Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4573-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

20. Een bekende persoonlijkheid in IJsselmuiden was Jan Sijbrand, bijgenaamd "Jan de Zuute", ook bekend als "Jan Briket" en .Bloernenlan". Jan Sijbrand is geboren op 4 december 1885 en op 88-jarige leeftijd op 23 mei 1973 overleden.

Hij woonde aan de Nieuweweg en was koopman in bloemen en steenkolen. Na zijn 80ste jaar liep Jan op platgesleten klompen achter zijn volgeladen handwagen elke week heen en terug van IJsselmuiden naar de Zwolse markt.

"Jan Briket" keek niet zo erg nauw, want als hij kolen bij zijn klanten bracht, ging hij met een - vanwege het kolenstof - zwart gezicht even bij de scheerbaas aan. De scheerbaas schoor zijn stoppelbaard netjes schoon en de rest bleef zwart. Jan ging dan weer rustig verder naar zijn klanten met een half wit en half zwart gezicht.

21. Op deze foto van ongeveer 1910 ziet u het personeel van de openbare lagere school aan de Dorpsweg.

Zittend, van links naar rechts: 1. mejuffrouw Bierman; 2. mevrouw Ravenhorst; 3. meester Ravenhorst (hoofd), hij was organist in de hervormde kerk; 4. meester Bouhuis, die ook als voorlezer in de kerk fungeerde; 5. meester Jager.

Staand: 1. mejuffrouw v.d. Wal; 2. meester Spit; 3. meester De Lange; 4. mejuffrouw Strayer.

22. Foto links: Jacob van der Sluis, geboren in 1880 en op 98-jarige leeftijd in 1978 overleden, was de laatste dertigjaar van zijn leven bekend als "d'Olde Jaap Bosman" (Bosman genoemd vanwege een tweede huwelijk van zijn moeder). d'Olde Jaap was van zijn beroep sieper en vervoerde op zijn 70ste nog steen en grint met zijn sleepkar in IJ sselmuiden en omgeving. Elke vrijdag maakte hij een tocht met een veewagen naar de veemarkt in Zwolle en vervoerde heen en terug vooral veel varkens en geiten. Het waren voor Jaap wei eens barre tochten, zoals in oorlogstijd toen hij varkens bracht bij Johannes Post in het "onland" aan de Venedijk in Kampen. Tijdens het draaien van de wagen kieperde de hele zaak om, waarbij zijn paard dodelijk verongelukteo

Foto rechts: Roelof Breman, geboren in 1891 en in 1978 op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was de kachel- en hoefsmid van IJ sselmuiden en had zijn smederij in de Tuinstraat. Op de foto staat Roelof (rechts) in de deuropening van de smederij.

In 1923 had Roelof samen met zijn broer Dirk een smederij in Genemuiden. In dat jaar begonnen de beide ondernemende broers een busonderneming Genemuiden-Kampen. Een T-Ford werd op de kop getikt en omgebouwd tot een bus met 14 zitplaatsen, Op 24 januari werd de eerste proefrit gemaakt, met als passagiers de burgemeester, de dokter, de notaris en de directeur van de zuivelfabriek. Hoogtepunt was toen de motor werd gedwongen om het volle vermogen te leveren en het wonder op wielen met ongeveer 50 kmluur voorwaarts schoot, Zoiets was nog nooit gebeurd en ieder was in een vrolijke stemming. In 1930 is Roelof in IJsselmuiden met de smederij gestart. Zijn zoon Harm heeft later de smederij voortgezet. U ziet hem op de foto in 1940 staan links in de deuropening van de smederij. Later is het bedrijf uitgebreid met een winkel voor ijzerwaren, gereedschappen enz.

Thans is er het auto-service bedrijf annex winkel voor ijzerwaren-gereedschappen van E.J. v.d. Molen gevestigd aan de Burgemeester Van Engelenweg-hoek Tuinstraat.

23. In het jaar 1910 is door wijlen burgemeester Engelenberg aan de gemeente IJsselmuiden een bedrag van f 100.000,- gelegateerd met de bestemming het stich ten van een tehuis voor oude mannen en vrouwen. Ook werd bepaald dat twee inwoners uit Wilsum en twee uit Grafhorst in het tehuis werden opgenomen. De grond, het gebouw en de inrichting hebben f 60.000,gekost. Het gebouw kwam aan het begin van de Oosterholtseweg te staan. (Zie ook kaart 35 van "Groot IJsselmuiden in oude ansichten" deeI2.) Het tehuis is genoemd naar mevrouw Theodora Elisabeth Engelenberg-Bouvier. Op 15 juli 1912 yond de officiele opening plaats.

De f 40.000,- die over waren, werden aan hypotheken geplaatst. Ook kreeg de stichting enkele kleine legaten. Een groot legaat kwam van het Huismanfonds. De eerste bewoners betaalden f 2,- per week, een jaar later f 2,25. De stichting was toen self-supporting. De groente en aardappelen werden door de bewoners zelf verbouwd. Ook werden voor de slacht telkens varkens gemest en voor de melk een paar geiten gehouden.

De foto is op 15 juli 1952 gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op die dag werd een tocht over de Veluwe gemaakt. Bij het Uddelermeer dronk het gezelschap thee en om zes uur werd op de Dellen gepicknickt. De meegenomen klaargemaakte broodjes en twee melkbussen vol chocolademelk hebben toen heerlijk gesmaakt. Het was voor iedereen een feestdag.

U ziet op de foto de regenten met hun dames, de bewoners, het personeel en enkele genodigden. Van links naar rechts, op de eerste rij, zittend: 1. mevrouw Scheffer; 2. mevrouw Kolk; 3. mevrouw Van Apeldoorn; 4. bestuurslid G.A. van Engelen; 5. voorzitter B. Otten; 6. secretaris G. v.d. Kamp; 7. 2e voorzitter J. Holtland; 8. penningmeester A. de Ruiter; 9. ex-bestuurslid/penningmeester G. v.d. Maat; 10. de heer Van't Veen; 11. D. Boer; 12. A. Siebrand.

Tweede rij: 1. mevrouw Holtland-v.d, Kerke; 2. mevrouw Hovink; 3. mevrouw Trieller; 4. mevrouw De Ruiter; 5. S. van Halm; 6. de heer Brink; 7. mevrouw v.d. Akker (met muts); 8. de heerv.d. Akker; 9. A. Vahl; 10. vader Netjes; 11. moeder Netjes; 12 Bettie Siebrand; 13. links achter Diena Nieuwenhuis; 14. met muts mevrouw Van Dieren; 15. mevrouw Jo Beekman; 16. mevrouw v.d. Wetering; 17. J. v.d. Vegt; 18. A. Kok; 19. W. Flier.

Derde rij: 1. mevrouw v.d. Kamp 2. mevrouw Sangers; 3. mevrouw G. v.d. Maat (iets naar voren); 4. de heer v.d. Vegte; 5. mevrouw Wielink (met hoed); 6. deheerv.d. Kamp; 7. W. Esselink; 8. mevrouwNoordhof; 9. mevrouwVan Amersfoort; 10. mevrouw Van 't Hof; 11. achterhaar mevrouw Kloek; 12. de heerTrieller; 13. F. Wassenecker.

Vierde rij: 1. H. Wielink; 2. mevrouw Van Engelen; 3. de heer Dillen; 4. mejuffrouw Tj. van Vliet; 5. D. Rotman; 6. Toon v.d. Berg; 7. (blinde) Herman van Unen; 8. de heer Van Unen sr.; 9. (achter) de heerSangers; 10. Zw. Holtland.

24. In 1922 werd in IJsselmuiden de "School met de Bijbel" geopend. Tot hoofd daarvan werd de heer H. v.d. Wal benoemd. Hij kwam toen van de christelijke school te Oosterwolde (Gld.). Ook daar, evenals eerderin Genemuiden, was hij het eerste hoofd. De heer v.d. Wal heeft een groot deel van zijn leven pionierswerk verricht. In 1929 verliet hij, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de school.

De heer v.d. Wal is geboren in 1853 en op 95-jarige leeftijd in 1948 overleden. Vele IJsselmuidenaren zullen zich deze markante figuur zeker nog wei herinneren.

U ziet op de foto van 1927 het schoolpersoneel, van links naar rechts: 1. mejuffrouw Van Dijk; 2. meester Rook; 3. meester v.d. Wal (hoofd); 4. mejuffrouw v.d. Wal (kwekeling, die to en f 25,-in de maand verdiende); 5. mejuffrouw Van Leeuwen. De foto is gemaakt op het "speelplein" naast de school, toen - zoals gebruikelijk - een onverhard, zanderig terrein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek