Kent u ze nog... de Goesenaren deel 2

Kent u ze nog... de Goesenaren deel 2

Auteur
:   A.A. de Dreu
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4261-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Goesenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1977 smaakte ik het genoegen "Kent u ze nog .. de Goesenaren" samen te mogen stellen. Maar er was nog zoveel materiaal dat nog niet werd verwerkt, dat het mogelijk bleek om reeds nu, een jaar later, een tweede deeltje te kunnen samenstellen. Dit jaar kregen we dan ook van diverse personen de beschikking over een aantal oude foto's, dat een beeld geeft van het leven en werken van de Goesenaren in de periode van zo rand 1890 tot ongeveer 1945, waarbij we natuurlijk niet op een jaartje eerder of later letten. Het zijn in ieder geval allemaal opnamen uit vroegere tijden of, zoals men dat wel eens uitdrukt, uit grootvaders tijd,

Het was voor rnij dan ook een heel karwei om alle in dit boekje voorkomende namen te kunnen achterhalen. Maar met een beetje goede wil en krachtsinspanning is het dan toch gelukt om dit tweede deeltje over de vraegere inwoners van Goes gereed te krijgen, Hierbij was de hulp van diverse personen onontbeerlijk. In dit voorwoord wit ik hen dan ook hartelijk bedanken voor de uitvoerige informaties, die ik van hen mocht ontvangen. Ik ben me ervan bewust, niet volle dig te zijn geweest en houd mij dan ook aanbevolen voor opmerkingen en eventueel voor aanvullingen voor wat de tekst betreft.

Ten slotte spreek ik de hoop uit dat dit platenboekje bij velen, niet alleen in Goes maar ook daarbuiten, een gunstig onthaal zal ten deel vallen!

1. Afscheid van E.C. Wiertz van Coehoorn als commissaris van politie.

In 1934 nam bovengenoernde heer afscheid, te midden van familie, burgemeester Hajenius, politiecommissarissen, politiekorps Goes en Zuid-Beveland en genodigden. Voor de trappen van het stadhuis staan op de eerste rij, van links naar rechts: hoofdinspecteur Brinkman uit 's-Hertogenbosch, politiecomrnissaris J. Julie uit Eindhoven, H. Wiertz van Coehoorn, M. Donkersloot-Wiertz van Coehoorn, A.E. Schaapman, P. Schaapman, officier van justitie uit Den Haag; F.W. Wiertz van Coehoorn, mevrouw W.J.M.G. Wiertz van Coehoorn, A. Wiertz van Coehoorn-ten Hal, E.C. Wiertz van Coehoorn, burgemeester mr. G.A. Hajenius, A. Wiertz van Coehoorn, politiecommissaris te Hilversum; Van Beuzekom, politiecommissaris te Vlissingen, en Brons, politiecornmissaris te Zierikzee. Tweede rij: D. de Gooijer, P. Zandee, L. Donkers1oot en B. Wiertz van Coehoorn-van Wageningen. Derde rij: G. Hoek-van Dijke, M. Contant, A. Kort, J. Schouwenaar, F. Heintzbergen, J. Bil, J. Borrie en J. Saaman, allen uit Goes. Vierde rij: Hemmekan (Schore), Janse (Hansweert), L. Wisse (Wilhe1minadorp), Boorsma, majoor der rijksveldwacht te Goes, Finson (Nieuwdorp), Ch. Lousse en J. Borrie uit Goes. Bovenste rij: Koppenho1 (Driewegen), Griep (Yerseke), Van Hoorn (Wemeldinge), Ge10k ('s-Gravenpo1der), Fokker (Heinkenszand), A. de Korte (Borsse1e), Weststrate (Nisse) en Roelse (Hoedekenskerke).

2. Het afscheid van burgemeester mr. G.A. Hajenius van het gemeentepersonee1 in het "Schuttershof", zaterdag 17 november 1934.

De scheidende burgemeester ontving hierbij een De1ftsblauw bord, waarop het Geese stadhuis, de wapens van Goes en het ges1acht Hajenius, alsmede een vermelding van de jaren dat hij secretaris en burgerneester van Goes was.

Van links naar rechts, op de onderste : A. Weststrate, Korstanje, een onbekende, mejuffrouw Arends, W.J.M.G. Wiertz van Coehoorn, een onbekende, E.C. Wiertz van Coehoorn, drie onbekenden, H. Jansen, Cor Hillebrand, mr. l.W. Goedb1oed, J. van den Ende, W. Hajenius, een onbekende, mevrouw Hajenius, een onbekende, Jac. de Kruijter, burgemeester G.A. Hajenius, dr. H. Snoek, A.L. van Melle, Van Baak, J.1. van Ballegoijen de J ong, K.K. Brink, P. Post, D. de Gooier, F.G.C. Rothuizen en J. Saaman. Tweede rij: H. Hengstmangers, J. Luijks, Boogaard, P. van 't Sant, Jac. van Zweeden, J. Strijd , Haack, J. Maat, M. Krombeen, een onbekende, G. van Hoorn, Bazen, Lodder, H. van Veen, J. Meijler, De Beste, mejuffrouw Nell Roose, G.V. Pennings, J. Ruisaard, een onbekende, M. van den Ende, C. Rijn, een onbekende, W. Hengeveld, twee onbekenden, A. de Kok, een onbekende, B. Slimmens, J.D. Ramond, 1. Gunst, J. Nieuwenhuize, D. de Bruin, J. Schellings, J. van Hekken, Contant, Hoek van Dijke, Kort, een onbekende, Heintzbergen, twee onbekenden, Borrie en Ch. Louisse. Derde rij: Th. Brusket, Van der Zee, Dammann, Van Essen, Ed van Hoorn, P.C. Korstanje, H. Verbeek, drie onbekenden, A. de Dreu, Meijler, J. Deurloo, drie onbekenden, F. Voois, D. van Son, H. van Dalen, Jac. Rijn, Van Zweeden, M. Oostdijk, W. de Jonge, M. Hoogesteger, Jac. Karman, W. Kalkman, H. Rejack, M. Hoogesteger, M. de Dreu en P. Romijn. Bovenste rij: een onbekende, Harthoorn, nog een onbekende, K. Vermeule, een onbekende en J. van Dalen.

3. De heer W. 't Hooft nam in het jaar 1938 afscheid als schoolhoofd van de hervormde school uit de Nieuwstraat. In het "Schuttershof" zien we de heer 't Hoeft ternidden van familie, onderwijzend personeel en het schoolbestuur.

Zittend aan de tafel, van links naar rechts: J.J. Duvekot, J.J. van Melle, C. 't Hooft, P.J. 't Hooft, mevrouw 't Hooft, dominee P.J. Steinz, W. 't Hooft, C.A. Maartense, R.A. Weijburg, J. Duvekot en Joh. de Weert. Staande rij: J. Kuzee, Ballegoijen, Van Tiel, mejuffrouw N. de Graaff, W.C. Geuze, de dames C. Kuijper en M. Glerum, Van der Maas en J. Verse.

4. Het personeel van de Christelijke Nationale School aan de Westwal, in 1948. Hoofd der school was A.A. Nederhand en voorts zien we de concierge en de leerkrachten.

Van links naar rechts, zittend: concierge J.J. Katsman, M. de Borst, A.A. Nederhand en C. J obse. Staand: J. Meindersma, de dames J.J. van der Stel en C.W. Schrijver en P.W.E. Verstrenge.

5. Deze opname is gemaakt op mei 1927, 's morgens om elf uur, tel' gelegenheid van de opening van het lokaalspoor, tevens ringlijn, door Zuid-Beveland en ook van de GoesWolphaartsdijk en Goes-Werneldinge. Joh. Pilaar wachtte met zijn auto (K 378) de hoge gasten van de spoorwegen uit Utrecht op. Zijn chauffeur was Dick Vos. Eerst het gezelschap naar hotel "De Korenbeurs", waar met de genodigden werd gedineerd. Daarna, om twee uur, was de officiele opening. Het motorkorps van de bijzondere vrijwillige landstorm stand voor het station opgesteld. Wij zien een gedeelte van het station met de derde klas wachtkamer en de brug die toegang gaf tot het tweede en derde perron, Voorts het hoge seinhuis, de weegbrug en het kolenpakhuis van de firma 1. Fokke, Links, voor de auto, met zwarte hoed meester Van Dool, met bolhoed 1. Korstanje, met witte hoed de heer De Wit, ambtenaar op het gemeentehuis, achter hem Adrie Stokmans en Nellie de Buck is in gesprek met Bram de Dreu. Chris Kole zien we leunend op zijn fiets en Leen Boutens staat links op de voorgrond. De aanleg van de spoorlijn werd uitgevoerd door aannemersmaatschappij Van Heurn & Volkers te 's-Gravenhage. De lijn Coes-Borssele wordt nog gebruikt door de S.G.B. (Stoomtram Goes-Borssele) en een GoesSloehaven. De lijnen Wolphaartsdijk en Wemeldinge zijn in de bezetting opgebroken (voor spoorwegreparatie wegens bombardementen en voor tankasperges enzovoort in Walcheren).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek