Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Auteur
:   A.A. de Dreu
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4260-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Momenteel staat alles wat met nostalgie - de hang naar het verleden - te maken heeft in het centrum van de belangstelling. In dit kader is het Ieven en werken van de Goesenaren in de periode van 1890 tot 1940 een interessante zaak. De samensteller heeft beoogd hiervan een indruk te geven door middel van oude fete's en dan weI met name groepfoto's.

Hoewel het niet mogelijk is een volle dig tijdsbeeld te presenteren, is niettemin getracht zoveel mogelijk facetten van het dagelijks leven uit deze periode te belichten. Deze facetten worden onder andere bepaaid door het verenigingsleven, cultuur, religie, sport, spel of ontspanning. Zo ziet u allerlei verenigingen, scholen en beroepen (van hoog tot Iaag) de revue passeren. Behalve materiaal uit eigen collectie, heeft de auteur ook foto's van vele personen en instellingen mogen gebruiken. Bij dezen zegt de samensteller hartelijk dank aan al degenen die oude foto's beschikbaar stelden. Hun aantal is zo groot dat het ondoenIijk is om alle namen hier op te sommen. Gezien de beperkte omvang van dit boekje, konden echter niet alle beschikbare foto's worden geplaatst. Tot mijn genoegen kan ik even wei mededelen dat een tweede deel in voorbereiding is. Het herkennen van de afgebeelde personen is een enorm karwei geweest en een aantal mensen kon niet worden thuisgebracht. Eventuele aanvullingen zal de auteur dan ook dankbaar noteren. Het is te hopen dat ook de jonge genera tie dit boekje kan waarderen, ondanks de verschillen en tegenstellingen met het huidige tijdsgewricht of misschien weI juist door die verschillen ...

Moge dit Goese fotoalbum u, ondanks eventuele onvolkomenheden, veel genoegen verschaffen.

1. Vergadering van de gemeenteraad van Goes op maandag 30 december 1929, 's middags om vier uur.

Zittend, van links naar rechts: A.J. Potter, H. Hollestelle, wethouder A.L. van Melle, burgemeester G.A. Hajenius, secretaris J.1. van Ballegoijen de Jong, wethouder mr. J.W. Goedbloed en W.G. Koning. Staande, van links naar rechts: A.M. Simons, A. Vermaire, G. Eckhardt, P. Crucq, C.C. van der Does en gemeentebode J. Deurloo. Afwezig waren: A. Buijs en J.M. Bommel van Vloten. WeI aanwezig, doch niet op de foto, was ir. J. van Poelgeest,

2. Deze foto werd gemaakt bij de vie ring van het driehonderdjarig bestaan van het weeshuis te Goes, in 1928.

Op de achterste rij, van links naar rechts: secretaris Van Ballegoijen de Jong, Van Asperen Vervenne, Pilaar, Steketee, G. Brouwer, Van Dalen en Simons. Op de tweede rij: Van Zweeden, De Jong, mejuffrouw Knitel, Karelse, achter hem T. van Heel, Rothuizen (directeur gerneentewerken), De Bart, achter hem Lenshoek en verder W. Kakebeeke, De Ligny, Massee, Van der Wart, A.L. van Melle, burgemeester G.A. Hajenius, weesvader Clarisse (?), Ph. Wessel, J. Korstanje (penningmeester Burgerlijk Armbestuur), Jacobs, J.A. de Kruyter, J. Pouwer, weesmoeder mejuffrouw A. Sloover, regentes mevrouw Zweede en regentes mejuffrouw Rembges. Voorste rij, zittend: mevrouw Stieger-Rijk, notaris E.C. van Dissel, J.A. Bommel van Vloten, advocaat en procureur mr. Stieger, 1. Wessel (voorzitter Burgerlijk Armbestuur en van het weeshuis), Dekker, Faberij de Jonge, Zandee en mevrouw Duvekot-de Wagemaker.

3. "Stoomwasscherij De Zon" in de Wijngaardstraat werd in 1912 opgericht. De huidige directeur is P.J. Geysen. Daar de waterleiding op Zuid-Beveland nag niet was aangelegd, kon men niet eerder beginnen. Sinds 1912 is er steeds van vader op zoon een Geysen directeur geweest. Nelly Fokke, later mevrouw Mieras-Fokke, is cheffin geworden en tot haar vijfenzestigste heeft zij dienst gedaan. Hier zien we het personeel van de strijk- en mangelkamer op 30 april 1926.

Van links naar rechts: Laura Zweedijk, Joh. van den Broek, Neeltje Openneer, Marie Gunst, Nelly BiI, Neeltje Luijks, Lyda Flipse, juffrouw De Vries, Koos Roose, Ka Verbeem, Jannetje de Hond, Marie Wagenaar, Koos de Puijt, P. Vermeule, Marie Does, Janny Jobse, Jannetje Imanse, Martine Gunst en Nelly Fokke. Zittend aan de tafel: directeur G. Geysen. De achterste dames zijn niet herkend.

4. Links: Marie Wagenaar was in de jaren twintig werkzaam bij "Stoomwasscherij De Zon". Dat was de tijd van wastobben, bekkens, wasborden en wasketels. De beter gesitueerden hadden later een wringerbok met wringer. Kortom, het was een geweldige rompslomp voordat de was weer schoon in de kast lag. De wasserij gaf als reclame deze foto van Marie Wagenaar achter de wastobbe uit. Aan de achterkant wordt verrneld: "Behalve de gewone wasch behandelen wij gaarne voor u o.a. blouses, japonnen, mantels, herencostuums, De laatste vo or f 4.00. Beleefd

Hoogachtend STOOMWASSCHERIJ "DE ZON"." Die vier gulden va or het reinigen van een kostuum is niet veel verhoogd, na zoveel jaren .

. Nelly Fokke (nu mevrouw Mieras-Fokke) is als vijftienjarige bij "De Zon" gaan werken. was bij de afdeling stornerij en tevens gespecialiseerd in het verwijderen van moeilijke vlekken. haar veertigjarig jubileum werd haar een koninklijke onderscheiding in zilver toegekend. Na haar viifenzestigste jaar heeft ze nag anderhalf jaar halve dagen gewerkt. Alles bij elkaar was ze dus ruim eenenvijftig jaar bij dezelfde baas, waarvan negenendertig jaar als cheffin, Reden genoeg om deze blijmoedige werkneemster van "De Zon" in het zonnetje te zetten. We zien mevrouw Mieras hier een vlekje wegwerken.

5. Omstreeks 1920 is de firma Timmerman & Melis een foerage- en kunstmesthandel begonnen aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk. Later kwam daar de grasdrogerij bij, hetgeen voor de boeren een uitkomst was. Maar niet alle Goesenaren waren er zo gelukkig mee. Als de wind in de verkeerde hoek zat, was de drogerij wel te ruiken, Eerst zat de firma aan de rand van de stad, maar door de grote groei (plan Noord), kwam ze vrijwel in het centrum te zitten. Na lang beraad is de zaak enige jaren geleden overgeplaatst naar Kortgene. Thans is het Timmerman b.v., waarvan J.G. Timmerman directeur is.

Voor de wagens met hooi staan, van links naar rechts: Janus Geleedst, Kees Louisse, Frans Bak, Janus van Luijk, G. Timmerman, P. Melis, Nico Gelok, Hijman, een onbekende, op de aehtergrond de jonge Gerard Timmerman, Joh. Gelok en P. Rijn, De personen bovenop de hooiwagen zijn onbekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek