Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4573-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

25. Links: u ziet hier een bekende figuur uit de IJsselmuider gemeenschap van 1929-1950: Cornelis Ravenhorst, in de volksmond meester Ravenhorst. Hij is geboren in Driebergen op 3 september 1897 en op 27 oktober 1950 op 53-jarige leeftijd in IJsselmuiden overleden. De heer Ravenhorst was onderwijzer in Nunspeet van 1917 tot 1919, in Veenendaal van 1920 tot 1922, vervolgens hoofdonderwijzer in Mastenbroek van 1923 tot 1929 en in IJsselmuiden van 1929 tot 1950.

Vanwege het vermenigvulden en verspreiden van verzetspamfletten werd hij op 10 december 1940 door de bezetter gearresteerd en door het Kriegsgericht veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf. Vanuit de gevangenis Zwolle werd hij overgebracht naar de strafgevangenis Coesfeld in Westfalen. Op 20 juli 1941 werd hij uit de gevangenis ontslagen en een dag later was hij weer terug in IJsselmuiden. Hij heeft laterook gevangen gezeten tezamen met meester Roeland, de heren S. van Halm, H. Wielink, M.L. Dorst, Rietman en Pelleboer. Naast die van hoofdonderwijzer vervulde de heer Ravenhorst de volgende functies: kerkvoogd en kerkelijk ontvanger van de Hervormde Kerk, diaken, ouderling en voorlezer. Ook verzorgde hij een puzzelkolom in het Hervormd Kerkblad (zgn. puzzeloom). Ouderen weten nog te vertellen, dat meester Ravenhorst prachtig kon voorlezen en als voorzanger zo mooi kon zingen.

Foto rechts: bakker Simon van Halm was in 1933 dagelijks een bekende figuur in de straten van IJsselmuiden. Hij dreef een bakkerij in brood, banket, beschuit enz. De bakkerij met winkel was gevestigd in huize "Java" aan de Dorpsweg 37, waar nu de groente- en fruitwinkel van H. v.d. Belt is gevestigd. Tot 1909 was Simon van Halm werknemer in het bakkersbedrijf. Daarna is hij een eigen bakkerij begonnen. Het was toen niet ongewoon 70 of 80 werkuren in de week te maken. Er werd zelfs van vrijdag op zaterdag de hele nacht doorgewerkt. Opvallend was dat bakker Van Halm bij het bezorgen van brood etc. altijd perfect gekleed was in donker pak en wit bakkersoverhemd. Moeder de vrouw zal daar weI voor gezorgd hebben. Bakker Van Halm is in 1885 in Purmerend geboren en op lO-jarige leeftijd in Kampen komen wonen. Hij was dus 24 jaar toen hij zelfstandig bakker in IJsselmuiden is geworden. Ook hij heeft in oorlogstijd gevangen gezeten, tezamen met onder anderen meester Ravenhorst, alsook zijn vrouw Geertje Rietman, wegens het verspreiden van verzetslectuur. Hij is naast zijn hoofdberoep ook raadslid geweest en ongeveer tien jaar was hij voorlezer in de Hervormde Kerk.

U ziet op de foto in 1933 de bakker met zijn bakkerskar ter hoogte (links) van de bakkerij. Daar voorbij ziet u aannemer Harm Bos. Daarop volgen de woning van het hoofd der school en de oude openbare lagere school. Simon van Halm is in 1947 op 61-jarige leeftijd overleden.

26. Op deze kaart van omstreeks 1928 ziet u de kas op de tuinderij van Jan Boone aan de Parallelweg in de Koekoek. Van de glastuinbouw met plat glas ging men toen over op niet verwarmde kassen. Dat waren toentertijd nog zelfgebouwde kassen. Hierin werden vooral druiven (links), tomaten (midden) en perziken (rechts) verbouwd.

De personen zijn, van links naar rechts gezien: 1. Jan Boone; 2. Dries v.d. Belt; 3. vader Willem Boone; 4. Harm Jan Aarten; 5. Sanne Boone.

27. In vroegere eeuwen waren er diverse voorname huizen en landgoederen in het oude IJsselmuiden. Wij noemen u de kapitale villa .Laanzicht'' (foto 53 "Groot IJsselmuiden in oude ansichten" deel1), "Huize Meerburg" ,/"Het Hooge Huys", (foto nr. 30,51 en 64 van "Groot IJsselmuiden in oude ansichten" deel2) en laten u nu kennis maken met "Het Huys te Oosterholt", ook bekend als "Meerzicht".

Wij laten u een gedeelte meelezen hoe in 1792 en in 1803 .Het Huys te Oosterholt" ("Meerzicht") per advertentie te koop wordt aangeboden. Men is voornemens om aan de meest biedende finaal te verkopen een zeer aangename Buitenplaats, van ouds genaamd .Het Huys te Oosterhoud" 112 uur van de stad Campen, van tevoren aan de publique Heere- of Rijweg na Zwolle en van agter aan de vaart, waardoor dagelijks de trekschuiten van Campen op Zwolle en vice versa passeren; bestaande behalve uit een vierkant huys en benedens zo behangen aLs onbehangen kamers en een keuken, voorzien van fornuizen, tuinkas enz. en verwelfde keLders en kLeerzolder. Uitstalling en schuur voor paarden en tot berging van reytuigen, alsook een tuin beplant met edele vrugtbomen en een mooy sterrenbosch, hebbende dezeLve en vrije visscherij, zitpLaatsen in de kerk te IJsselmuiden en andere regten meerder. Koper kan ook 4112 morgen weyde land, leggende tegenover de Plaats, danweL de Landen erbij kopen. In 1803 wordt het ook genoemd: Een capitale Heerenhuizinge, voorzien met 12 spatieuse zoo beneden- als bovenkamers enz., allerbest pompwater en verdere commoditeiten. Op deze havezathe hebben talrijke adellijke geslachten van IJsselmuiden gewoond. Ook heeft er de vermaarde bouwmeester Jacob Otten Husly gewoond, die er in 1795 overleed. Hij had van 1775 tot aan de Franse tijd de leiding bij de bouw van het stadhuis in Groningen. In de 1ge eeuw behoorde het huis toe aan de heer W. G. Boele te Kampen, die het toen in gebruik had, en was het in de volksmond ook bekend als het .Boele bos".

Op de foto ziet u "Meerzicht" in 1920. Thans woont in het linker gedeelte Hermanus Wezenberg sr. en in het rechter gedeelte het gezin van Hermanus Wezenberg jr. De bijbehorende gronden zijn in gebruik als tuingrond en bebouwd met verwarmde kassen.

28. De Van der Kamps waren v66r 1900 al bekend als de familie van wasserijen annex blekerijen. Bekijken wij echter de minutieuze tekening van P. Utenwael uit 1598, dan zien wij de hemden en ander wasgoed toen al op de bleekvelden waar later de wasserij-blekerij "De Haas" aan de Baan was gevestigd. De familie De Haas - want op de wasserij-blekerij woonden Haasen - heeft zich in de 1ge eeuw in IJsselmuiden gevestigd. De familie De Haas had twee dochters, van wie de jongste Jennigje heetteo

Op de foto (ongeveer 1895) ziet u de stoere figuur van Peter van der Kamp, zoon van Jan van der Kamp, geboren op 17 mei 1835, in de familiewoning bij de wasserij-blekerij aan de Blekerijweg. Deze Peter van der Kamp trouwde eerst met de oudste dochter De Haas en werd daardoor medefirmant van wasserij-blekerij "De Haas". Zijn vrouw kwam jong te overlijden, waarna Peter op 17 mei 1865 trouwde met de jongste dochter Jennigje.

U ziet op de foto Jennigje in de mooie IJsselmuider streekdracht, een hagelwitte muts met geplooide rand en handgekloste Brusselse kant, gouden mutsbellen, vijftoeren bloedkralen met groot gouden slot en het toen nog in gebruik zijnde knupdoekje.

Peter van der Kamp is in 1913 op 78-jarige leeftijd overleden en zijn vrouw Jennigje van der Kamp-de Haas in 1910 op 63-jarige leeftijd.

29. Deze foto geeft een beeld van een tuinbouwstand op de landbouwtentoonstelling op de Zandberg in 1913.

U ziet van links naar rechts: 1. Hendrikus Schinkel, geboren op 11 juni 1897. Op de foto is hij 16 jaar. In zijn leven was hij tuinder. Hendrikus is op 24 augustus 1986 op 89-jarige leeftijd overleden.

2. Gerrit Schinkel, geboren op 11 september 1863. Hij was de eerste tuinbouwpionier in de Koekoek en de eerste president van de Raad van Toezicht van de Boerenleenbank. Bijna veertig jaar lang (tot 1946) vervulde hij de laatste functie. Hij was ook een van de drie tuinders, die de veiling in IJsselmuiden in 1905 hebben opgericht.

U ziet op de inzet Gerrit Schinkel op 80-jarige leeftijd. Op 89-jarige leeftijd is hij in 1952 overleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek