Kent u ze nog... de Groesbekers

Kent u ze nog... de Groesbekers

Auteur
:   G.G. Driessen
Gemeente
:   Groesbeek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4015-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groesbekers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

31. Omstreeks 1891 telde Groesbeek ruim tweeduizend inwoners. Wij vermoeden dat slechts weinigen onder hen de Maas- en Niersbode lazen, en van diegenen die dit wel de den, zullen er maar een paar de betekenis van het volgende bericht voor Groesbeek beseft hebben. In die krant, van 18 oktober 1891, staat namelijk: Te Berg en Dal, gemeente Groesbeek, waar vroeger eene door de gemeente gesubsidieerde school bestond, zal nu eene openbare lagere school gevestigd worden. Als tiideliik hoofd dier school, die op 1 November a.s. geopend wordt is aangewezen de heer F.I. Bevort, onderwijzer te Oldenzaal.

De heer Bevort zou veel gaan betekenen voor de Groesbeekse boerenstand. Samen met "d'n undermeister", L. Wijers, stichtte hij in 1913 de eerste Groesbeekse landbouwschool. Het was een avondschool met een tweejarige cursus, die uitsluitend in de winter werd gegeven. De heer Bevort onderwees landbouwkunde en veeteelt en de heer Wijers scheikunde, want de cursus was vooral bedoeld om de landbouwers beter bekend te maken met het gebruik van kunstmest, die net uitgevonden was. Over Bevort dient nog vermeld te worden dat hij, ondanks het feit dat hij met de fiets van Berg en Dal moest komen onder vaak barre weersomstandigheden, iedere cursusavond precies op tijd kon beginnen. De eerste jaren zijn de lessen gegeven in een schoollokaal aan de Breedeweg, omdat de meeste aanmeldingen uit deze buurt kwamen. Naar wij vemomen hebben, was Dorus Derks de eerste die zich in liet schrijven. Op de foto zien wij de eerste Groesbeekse landbouwers, die hun yak op geschoolde basis gingen uitoefenen. Tot dan toe boerden zij op de manier die generaties lang was overgeleverd.

Van links naar reehts zitten: Piet Schoofs, Grad de Bruin, Grad Wijers (van de Plak), F.J. Bevort, L. Wijers, Dorus Leenders, Jan Verbeet, P. Janssen u-er uut de Kuul) en Wim Binnenhei. Staande; Rein Thijssen (d'n Duusteren, afkomstig van .Duusterhof"), boven hem Rein Janssen, Mathijs Janssen (van de domkuul), Jan Cillessen (van de Plak), (met kuif) Toon Ebbers, (met snor) Mathijs Kosman, Hend Meijer, B. Janssen (Bertus van Moet van 't Huukske), Jan Kosman, Grad Lieffers, Dorus Derks, (met snor) The Wolters, Jan Derks (van de Heikant), (met kleine snor) Bertus Peters, A. Janssen (Toon van de Lange Thies), Wim Verbeet, (met kuif) Frans Meijer, Harry Stoffelen, Toon Peerenboom, Wim Giesbers en Dorus de Bruin.

32. Omstreeks 1910 werden in Groesbeek de eerste proefvelden (rogge) aangelegd in opdracht van de rijkslandbouwschool en onder leiding van landbouwleraar Lips. Een van die velden was gelegen bij de boerderij van L. van Duijnhoven aan de Cranenburgsestraat. Na de oprichting van de Groesbeekse landbouwschool kwamen er meer velden, ook voor andere gewassen dan rogge. Op de foto zien wij de trotse familie Van Balkom met de opbrengst van hun aardappelproefveld aan de Molenweg. Behalve de zakken met aardappelen zien wij ook de houten borden waarop aangegeven staat, welke soorten kunstmest en andere scheikundige preparaten gebruikt werden. Van links naar rechts: Comelis van Balkom, mevrouw J. van Balkom-van Benthum, Maria van Balkom, Dien van Balkom, Engelbertus van Balkom en Toon van Balkom. De foto is gemaakt in 1926 bij de boerderij van bovenstaande familie.

33. Door de Groesbeekse Boerenbond werd in het jaar 1927 een begin gemaakt met het les geven aan jonge vrouwen. Hiervoor werden de dames Hoenselaar, die kookles en Van Biggelaar, die naailes gaf, aangetrokken. De lessen werden gegeven in de winter, een dag in de week.

Op de foto zien wij de eerste cursisten in 1927. Staande van links naar rechts, op de voorgrond: juffrouw Hoenselaar, Bertha Straatman, Toos Lamers, Bertha van Grinsven en zittend, mejuffrouw Van Biggelaar. Achter het fornuis en de tafels: Maria Rieken, Gon Ebbers, Maria Grutters, Toos Lamers, Miena Hendriks, Door Peters (van d'n Hoeksen Boer), Anna Kosman, Maria Schoenmakers (van 't Nijerf), Dora Peters, Leen Ritjes, Maria Schoenmakers en Bertha Bagels.

34. Op de foto zien wij alle 1eerlingen van de huishoudschool "een dagje uit", dat als afsluiting van de cursus georganiseerd was. Een schoolreisje was een evenement dat toen 1angzamerhand in de mode kwam. Voor de 1agere jongensschoo1 in het dorp bestond het schoolreisje uit een wandeling naar Berg en Dal, met als doel de speeltuin van hotel-cafe "Erica". De tocht ging over de oude Zevenheuvelenweg en het was een mooi gezicht om honderden jonge1ui achter e1kaar in rijen van twee over deze toen nog ongerepte weg berg op, berg af te zien lopeno Omdat schoenen nog schaars waren, werd er veel op klompen gelopen en een enkeling ging zelfs barrevoets. Verder was er het hele jaar door weinig voor de schoo1kinderen te doen. Als ze erg goed mee geho1pen hadden met "wasberre" plukken, mochten ze misschien nog een keertje met "Vat of Moet me naor de stad" en dan was het voor de rest van het jaar weer bekeken.

Op de foto de dames van de huishoudschool in het jaar 1927, tevens het jaar van de oprichting. Van links naar rechts, zittend: Door Giesbers, Truus Hubers, Mia Faassen, Ria Sluis, Door Lamers, Anna Peters (van d'n hoeksen boer), Leen Rietjes en Gemma Kosman. Tweede rij, staande: Berta Straatman, Berta van Grinsven, Maria Theunissen, Truus Lamers, Maria Janssen, Maria Leenders, Miena Hendriks, Miena Schoenmakers, juffrouw Van Bigge1aar, Maria Schoenmakers, Door Kosman, Maria Janssen en juffrouw Hoenselaar. Derde rij: Nelly Rikken (Lage Wa1d), Miena Kaspers, Maria Rikken, Drieka Hofmans (schuin omhoog), Door Peters (van d'n hoeksen boer), Drieka Josten en Tilly Wijers. Dan volgen de drie meisjes rechts: Toos Lamers, Truus Ebbers en Anna Kosman. Bovenste rij, zittend op de rots: Zus Kerkhoff, Kaatje Kosman, Mien Reijnen, Dien Grutters, Bert Josten, Bert Bagels en Anna Janssen.

35. Toen "de Horst" in 1928 een zelfstandige parochie werd, ontstond bij enke1e mensen daar het ver1angen een "eigen" vereniging op te rich ten. Hierover werd voora1 veel gesproken in de "smees" van "Gerrit de

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek