Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4573-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

5. Op deze kaart van omstreeks 1920 ziet u een karakteristieke boerenwoning van de familie Sliitske aan de Nieuweweg schuin tegenover de Tuinstraat: karakteristiek vanwege de fraaie gevellijsten, de houten voordeuromlijsting, een donkergroen geverfde deur met versiering en de fraai uitgezaagde daklijst met topgevelbekroning. Let u ook op het bovenlieht met de ruit als

runeteken. Onze voorouders zagen dit teken als een vruehtbaarheidszinnebeeld. -

Het linker gedeelte van de woning werd bewoond door de familie Slutske en het reehter gedeelte door de familie Ringenier. De goede opmerker zal hebben ontdekt dat van dit type woning er nu nog diverse in het dorp aanwezig zijn.

In 1932 is deze woning afgebroken om plaats te maken voor de woon-winkelhuizen, thans Burgemeester van Engelenweg 3438, voorheen drogisterij Ter Wee en slagerij Wagteveld.

6. Onze schooljaren op de openbare lagere school aan de Dorpsweg. U ziet hier een klas in 1895-1896. Onze meester was meester Ravenhorst. Meester speelde zondags ook op het kerkorgel in de hervormde kerk.

In tegenstelling tot hiernavolgende schoolfoto's, waarvan aile namen nog waren te achterhalen, bleek dat met deze foto niet mogelijk te zijn, ondanks aile moeite die ervoor is gedaan. Dat wij toch deze foto als eerste schoolfoto plaatsen, houdt verband met het feit dat deze het bekijken waard is.

Hoe vindt u bijvoorbeeld de meisjes op de eerste rij? Bestudeert u maar eens een aantal gezichten van zowel meisjes als jongens, er zijn leuke snuiten bij. En reken er maar op dat de moeders druk zijn geweest, want bijna aile kleding werd toen zelf gemaakt. Van enkele kinderen zijn de namen bekend. Op de tweede rij (zittend) van links naar rechts: nr. 2 is Klaas Bos. Derde rij: nr. 1 is Willem van 't Oever.

Vierde rij: nr. 2 is Egbert Pelleboer, nr. 3 Willem Hendrik van Rechteren (geboren in 1889), nr. 5 Arend Jan van Asselt, geboren in 1888.

7. Foto links: U ziet op deze kaart van 1929 het huis van de familie G.A. van Engelen aan de Nieuweweg. Op de voorgrond staan de eigenaar-bewoner, de heer Gerrit Abraham van Engelen, en zijn zoon Jan met de pony.

Wij schreven reeds dat deze waning als repressaillemaatregel door de Duitsers in brand gestoken werd. In 1947 werd ter plaatse door Van Engelen een nieuwe waning gebouwd (thans Burgemeester Van Engelenweg 76).

Foto rechts: op 12 oktober 1949 brachten H.M. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bernhard een officieel bezoek aan Zwolle, Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst. U ziet de ontvangst van prins Bernhard door burgemeester G.A. van Engelen voor het gemeentehuis in IJsselmuiden. Zijne Koninklijke Hoogheid sprak enige tijd gezellig met burgemeester Van Engelen, waarna deze hem een origineel cadeau aanbood in de vorm van een doos met blikken beste doperwten van "De Faam". Deze waren in sierlijk oranjepapier, voorzien van het wapen van IJsselmuiden, verpakt.

De Prins toonde zich verheugd over dit geschenk en met de wens "dat ze maar goed mogen smaken" werd met een hartelijke handdruk afscheid genomen.

8. U zag bij foto 5 een karakteristieke woning aan de Nieuweweg. Achter deze woning lag de Touwbaan, in de volksmond "Het Rattennest" genoemd.

Foto links: deze kaart van omstreeks 1920 gaf een beeld van dit landelijke gebied. Vanaf de Nieuweg liep een onverhard pad, dat nu de doorgang is naast het perceel van juwelier Haas naar de Hobbemastraat.

Bij de kruiwagen staat Gerrit Ringenier. Hij was turfsteker bij de drooglegging van de Koekoek en kwam uit Wanneperveen. Het groenland links behoorde bij de boerderij van Slutske en Ringenier gebruikte een deel voor het telen van tuindersgewassen. Naast het tuinderswerk werkte hij ook bij de visserij.

Op de achtergrond rechts staat de woning van de rietdekker Dolf Schinkel. Deze boerderij staat op een oude kaart (1810) aangegeven met de naam "het roggebrood".

Foto rechts: Adolf Schinkel, "Dolf de Voes", is geboren (1 juli 1897) en getogen in IJsselmuiden. Zijn ouders hadden een gemengd bedrijf, zoals dat in de tijd rond 1900 vaak voorkwam in IJsselmuiden: een klein tuinderijtje, een paar koetjes en daarnaast het rietdekkersvak. Dat van-alles-wat lag Dolf niet zo goed. Toen hij op zijn elfde jaar van de lagere school kwam en meemocht met rietdekken, was zijn keus al gauw gemaakt. Zijn verdere leven, meer dan zestigjaar, bleef hij betrokken bij het riet. Eerst alsjong maatje, later als volleerde knecht en toen hij op 31 oktober 1918 in het huwelijk trad met Hermina van Ommen uit Kampen, vestigde hij zich als zelfstandig rietdekker in IJsselmuiden.

In het begin bleef het werk beperkt tot de wijde omgeving; boerderijen, villa's en gewone huizen werden van een nieuw dak voorzien. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er ook vraag uit het buitenland. Verscheidene villa's in Belgic, Frankrijk en Duitsland zijn door de mannen van de firma Schinkel van een rieten dak voorzien. Een van de mooiste belevenissen van Dolf was waarschijnlijk wel in Belgic. Toen hij daar bezig was met een karwei werd hij plotseling aangeroepen door een man. Deze riep tegen Dolf .Allez, manneke, gij zijt ene kunstenaar", waarop Dolf van het dak afstapte. De man was zo geinteresseerd dat hij hem een "rietkunstenaar" noemde en urenlang met hem heeft zitten praten. De man bleek de Belgische minister Huisman te zijn. Over alles werd gesproken, avonturen werden uitgewisseld en Dolf kende in dat opzicht weinig verschil tussen een boer van het Kampereiland en een Belgische minister. In de Vlaamse taal en het IJsselmuidense dialect konden ze elkaar goed verstaan.

Henk en Jan Schinkel, de zoons die het bedrijf hebben overgenomen, hebben het nog steeds druk in het rietdekkers- en riethandelbedrijf dat nu is gevestigd aan de Bergweg.

Dolf Schinkel is op 25 november 1978 op 81-jarige leeftijd overleden.

9. Onze schooljaren in 1910 op de open bare lagere school aan de Dorpsweg. Onze juf en meester waren mejuffrouw Bierman en meester De Lange. Ook van deze kinderen (zo'n 85 jaar geleden geboren) was het nog moeilijk de namen te achterhalen.

U ziet op de eerste rij, van links naarrechts: 1. naastde juf Van Duursen; 6 Schreurs (meisje met vlechten en bloemen

op het hoofd); links van haar ..... Meuleman; achter Dr. 6 (meisje met vlechten) ziet u Klaas v.d. Berg; naast Klaas zit Els v.d. Berg.

Tweede rij: midden tussenin Gerrit v.d. Vegt en Jent v.d. Vegt, de een kijkt naar links en de ander naar rechts.

Derde rij: het tweede meisje is Gerrie Brink; de derde jongen is Egbert Jan Hubach; het meisje is niet bekend; dan Gerrigje Meuleman en Klaas W. de Lange.

Vierde rij: 1. meester De Lange; 7. en 8. de gebroeders Weever; 9. Dolfvan Keulen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek