Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4573-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

10. Op deze foto van 1939 ziet u de eerste autospuit van de brandweer IJ sselmuiden. De autospuit werd gebouwd in 1938-1939 en officieel in gebruik genomen op 28 maart 1939. De spuit rukt uit voor een oefening.

Aehter het stuur zit Piet van de Wetering, naast hem de bevelhebber Frits Felix.

Op de voorste rij ziet u, van links naar reehts de mansehappen: 1. Jannes Felix; 2. Jan Wezenberg; 3. Andries Bos. Op de tweede rij: 1. Bertus Wezenberg; 2. Free Nieuwenhuis en 3. Roelof Snoeijer.

11. Onze schooljaren op de openbare lagere schoo! aan de Dorpsweg in 1923. Onze meester en jufs waren meester Akkerman, juf Straver en juf Modders.

U ziet van links naar rechts, op de eerste rij: 1. Marie Jonker; 2. Jennigje Scholten; 3. Johanna v.d. Vegte; 4 ; 5.

Harm Jan Aarten; 6. Marie Vahl; 7. Aart Aarten; 8. Aleid v.d. Belt; 9. Dries Yah!; 10. Derk v.d. Molen; 11. Jan ten Nape!.

Tweede rij: 1. Haaje Arten; 2. Aaltje Potkamp; 3 van Dijk; 4. Stijn Kroeze; 5. Driesje Potkamp; 6 ; 7. Mientje

Penninkhof; 8. Rika Broekhuizen; 9. Willempje Bruins; 10 ; 11. mejuffrouw Straver; 12. mejuffrouw Modders.

Derde rij: 1. Bertha van 'tOever; 2. meester Akkerman; 3. Gerard Veneman;4. GerritGoudbeek; 5. Jan ; 6. Jennigje

.......... ; 7. Lubbert ; 8. Dina Riezebos; 9. Comelis Koster; 10. Jan Willem v.d. Vegte; 11. Kees v.d. Vegte.

Vierde rij: 1. Gerrit IJsse!; 2. Hendrik Brink; 3. BertusBruins; 4. Klaas Brink; 5 ; 6. Klaas v.d. Belt; 7 Scholten;

8. Zeger van 't Oever; 9. Egbert van't Oever; 10. Jan Riezebos.

12. Foto links: op deze foto van omstreeks 1920 ziet u Toon van den Berg, in die tijd de nachtwacht van IJsselmuiden. Hij is geboren op 22 september 1871 en woonde aan de Nieuweweg, thans Burgemeester Van Engelenweg 88.

Als nachtwacht maakte hij elke nacht zijn ronde en sloeg alarm als hij iets ongewoons ontdekte. U moest niet schrikken als u in het duister van de nacht een manspersoon in een zwarte cape met capuchon behoedzaam al speurend zag lopeno Naast het werk als nachtwacht verdiende hij de kost als tuinder en verkoper van groente. U ziet hem op de foto als terreinopzichter bij de Veiling aan de Nieuweweg. Zie hiervoor ook kaart nr. 41 van "Groot IJsselmuiden in oude ansichten" deell.

Toon van den Berg was ook kerkwacht in de rooms-katholieke kerk. In die tijd waren de zitplaatsen nog verhuurd en had hij onder andere als taak de kerkgangers die geen gehuurde zitplaats hadden, een plaats aan te wijzen.

Als kerkwacht was hij herkenbaar aan een fluwelen sjerp, waarop in goud was geborduurd "Eerbied in Gods huis" . Toon van den Berg is op 18 maart 1962 op 90-jarige leeftijd overleden.

Foto rechts: Willem en Dorus v.d. Kolk, respectievelijk geboren op 9 juni 1900 en 18 december 1904, waren het meest bekend als bomenhakkers. Ze konden daar geweldig mee overweg en de zwaarste bomen waren een kolfje naar hun hand. Will em en Dorns waren in de volksmond bekend als ,ide spraos" (spreeuwen). Hun vader schoot met een windbuks de spreeuwen weg uit de tuin, vandaar hun bijnaam "de spraos".

Naast bomenhakkers waren zij grafdelvers op de rooms-katholieke en joodse begraafplaats. Overigens werkten zij als tuinders achter hun met riet gedekte tuinderswoning (nog bestaand) aan de Rondweg l.

Willem is op 83-jarige leeftijd overleden en Dorns op 71-jarige leeftijd.

13. Onze schooljaren in 1927 op de openbare lagere school aan de Dorpsweg. Onze juf en meesters waren juf Straver, meester Rienks en meester Aarts.

U ziet van links naar rechts, eerste rij zittend: 1. Jan Willem Kolk; 2. Willem YaW; 3. Harmpje Penninkhof; 4. Jo Leisenaar; 5. Mina Vahl; 6. Fennie van Dijk; 7. Harm Tuinman; 8. Harm v.d. Belt Wzn.; 9. meester Aarts.

Tweede rij: 1. Dirk v.d. Belt Mzn.; 2. Herman Veldman; 3 ; 4. Hendrik Tuinman; 5. Aalt van Dijk; 6. Marie Vahl

(wit schort); 7. Wiepka Harkema (met strik); 8. Jan Brienne; 9. meester Rienks.

Derde rij: 1. mejuffrouw Straver; 2. Hilda Brink; 3. Antje Vilzen; 4. Jan van Dijk; 5. Marten Jan Holtland; 6. Dientje Hanekamp; 7. Aaltje v.d. Belt Mdr.; 8. Maria Bastiaan.

Vierde rij: 1. Boukje Harkema; 2. dochter van meester Rienks; 3. Niesje Prins; 4. Boukje Hanekamp; 5. Grietje Vahl; 6. Trijntje Siebrand; 7. Jentje Chrisstoffer.

14. Op deze kaart van omstreeks 1950 ziet u twee gemeentelijke straatvegers met de toen in gebruik zijnde handwagen. Zij zijn bezig met het vegen van de straat in de Burgemeester Van Engelenweg.

Links staat Petrus Antonius Ariaans, in de volksmond Piet de Slakke. Reehts, met gemeentepet, Willem Esselink.

De gemeentelijke pet met het gemeentewapen en de letters G.W. (gemeentewerken) erop was sinds kort in gebruik. Later wilde Willem de pet niet meer dragen. De gemeente-arehiteet wilde weI weten wat er dan op tegen was. "Deh," zei Willem, "ze noemen mij nu Gekke Willem, vandaar."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek