Kent u ze nog... de Gieters

Kent u ze nog... de Gieters

Auteur
:   drs. G. Nijenhuis
Gemeente
:   Aa en Hunze
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4259-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Gieters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. De muziekvereniging "Harmonie Gieten". De muziekvereniging zorgt in dit bockje (bijna) voor een muzikaal slot. Hopelijk in harmonie met de lezers en kijkers van deze bladzijden. Heel vaak is het korps uitgetrokken om evenementen in het dorp op te luisteren met die heldere muziek, die zoals de dichteres Vasalis zei - elk gevoel met name noemt. Soms gebeurde het zelfs, dat het muziekkorps gesplitst werd en in twee afdelingen optrad: bij de boomplantdagen bijvoorbeeld; dan begeleidde een deel van de vereniging in Gieten en een ander dee I in Eext de zang van de schoolkinderen!

A. Steen was de eerste dirigent en bakker Jan Kramer, de eerste voorzitter. Bakker Kramer was een actief man, die zoveel ondernam, dat zijn bakkerij wel eens in het gedrang kwam. Zo kwam hij eens om half elf bij mensen aan de deur, belde ze uit bed en riep vrolijk: "de bakker! " En wie kon nou ooit kwaad op hem zijn?

U ziet, staand van links naar rechts: Thale Hadderingh, Otto van Bergen jr., Otto van Bergen sr., Johannes Jager, Hendrik Moek, Bertus Stel, Geert Kamps, Roelof Stel, Roelof Essing, Klaas van de Wolde en Hendrik van Goor. Zittend: Klamer Pepping, Willem Wolthuis en Hendrik Eggens. Het meisje op de foto is het dochtertje van Otto van Bergen.

37. Op deze foto ziet u het bestuur van de jubilerende zuivelfabriek. De fabriek werd opgericht in 1895 en de foto dateert van 1950 of 1955.

U ziet van links naar rechts: Albert Buiting, Jacob Moek, Harm Eggens, Jentje Nijenhuis-Werners en Gerhard Nijenhuis.

Gerhard Nijenhuis (1893-1965) was van 1930-1959 burgemeester van Gieten. Afkomstig uit een boerenfamilic (zijn vader was jarenlang wethouder van Gieten), bleef hij zelf ook steeds verbonden met de landbouw, onder andere via functies die hij bekleedde in het Drents Landbouw Genootschap. Hij was iernand die precies wist wat hij wilde. Onverzettelijk. Volstrekt eerJijk, maar niet altijd gemakkelijk. Ook de Duitsers merkten dat toen hij in het begin van de bezetting bij een landbouwtentoonstelJing openlijk stelling tegen hen nam. Ontslag volgde (1941) en anderhalf jaar interne ring in de gijzelaarskampen. Hij was een burgerneester van de oude stempel, een beetje vaderlijk en op de hoogte met het wei en wee van de gezinnen. Een burgemeester ook, die bij voorkeur zelf als ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijken sloot. Soms acht op een dag! Hij was op zijn best als hij, een met de zijnen, bezig was met de Drentse taal, die hij graag sprak, ook bij officiele gelegenheden.

38. Dit is de laatste foto van ons boekje! Veel van de mensen om wie het ons ging, ziet u op deze foto samen. Enkele vrouwen nog met oorijzers op! Bovendien ziet u als helpsters bij deze bejaardentocht een aantal vertegenwoordigsters van een nieuwe generatie. En dat is een mooie symboliek voor zo'n laatste bladzijde, vindt u niet? Bij die jongeren zien we onder anderen zuster W. Sybering en Sinie Venema-Hollander, nu werkzaarn in Dekelhem. De dokter was ook meegegaan en dat geeft ons de kans Okko Meeuwes (1889-1972), die vele jaren huisarts was in Gieten, speciaal te noemen. Hij was zeer gezien bij zijn patienten.

Als chauffeur was Roelof Vlieghuis meegegaan. Hij was garagehouder en brandweerman. Iemand met een heel speciale humor! Andere chauffeurs die meegingen op deze reis waren Luut Bos, Jan Bos, J. Fuller, Jo Kloose en Theun Hoenderken, die na L. van Bergen vele jaren dierenarts in Gieten was. Zoekt u ze maar op, op deze foto en u zult ondertussen nog uw opa of oma otie! - tegenkomen! Onmogelijk om ze allemaal te noemen, maar ze kijken ons heel vrolijk aan op deze laatste bladzijde.

Nu we aan het slot zijn gekomen van onze rondreis door het oude Gieten, waarbij we zoveel bekenden tegenkwamen, willen we iedereen, die ons hielp, hartelijk danken. We konden niet alle foro's plaatsen, maar we waren blij met uw hulp. Wat hebben we moeten zoeken naar alle namen! En nog zullen er heus wel fouten in zijn geslopen. Neem het ons niet kwalijk, maar geniet van clit boekje, net zoals wij genoten hebben van het werk clat we er voor moesten doen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek