Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1

Auteur
:   A.A. de Dreu
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4260-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Goesenaren deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. De Pitmanschool is genoemd naar de heer Pitman, die zestig jaar geleden het stenotypen heeft uitgevonden. De school is op 11 september 1919 opgericht en heeft bestaan tot 1953. Thans is er de drukwerkwinkel Pitman b.v, in de Wijngaardstraat gevestigd. Pitmandruk b.v., sneldrukkerij, Iichtdrukkerij en fotokopieerbedrijf, is gevestigd aan de Oostwal 21. De huidige directeuren zijn J.M.D.A. Barendse en J. van den Boom. Pitmandruk verhuist in oktober 1977 naar een nieuw gebouw aan de Westhavendijk 152. De zaak in de Wijngaardstraat gaat op 1 december naar Oostwa121.

Dit is een kiekje uit lang vervlogen dagen van docenten en leerlingen in het leslokaal van de Pitmanschool, Slechts vijftien namen zijn bekend.Op het linker gedeelte van de foto zien we, niet op volgorde: Dagevos, A. Beukema, Wim Rookes, mejuffrouw Verbrug, mejuffrouw Noordhoek, de heer Linssen en mejuffrouw Adriaanse. Op het rechter gedeelte: Ina Schreuder, Joose, mevrouw Bliek (1erares), Van Strien, mejuffrouw Wessels, Van Zweeden, mevrouw Crucq (lerares) en D. Saaman.

32. Voor de Pitmansehool aan de Middelburgsestraat is deze opname in de jaren dertig gemaakt. Op de Pitmanschool gaf men les in typen en stenotypen. De cursusduur was enkele maanden voor typen en ongeveer een jaar vo or steno. De dames Crucq en Bliek hebben deze school opgericht en de heren Crueq en Verburg waren als leraar aan de school verbonden. Mevrouw Crucq is in 1917 al aan de Oostsingel begonnen met typeles geven.

Men ziet hier een groepje leerlingen te midden van leerkrachten en de examencommissie. Op de bovenste rij, van links naar rechts: M. van der Linde, Kees Nieuwenhuize, Ko Straub, een onbekende, M. Bosselaar, een onbekende en Ina Zandee. Op de tweede rij: A. Verburg, L. Felius, C. Merison, een onbekende, Van Boven, een onbekende en Co Crucq. Zittend: mevrouw Crueq, twee onbekenden, mevrouw Linssen, twee onbekenden en mevrouw Bliek. Bij de onbekenden zijn ook leden van de exameneommissie.

33. Met een versierde spoorwagon op de oude loslijn bij de veiling aan de Terwelstraat herdacht men op 7 november 1929 het feit dat de duizendste wagon fruit was geladen voor J. van der Linden, commissionair te Elst in Gelderland. De directeur van de veiling was C. Duvekot.

Voorts hier de namen van het personeel, voor zover bekend en van links naar rechts: A. Jacobs, Reinier Verbeem, Bram Fokke, Joh. Schipper, Joh. Westdorp, C. Visser, Wesseldijk, J. van der Linden, W. van Dullernen, directeur C. Duvekot, A. de Jonge, F. van der Vliet, M. Fokke en op de buffer Joh. de Witte. Bovenop de wagon: P. Bruel, een onbekende, P. Schouwenaar, een onbekende, H. van Room, G. Bruel, L. Polfliet, een onbekende, G. Bruel en C. den Boer.

34. Links: op de Kreukelmarkt, in de tuin, werd deze foto van rijksveldwachter brigadier-titulair P. Kik genom en. Hij is in Bruinisse geboren en in 1898 is hij bij de waterpolitie te Brouwershaven begonnen. In 1905 werd hij overgeplaatst naar Veere in dezelfde functie, welke hij vervulde tot 1913. Kik werd toen rijksveldwachter brigadier-titulair in Goes, waar hij tot 1924 bleef. Ret werd hem toen te druk na al die jaren. Hij is in 1924 naar Kloetinge overgeplaatst, alwaar hij tot zijn drieenzestigste jaar dienst deed. Dat hield in dat hij ook nog naar versehillende dorpen, zoals Wilhelminadorp, Kapelle en 's-Gravenpolder, moest. Hij woonde in de Parallelweg 15 te Kloetinge, dus vlak bij de spoorlijn, Zodoende heeft Kik na zijn pensionering in verband met de oorlog nog enige tijd lijnwacht gedaan.

Reehts: de kerkorgelfabriek van A.S.J. Dekker aan de Turfkade; de aehterkant van het gebouw was in de Ossenhoofdstraat. Hier staan drie personeelsleden bij de afgewerkte orgelpijpen, Nu hebben we een idee hoe groot die pijpen wel zijn,

Van links naar reehts poseren: De Beste, Jaap Jeronimus en C. Bolle.

35. De "Veilingvereeniging Zuid-Beveland" te Goes vierde op 21 oktober 1938 het feit dat hun voorzitter, de heer H.A. Hanken, zijn tachtigste verjaardag vierde. Als zoon van een tandarts werd de heer Hanken in Amsterdam geboren. Hij is ook vele jaren direeteur van de "Maatsehappij De Wilhelminapolder" geweest. De heer C. Duvekot was direeteur van de veiling en de heer C. Cornelisse kassier, tevens boekhouder. Later werd Cornelisse direeteur van de veiling.

We zien hier de heer Hanken met het boekhoud-, leidinggevend en veilingpersoneel aehter de bloemstukken. Van links naar reehts, vanaf boven: A.J. van de Guehte, Paardekoper, V.I. van Bemden, H. van Hoorn, A. Oudkerk en C. Visser. Op de onderste rij: mejuffrouw Leijs, Joh. Schipper, J. de Witte, J. Cornelisse, de dames J. Lies en C. Blanker, C. Duvekot, J. Hoekman, G. Bruel en zittend H.A. Hanken.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek