Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Auteur
:   A.A. de Dreu
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4260-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Bij A. Tilree koopen is qeld sparel

U J:OOPT VOOR 10 CENT I ~-= BMO!;WO*

I' ?.?? ~~

2 pcU: Qa:::::I;lo

17~ 1dooo~ I p:k S.B. S:l;fM,!

1 0Q,f :.::. boe.boca

lor .? ~

I ocu r.:"lt:*m.eo ,=~2l)..-Me~ 1" ocu~kAurOe ~ S qr. NcuQa-.h&okUo

3qr.~ ?.

1 o:w ~ ~ To!IMl l_~ loc.~~

I o::.a Zou»d:op

lcr .? ~I>.o, 12~ l_~ lo::.a~HAN

U J:OOPT VOOR 12 CENT

~=;~~I~ ::~lDl

2doc.~·. ~o'ao::aQ:"OCMY~

l;l«ld S~.r.l Ih oaa w .?. ~

2 « .? K. ?.?.?. ~ 2 pcad lOCh» ZMp,

2 ana R=.::»n 2 or .? ~ Te&-

Ipci:~.<Bcr1oa) 3,"Sdr.n:r:.e.::.o.

It I or~ ~~ Ih OM ~4:or:I

Ih 0:-.$ P~:ocn I cr4 ~ V'.oU:.a.

I' o:.s Po:k=-x.~~ r::. «'I::. ?

U J:OOPT VOOR 15 CENT

I ~ coc. ZLwos vee 25 c.:c:. r..l IS <:IIId

I;JI1=Q~ IlpocU"'~:'T~'

I S".oa:f r~"","ZlMIP. A:.ic 2 PG" =-- Lue.*s

2 a:acd H.:~ 1oMP. ~ ~ 1 poad. N!t"JWE ~

2 pait !'o~o.-na I p:IIt A;.~_

h poaa :0.. Pudci;:)q. ~ cc.Cc

'.'tYOO ZOt:'. i'D' PI." 10 CD"T :,w.ad"'~VlMlc:a I poDd&.o.u:; ~~

otIC!': .,. ~

1>I~~I"V.sc=d.'o~~ F~ V.,. 'I ???.? Xoas ?. . ??? pIC' pend 2S c.N PT:::lo Ko::u,;:"A' KoaI ?..?...?. _ .????? PM' pOCd 2S C*l.: r ?. M Oude ~OOI YC:I 60 conl.. ~ YOO: 40 or.:.t tAc 460n ;ra:1r.. Ot.:~ Xo= ~~ X«zs v= 40 C«lt

:"<1.1 YOlX' 2O~' pol':' poad

MocM ~ ~ IolddDGa. JlY ? INb 9'OOr 15 CtMIl .vO::'~""d.M;~'I"OW2$e-t H.c:INtq t.. , 2l1W. 2 p.ocs- _ 1$ «at

IlECLAME VAN DEZE WEEII: IS REUSACHTIG 1

16. De Zeeuwsche Landbouw Maatschappij werd in 1843 opgericht. In de zomer van 1943 zou het eeuwfeest worden gevierd. Dit was cchter niet mogelijk, daar de Duitsers de rnaatschappij in 1941 a1 hadden geliquideerd. De 1andstand zetelde van 19 februari 1942 tot 29 oktober 1944 op het Landbouwhuis met een kleine onderbreking wegens "Dolle Dinsdag".

We hebben hier een leuke opname van het dagelijks bestuur van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij in 1912. Van links naar reehts: vice-voorzitter C.A.H. Waehto, l.R.O. Dominicus (voorzitter van 1910 tot 1916) en G.A. Vorsterrnan van Oyen (secretaris van 1909 tot 1915). Te zijner nagedaehtenis is op de Markt te Aardenburg een standbee1d opgericht. In 1877 was hij in Aardenburg sehoolhoofd en hij heeft daar als eerste een landbouwcooperatie gesticht onder de naam "Welbegrepen Eigenbelang". W. Kakebeeke was vice-voorzitter van de maatschappij van 1916 tot 1940.

17. Tj.B.E. Kielstra is secretaris van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij geweest van 1915 tot 1926. Zijn standplaats was Goes, waar hij op de Westwal woonde. Hij volgde G.A. Vorstennan van Oyen op. Onder zijn leiding werkte A. Cappon als chef de bureau, terwijl G. van Koeveringe de boekhouder was. Op 3 maart 1921 werd het eerste lustrum van de heer Kielstra gevierd,

Op de eerste rij, van links naar rechts: Nel Scheffer, J. Meeuse, de heren Baurdoux, Kielstra en Van Dijk en de dames Francien van Hove en Cor Bolle. Op de tweede rij: Anton Brusket, A. Cappon, G. van Koeveringe, C. van der Graaff, J. Does, A. Dootjes en Piet Sarrpon.

18. Een bijeenkomst van het personeel en de leden der Zeeuwsehe Landbouw Maatsehappij in het "Schuttershof'in 1933. Hieronder treft u de namen aan, voor zover ze bekend zijn,

Op de bovenste rij, van links naar reehts: een onbekende, A.J. Brusket, C. den Engelsen, een onbekende, J.H. Gesehiere, J.A. van der Bijl, ir. J. Versteeg (oud-directeur R.L.W.S.), P.J.J. Dekker, C. Zwagerman, jonkheer Van Vredenburg en P.l.A. Dootjes. Op de middelste rij: G. van Koeveringe, S.l. Langeraad, D.W. Lindenberg, C. Zandee (oud-burgemeester van Kloetinge), if. A. Ovinge, A. Haak, CiJ. van Arenthals, twee onbekenden, J.A. Stols, Wisse, Groenewege, een onbekende, Mesu, F. de Groene, P.D. Lindenberg, P. Scheele en A. Cappon. Zittend: mejuffrouw M. Remeijnse, mejuffrouw Van Kalmthoud, W. Kakebeeke, ir. Stevens, mevrouw StevensPeskens, ir. Roebroek (directeur-generaal van de Landbouw), mr. P. Dieleman, if. J.D. Dorst, mevrouw Van der Plassche, ir. A.W. van der Plassche, W. Koning (direeteur Bathpolder), J. de Feyter en C. Franse.

19. Kristalijsfabriek "De Noordpool" aan de Korte Nieuwstraat, Hier werd van het zuivere Zuidbevelandse leidingwater glashelder ijs gemaakt, Dat was nog een harde noodzaak in die tijd, want er waren nog geen diepvriezers of koelkasten. Hotels, cafes en slagers had den grote ijskasten waarin iedere dag, dus zeven keer per week, andere staven ijs werden aangebracht. Ook voor consumptieijs was men er op aangewezen. Per auto werd het ijs dan ook elke dag naar Walcheren gebracht. Voorts werd het geleverd in Goes, Zuid- en Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Van het Katse veer werd het per Provinciale Boot naar Zierikzee verzonden, Ook vanaf het restaurant van het vliegveld Vlissingen werd het ijs in een met zink beklede kist overgevlogen voor het restaurant van de K.L.M. in Haamstede. Tevens werd van 1921 tot 1929 in de ijsfabriek elektrische stroom opgewekt, Daar de heer CoJ. van Liere ook eigenaar was van melksalon "De Landbouw" op de Markt en daaraehter een bioscoop was, had den ze de stroom nodig voor de verlichting en om de films te draaien, terwijl ook andere panden van stroom werden voorzien.

Van links naar rechts: een onbekend jongetje, CoJ. van Liere, M. van Liere, W. van Fraassen, een onbekende chauffeur, C. van Liere jr. en Sjaak Rossier,

20. "De Witte Bioscoop" van CoJ. van Liere. Als men vroeger naar de bioscoop wilde, had men een keus uit vier. Ten eerste die van CiJ. van Liere. Zijn melksalon "De Landbouw" was op de Grote Markt en vanuit de Korte Vorststraat ging men de bioscoop in. Dan had men nog keus uit "De Prins van Oranje"; het "Schuttershof' en "Slot Ostende". Het was te veel voor de stad Goes en de concurrentie bleef dan oak niet uit. De heer Van Liere heeft toen het "Grand Theater" gekocht, dat reeds een bioscoop was. Hij maakte er vee I reclame voor en liet een zogenaamde duikboot, de K 18, door Zuid-Beveland rijden, omdat toentertijd de film ,,20.000 mijlen onder zee" draaide. In de jaren twintig werd de hervormde kerk gerestaureerd, Totdat de kerk klaar was, werden de diensten in het "Grand Theater" gehouden. Al vele jaren is er maar een bioscoop meer; de heer C. van Liere jr. heeft enige jaren geleden de zaak beeindigd. Ook had de firma Van Liere twee bioscopen in Vlissingen, namelijk "Alhambra" en "Luxor".

Bij navraag bleek dat "De Prins van Oranje" en het "Schuttershof' zogenaamde reizende bioscopen waren. Hoewel ze niet als bios coop waren gebouwd, werden er toch vaak films gedraaid. Voor de duikboot staat links P. van de Visse en rechts Pouw Nonnekes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek