Kent u ze nog... de Groesbekers

Kent u ze nog... de Groesbekers

Auteur
:   G.G. Driessen
Gemeente
:   Groesbeek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4015-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groesbekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

26. Om de fanfare "Wilhelmina" aan uniformen te helpen, werd in 1928 een dansorkest uit deze vereniging opgerieht. Onder leiding van Renier "Nietje" Driessen verzorgde het orkest de dansmuziek op feestavonden in de wijde omgeving. In de gesehiedenis van de fanfare lezen wij: "Maar eeuwig lof verdienen de leden van U.C.-orkest voor hun volhardend streven en de uiteindelijke bekroning. Ter dank bare herinnering aan deze onvergetelijke episode uit de verenigingsgesehiedenis mogen hier de namen geboekstaafd worden van hen, die hun vrije avonden en dagen offerden voor de Ll.C.".

Zittend, van links naar reehts: Wim van Baal, Wim Thijssen, Hein Mulder, Theo Thijssen en Renier Driessen. Staande, van links naar reehts: Herman Ostendorp, Jan Ceelen, Jo Lieffers, H. van Rumund, Paul Sanders, Jan. W. Nillesen, Wim van Dijk en Jan Klosters,

27. De heer J. Beijnes werd in 1885 in Haarlem geboren. Als oudste zoon van een familie, die grote belangen had in de "rijtuigindustrie", was hij voorbestemd om in deze sector zijn rnaatschappelijke loopbaan op te bouwen. Maar hij was andere gedachten toegedaan en besloot medicijnen te gaan studeren. Na het beeindigen van deze studie vestigde hij zich in het arme en afgelegen Groesbeek. Hier verwierf hij zich binnen de kortste keren een grote faam; enerzijds omdat hij zich verplaatste met een grote Harley-motor, die in die jaren (en zeker in Groesbeek) vrij zeldzaam was, anderzijds door zijn bekwaamheid a1s arts en zijn bereidheid dag en nacht klaar te staan voor de mensen van dit dorp. Vooral de minder bedeelden droeg hij een warm hart toe en het is bekend, dat hij een zekere bewondering had voor de Stekkenbergse gemeenschap, omdat zijns inziens vooral daar taaie en sterke mensen woonden. Ook al ging men wel eens met wat schroom op consult (vanwege zijn soms weI eens norse en grillige uitspraken), er bestond toch een sterke band tussen de "aIde Gruusbekse" en "dokter Bijes", De dokter en zijn vrouw waren ook erg actief in het culturele Ieven ter plaatse. Verscheidene verenigingen hebben zij gestimuleerd en niet te vergeten financieel gesteund. Vooral de fanfare" Wilhelmina" is jarenlang zijn stokpaardje geweest. Ook als er problemen waren in de Groesbeekse gemeenschap, zoals de kwestie tussen de fanfare en de geestelijkheid over het geven van gemengde toneelvoorstellingen, kon hij krachtig zijn standpunt naar voren brengen en zodoende een uitspraak forceren. Een en ander gaf natuurlijk vaak aanleiding tot heftige meningsverschillen en veel oudere dorpsgenoten herinneren zich ongetwijfeld nog de niet mis te verstane, kernachtige uitspraken van de dokter. Vaak bleef het niet alleen bij uitspraken en de maatregelen, die dan meestal volgden, logen er beslist niet om. In 1940 associeerde hij zich met zijn schoonzoon, P.J.M. van Wayenburg; in 1950 vestigde zich nag een schoonzoon, de arts J. Koot, in Groesbeek en kon dokter Beijnes eindeliik op zijn lauweren gaan rusten. Hij overleed in 1970 te Groesbeek, waar hij ruim vijftig jaar gewoond en gewerkt had. Veel Groesbekers denken met dankbaarheid aan dokter J. Beijnes terug.

Op de foto zien we hem aan het stuur van zijn auto. De foto is in 1929 gemaakt in Venlo, waar fanfare "Wilhelmina" op concours was. Naast de heer J. Beijnes, Tonje Faassen (schoenmaker) en R. "Nietje" Driessen. Achter in de auto, links Hein Mulder en rechts Marinus Faassen.

28. Het cafe "Herwesdaal" is in het jaar 1920, samen met de bijbehorende boerderij, afgebrand. De boerderij en het cafe waren toen in het bezit van de familie Jac. Kouws-Peters, die ze ook herbouwd heeft en er nog vele jaren in gewoond heeft. De boerderij en het cafe naast hen was vroeger in bezit van Toon Derks, die het in 1912 verkocht aan de familie Kersten. Het "Hervenzaat", zoals het op een oude kadasterkaart ook genoemd wordt, bezat ook toen al een bloeiende buurtschap, zoals wij op de foto zien. De foto is gemaakt in 1916 ter gelegenheid van een plechtige communie; de communicanten staan op de eerste rij. Zij kregen een koffietafel aangeboden in het cafe.

Van links naar rechts: Marie Nillessen, An Nillessen, Dien Jochoms, (achter het paaltje) Maria van Ooyen, Truus J ochoms, Anna J ochoms, Leen Derks, Truus Thijssen, Maria Derks, Diena Thijssen, Marinus Kouws, een dochter van Hijnen van de Plakse Hei, Anna Nikkelen, Kobus Thijssen, Arnold Nikkelen, Jan Derks, Theo Nikkelen, Grad J ochoms, Berthus Thijssen en Cornelis Nillesen. Zittend op de grond: Marinus Jochoms, Doris Thijssen en Jan Jochoms. Op de tweede rij: mevrouw Nel Nillessen-Peters met op haar arm Antje Nillessen, Frans Peters ("de Muts"), Miet Nikkelen met op haar arm Bert Nikkelen, An Ebbers met op haar arm Jan van Kessel, links boven Piet Peters, Jan Nillessen met op zijn arm zijn zoon Antoon, (met pet) Grad Wijers, (met hoed) Cornelis Peters uit Malden, daar boven The Tielemans (garage), (met hoed) Gerrit Lamers, Nel Ebbers, mevrouw Willems-Thijssen, Ee Ebbers, (met hoed) Jan Thijssen, Tietje Thijssen, mevrouw Marie J anssen- Thijssen, Jan J ochoms en daar boven Doris Brinkhof, Zus de Bruin, Anna Thijssen, Toon Kouws, Wim Jochijms, Jan Dinnissen, Jan Kouws (de Koopman) en mevrouw Hanne Peters- Wijnhoven.

GAt to. vtRGUNNING

t

29. De vruchtbare landbouwgronden van het "Herwesdaal" zijn nu voor het grootste gedeelte bebouwd met woningen. Op de foto zien wij het land dat bij de boerderij en het cafe van de familie J. Kouws hoorde. Links boven in de hoek is nog zichtbaar een gedeelte van het huis van molenaar J ochijrns, De foto is verder nog uniek omdat er een hondekar met trekhond op staat. Zo'n span zag men veel in die tijd ; vooral melkboeren en andere venters hebben hier lang gebruik van gemaakt. In later jaren werd het houden van trekhonden bij de wet verboden.

De foto is gemaakt in 1920. Van links naar rechts: met de hand aan de ploeg Jan Kouws ("de koopman"), de knecht Karel Kuiipers, mevrouw Sien Kouws-Peters met aan haar hand Jaap Kouws; de meisjes voor de kar zijn Anna Nillessen en Anna Kouws; achter hen de eigenaar van het bedrijf, Jacobus Kouws. Rechts zien wij: Marinus Kouws, Cornelis Nillessen (van de wagenmakerij), Miets Kouws, Bertha Nikkelen en Marie Nikkelen.

30. De man op de foto is Karel Kuijpers, Deze vrijgezel was knecht op de boerderij van de familie Kouws in het Herwesdaal. Hij is in 1920 om het leven gekomen bij de brand, die de boerderij en het cafe in de as legde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek