Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Auteur
:   A.A. de Dreu
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4260-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

5 1. Voor zadelmakerij C.A. Maartense in de Voorstad zien we een van de drie reclamewagens van C. Westdorp, die in 1930 verschillende provincies bezochten. Dat alles voor "Het Zeeuwsche Meisje", de margarine uit het land waar het leven goed is. Aan de zijkanten van de wagen is zeildoek bevestigd, dat bij kou en regen de meisjes bescherming bood. De voerman was Marinus Scheffer. Voorts staan hier, van links naar rechts: C.A. Maartense, mevrouw Westdorp, C. Westdorp en mevrouw Maartense.

52. Begin april 1930 reden er drie reclamewagens door de verschillende provincies, Deze wagens bezochten alle plaatsen in Gelderland en in Apeldoom werd deze opname gemaakt. De meisjes reisden per trein naar hun bestemrning, Eigenaar C. Westdorp liet de paarden per beestenwagen en de wagen per trailer vervoeren, in dit geval naar Gelderland. De meisjes waren voor drie maanden aangenomen en verdienden vijfentwintig gulden per week. Tevens logeerden ze in luxe hotels van zeven gulden per dag, Dit alles om reclame te maken voor de margarine "Het Zeeuwsche Meisje". In aile brievenbussen werden monsterpakjes margarine gedeponeerd. Ook werd er wel aangebeld als het geen grote plaats betrof. Ze had den veel bekijks met hun klederdracht, wat uiteraard ook de bedoeling was. Het tweede en derde meisje waren verklede boerinnen, hetgeen bij de derde goed is te zien. Voerman Marinus Scheffer was ook verkleed. Met de leiding was de heer Sandberg belast.

Van links naar rechts: De Goede, Van der Vecht (vertegenwoordigers van Van den Berg en Jurgens), Pie Wirtz, Jo de Visser, Beppie Appel, Adri Traas, Nettie Karelse, Catrien Wirtz, Marinus Scheffer en Sandberg.

53. Meester Harthoom met de leerlingen van de openbare mulo op de Dam, in 1921.

Op de bovenste rij, van links naar rechts: Suus Pilaar, Dien Crucq, Jeanne Kloosterman, Mies van den Bosch, 10 de Buck en Toon den Boer. Op de middelste rij: Henny Rernijn, Koos Visser, Adri Tollenaar, Machiel Verburg, Lies van Dissel, Dirk Bonthuis, Piet Kramer, meester Harthoom en Marcel Verhoek. Zittend: Annie Holleman, Annie Hofman, Freddie van den Bosch en Nel Molhoek.

54. De viering van het vijftigjarig bestaan van de christelijke school voor lager onderwijs aan de Westwal werd door deze oud-leerlingen bijgewoond. In 1879 werd deze school opgericht. Deze opname dateert van 1929.

Staande: 1.S. Badet, A. Jongepier, Cor Duvekot, Annie van der Veen, A. de Jonge, 1. Rothuizen, Arend Rothuizen, M. de Kruijter en M. de Jonge, Zittend: M.A. Quist, een onbekende en C. Semeijn.

55. De heer Zuring werd op 1 rnei 1924 benoemd tot leraar aardrijkskunde aan de toenmalige "Hooge Burger School" met vijfjarige eursus. In juli 1945 ontving hij eervol ontslag wegens het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd. Als opvolger werd op die datum de heer Stegeman benoemd. In het "Sehuttershof' werd afseheid van bovengenoemde leraar genomen. We zien hier het gezelsehap met hun dames in de tuin voor de muziektent.

Op de bovenste rij, van links naar reehts: de heren Boon, De Wijs, Mes, Van Tiel, Kersten, Van der Tuin, De Looze, Zuring jr., Oliemans, Hartstra, Van der Pol, Van der Stoel, Van der Woude, Verbeem en Nordlohne. Op de onderste rij: de dames Mes, Hartstra, Stork, Van der Tuin en Van der Pol, dan de heer Zuring en de dames De Wijs, Breedvelt, Kersten en Van Tiel.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek