie Vorenkamp, eerde deze aangenomen zoon door hem ereburger te maken. De eerste en tot nu toe de enige! Velen zullen zich Ben, die in 1973 overleed, nog herinneren als de volhardende wandelaar met zijn vriendelijke, weemoedige blik en zijn wat hese stem, waarmee hij zo prachtig kon vertellen. Hij droeg in zijn eentje zijn toneelstukken en verhalen voor en boeide een volle zaal! Poppy van Eysselsteijn-Bickart was in alles zijn trouwe steun en toeverlaat. U ziet ze hier samen op een receptie bij Egbert en Lammechie Vorenkamp.

In 1953 maakte hij dit lofdicht op Gieten:

Gieten

K wam ik tot U ~ moe van dolen, leeg en innerlijk berooid dorp, dat in het groen verscholen, met uw toren en uw molen, rond de brink lijkt uitgestrooid ...

Hield Uw stilte rnij omvangen met de dromen van weleer. .. Van mijn wankelende gang en

- Drenth uit heimwee en verlangen Keerde ik tot uw baander weer.

Kleine zwerver door uw dreven, over es en heidegrond; zwerver nu door 't grote leven, die van oude pijn ontheveri, weer zijn weg in u hervond.

34. De voetbalvereniging "Gieten". Hier ziet u een van de oudste foto's van de voetbalvereniging "Gieten". De foto is gemaakt in het laatst van de jaren twintig, vrij kart na de oprichting van de club in 1925. Het ging hier am een wedstrijd tussen de veteranen en de junioren en de laatsten dachtcn die wedstrijcl cens eventjes te winnen. Maar dat pakte anclers uit! Beroernd en berucht waren in die jaren ook de felle wedstrijden tussen Gieten en Eext, die tot woede van de Gieters vaak cloor Eext, dat het in die jaren in de voetbalwereld veel verder bracht dan Gieten, werden gewonnen. We herkennen op de bovenste rij, van links naar rechts: J. van Gogh, W.J. van Gogh, A. Tent, J. Willering, H. Ensing, M. Meyer (scheidsrechter), Hm. Engelsman, G. Jansen, G. Duurserna, S. Mulder en G. Geerts. Op de middelste rij: R. Vollinck, E. Baas, R. Maek, R. Wolthuis, J. Brinks en A. Speelman. Onder, zittend: R. Pranger, H. Engelsman, J. Smit, A. Banus, B. Wolthuis en J.e. Bas.

35. Reisclub "De Zandvoort". Even buiten Gieten ligt Gieter-Zandvoort. Zandvoort betekent weg. De Zandvoort is een gehucht van een tiental huizen, Het bekendste huis was zeker het cafe van Jan en Klaosie Engelsman. Gieter boeren, en die niet aIleen, gingen er op zondagmorgen even uitrusten als ze in het veen hun land hadden ge inspecteerd en de vele vrijgezelle jongens uit de buurt zaten er steevast op zondagavonden. Jan Engelsman, die door de week met paard en wagen met winkelwaar op pad ging, was een soort burgemeester van de Zandvoort. Een man met allure en met mooie verhalen. Klaosie hield ondertussen de boekhouding bij van de verte ringen. Het bier kwam uit de muur via een mooie koperen kraan. Het was er koel en klein onder de grote lindebomen. Jan Engelsman stierf in 1969, zijn vrouw zette het cafe nog een paar jaar voort, maar na ecn roofoverval(! ) was er geen aardigheid meer aan. Het huis werd verkocht en is nu verbouwd tot een rustiek landhuis. Helaas ... er komt geen bier meer uit de muur ... U ziet op deze foto, op de bovenste rij: Hendrik Oosting, Jan Torenbos, Geert Hilbolling, Roelof Lanting, Jan Hilbolling en Tonnis Martens. Op de tweede rij: Berend Lanting, Jan Pieters, Roelof Lanting, Jan Zandvoort, Jan Sijbring, Jan Torenbos, Jan Engelsman, Derk Zandvoort, Piet Lanting, Roelof Hollander, Reindel' Zandvoort en Teunis Lanting. Op de derde rij: J. Sijbring-vSijbring, A. Zandvoort-Stavast, L. Hilbolling-Meertens, L. Zandvoort-Dokter, G. Zandvoort-Eleveld, F. LantingFransens, J. Lanting-Habing, Hilb. Lanting, Geert Fransens. Vooraan: E. Martens-Weeger, A. Lanting-Beukinga, G. Fransens-Groenhof, R. Oosting-Torenbos, L. Hollander-Torenbos, J. Torenbos-Hospers, J. Hilbolling-Geuchies, A. Lan ting-Sijbring, J. Engelsman-Hoven, J. ZandvoortFransens en G. Lanting-Kiel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek