Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Auteur
:   A.A. de Dreu
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4260-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

66. Dit is een groep leerlingen uit 1935 van de vakschool voor meisjes, destijds gevestigd in de Wijngaardstraat. De directrice was W.C. Weststein, Eerst was er een tweejarige vooropleiding huisnaaister, dan twee jaar huisnaaister en ten slotte nog een jaar kostuumnaaien. De rneisjes droegen bij alle lessen altijd een witte schort en een muts. Deze leerlingen gingen over van klas een naar klas twee en daarom mogen zij in een jurk poseren.

Op de eerste rij (boven), van links naar rechts: Marie Visser, Lena Korstanje, Jo Korstanje, Maatje de Coninck, Corrie Snoep, Corrie Hillebrand en Clara Philipse, Op de tweede rij: Jo Provoost, Jo de Feijter, Sya van Dalen, Babs Korstanje, Mien van der Vliet, Jans Brandt en Corrie Krijger. Zittend: Lena Blomaard, Beppie Gunst en J 0 van Houten.

67. Links: dominee Jan de Vries werd geboren te Amsterdam. Op 19 juni 1910 werd hij hervormd predikant te Ovezande en Driewegen. In 1920 werd hij beroepen te Goes en a1daar bevestigd. Hij was de zesentachtigste predikant. In 1921 werd het de combinatie Goes-Wilhe1minadorp. Het gezin De Vries ging toen tot 31 maart 1940 in Wilhe1minadorp wonen, waama dominee met emiritaat ging. Met hu1p van de synode werd de pastorie te Wi1he1minadorp gerestaureerd. Het karwei was precies op 10 mei 1940 voltooid. De familie verhuisde terug naar Goes, a1waar de dominee nog vele jaren de geestelijke verzorging van de patienten in de beide ziekenhuizen op zich nam. Tevens is van hem bekend dat hij van 1921 tot het voorjaar van 1948 penningmeester is geweest van vereniging "Kinderzorg" te Middelburg. Van het christe1ijk psychiatrisch ziekenhuis "Vrederust" te Bergen op Zoom werd hij in 1928 lid van het dagelijks bestuur en in 1948 voorzitter. In 1954 is hij afgetreden. Dominee en mevrouw De Vries-Luuring hadden zes kinderen, van wie er thans nog drie in leven zijn,

Midden: dominee P.l. Steinz werd geboren te Sluis. Hij was de vierentachtigste hervormde predikant van Goes. Zijn eerste standplaats was Stavenisse en hij deed op 5 april 1908 zijn intrede in Goes. De 4de februari 1940 had hij veertig jaar het evangelie verkondigd. In 1942 ging dominee Steinz met emiritaat. Zijn afscheidspreek hield hij op 1 oktober van dat jaar. Van deze dominee is bekend dat hij zeer veel voor de "Christelijke lange Mannen Vereeniging" (C.J.M.V.) heeft gedaan. Deze dominee die tweeendertig jaar in Goes predikte, deed dat ook in Wilhe1minadorp en elders bij toerbeurt. Berst waren er drie predikbeurten; later zijn het er twee geworden.

Rechts: de vijfentachtigste hervormde predikant van Goes was dominee Jacob Johannes Homburg. Hij werd geboren te Middelburg. Nadat hij eerst predikant was in Groede in WestZeeuwsch- Vlaanderen, deed hij op 1 november 1908 zijn intrede in Goes. In 1936 had hij veertig jaar het evangelie verkondigd. In 1937 ging dominee Homburg met emiritaat en op 4 april 1937 nam hij afscheid van zijn gemeente. In die achtentwintig jaar te Goes predikte ook hij bij toerbeurt elders. Het is bekend dat dominee Homburg volle kerken trok. Hij was een rustig en zachtaardig mens en was ongehuwd.

68. Tussen de jaren 1914 en 1918 werd in de tuin van het "Schuttershof" het vijfentwintigjarig bestaan van het symfonieorkest gevierd. De dirigent was F.X. Mannhardt. Van deze prachtige opname waren niet alle namen te aehterhalen, daar er ook ingekwartierde militairen en Middelburgers lid van het orkest waren.

Op de bovenste rij, van links naar rechts: F. Temmerman, C. le Conte, J. Visser, J. Capello en H. de Visser. Op de tweede rij: twee onbekenden, J. Giezen, J. Stokmans, F. Vonk, Bartelse, Schrijver, J. Schrijver, Emmerman, W. Hengeveld, Van Gend en een onbekende. Op de derde rij:

Bruggeman, Steketee, een onbekende, W. den Herder, C. Ross, G. Verest, Witkam, een onbekende, Steketee, een onbekende en S.J. Tamminga. Op de vierde rij: de dames Kakebeeke, A. van den Ende, G. Mannhardt, een onbekende, F.X. Mannhardt (dirigent), de dames De Graaf, M.B. van Nieuwenhuijze (nu mevrouw Van Koeveringe-van Nieuwenhuijze) en mejuffrouw Steendam. Vooraan: J. Tamminga en A. Altena.

69. Dit is Kees Roose met zijn petro1eumwagen in 1927. Hij verkocht petroleum van het merk "Automaat" en ventte die vele jaren in Goes en omstreken uit. Zijn paard en wagen stalde hij aan de Westhavendijk, alwaar "De Automaat" destijds was gevestigd. Hij gaf elke week een kinderkrantie cadeau, dat "De Automaat" heette en dat over een zekere "Pijpje Drop" ging. De laatste regels waren altijd: "Hoe het ons Pijpje Drop vergaat, staat in de volgende Automaat." Er werd veel petroleum gekocht in die dagen, vooral op de dorpen en bij de afgelegen boerderijen, waar totaal geen gas was. Trouwens, in de stad dacht men ook geen lekkerder soep te eten als het niet uren had staan trekken op het petroleumstel.

70. De leerlingen van de St.-Jacobusschool aan de Vlasmarkt in 1922.

Op de bovenste rij, van links naar reehts: Bram Foudraine, Cor Boonman, Hubert de Guehtenaire, Wim van Kalmthout, een onbekende, Piet Pennings en Corrie Hagenaar. Op de tweede rij: Sjaak van Bers, Mientje Koevoets, Tonny Pennings, Tan Goense, een onbekende, Saar Verbeem, Piet de Jong, J. Barends en een onbekende. Op de derde rij: onbekend, Verbeem, B. Lockefier, H. Pennings en Marie Leempoel. Op de vierde rij: Francien Bas, Louis Heukeshoven, een onbekende, Piet Baarends, Bertha Verbeem, De Jong en Jo Lockefier. Op de onderste rij: Piet Verbeem, Clara Krekelberg en Jan Simons.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek