Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4573-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

30. Naast het leger en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm kende ons land voor de Tweede Wereldoorlog de Burgerwachten. Dit waren gemeentelijke eenheden, bewapend en geiiniformeerd, die tot taak hadden op te treden tegen rellen en onlusten en het bewaken van belangrijke objecten in tijden van spanning of oorlog.

U ziet, van links naar rechts, op de eerste rij: 1. M.L. Dorst; 2. mr. M.L. Quarles van Ufford, burgemeester; 3. J. Vos; 4. J. Diender.

Tweede rij: 1. H. v.d. Berg, 2. Joh. van Enk; 3. H. Rietman; 4. W.H. Stoel; 5. H. van Halm; 6. A. Felix; 7. J. Snoeijer; 8. K. Duitman; 9. T. van Dijk; 10. G. Snoeijer; 11. W. Kattenberg; 12. L. Rook; 13. H. Bos; 14. P. van 't Veen; 15. G.J. Lammers; 16. J.M. Holtland.

Derde rij: 1. H. van Dieren; 2. L. Tillie; 3. J. de Vries; 4. S.T. Wielink; 5. Andr. Bos; 6. J. van Dijk; 7. R. Snoeijer; 8. A.

Snoeijer; 9 Westendorp; 10 Westendorp; 11. G. Starn; 12. H. Westendorp.

Vierde rij: 1. H. Westendorp; 2. G.J. Lenting; 3. W. Huisman; 4. H. Breman; 5. W.A. Kalter; 6. A. Wezenberg; 7. J. van Heerde; 8. H. van Dijk; 9. H. Esseling; 10. W. van Dijk; 11. W. v.d. Maat; 12. J. Wezenberg; 13. L. Rozendaal; 14. G. v.d. Vegte.

31. De gezusters Jentje en Willempje Bos gaan in 1950 op zondagmorgen ter kerke in de dorpskerk te IJsselmuiden.

Links Jentje, toen 52 jaar, en rechts Willempje, toen 64 jaar, beiden in de IJsselmuider streekdracht waarbij het kerkboek met zilveren sluitingen niet ontbreekt. Zij lopen hier in de Van Diggelenweg (vroeger het Boswegje genaamd) nabij de splitsing Bloemstraat. Zij komen vanaf hun woning Hoepelweg 2, gelegen in het Bos.

Jentje is in 1986 op 88-jarige leeftijd overleden, Willempje is 83 jaar geworden en overleden op 17 februari 1969. U ziet op de achtergrond het boerderijtje van Potkamp, gelegen aan de Grafhorsterweg. Nu staan daar de zogenaamde dijkhuizen, grenzend aan een waterpartij.

In verband met uitbreiding van woningbouw in het Bos was hun woning door aankoop eigendom van de burgerlijke gemeente geworden, met de bepaling dat de gezusters Bos levenslang in hun woning konden blijven wonen.

In 1984 is de woning aan een burger verkocht, met de bepaling van restauratieplicht. De woning, nu Burgemeester Visserweg 63, is dus in oude stijl behouden.

32. Op deze kaart van omstreeks 1926 ziet u de werkers uit de timmerwerkplaats van Felix aan de Dorpsweg. Op de achtergrond is een gedeelte van de toren van de hervormde kerk te zien. Men had een partij kisten gemaakt voor de veiling.

U ziet, van links naar rechts: 1. Frederik Felix; 2. Johannes Felix jr.; 3 de Bok; 4. Ruth Felix; 5. Jan de Vries; 6. Bertus

Bruins; 7. Bart Riezebos; 8. Johannes Felix sr.

33. Op deze foto van omstreeks 1925 ziet u het "Meer" nabij de Nieuweweg, thans de Burgemeester Van Engelenweg. Rechts ziet u de woning en een van de bedrijfsschuren van hooi- en strohandel Bruins. In het "Meer" een turfschip van turfschipper Gerrit Snoeijer.

Dit schip kwam toen nog vanaf de IJssel binnen via een brugsluis nabij het station. Met een paard werd het schip getrokken en kwam het onder de hoge vonder door de Trekvaart naar het "Meer" tot aan de brug van de Nieuweweg.

Achter de duiker ziet u het tuinhuis "De Oranjerie", voorheen behorende bij de pastorie Dorpsweg 2. Achter de oranjerie is het kapitale pand "De Meerburg" aan de Dorpsweg te zien.

Links achter de bomen staat aan de overkant het woonhuis met turfschuur van Gerrit Snoeijer. Van hieruit werden de turven verder getransporteerd naar de kopers.

34. Grafhorst

Nevenstaande foto is een afbeelding van een kaart van de gemeente Grafhorst in 1867. De oppervlakte was toen 211 bunder, het aantal inwoners 500. Grafhorst heeft in 1333 het stadsrecht verworven en behoort tot de kleine steden van het "Oversticht" of Overijssel. Het stadje is nooit ommuurd geweest, bezat eeuwenlang geen kerk en behoorde kerkelijk tot IJsselmuiden.

Er was weI een stadhuis. Van de overstromingen van 1775 en 1825 heeft het emstig te lijden gehad, evenals van de grote brand in 1849. Van de zestig huizen brandden er 57 af. Grafhorst heeft een stadsweide, de Halingen geheten. Van oudsher is het een vissersplaats en het vissen was een hoofdberoep van de Grafhorstenaren. Daamaast werden biezen en russen matten gemaakt. Deze huisindustrie was een welkome bron van bijverdienste.

Toen in 1932 de Afsluitdijk een einde maakte aan het vissen op de Zuiderzee, was het ook voor de Grafhorstenaren gedaan met de visserij. Inmiddels kwam er meer landbouw en later industrie in Grafhorst. Velen werken nu ook in bedrijven buiten Grafhorst. Ook Grafhorst deelt nu mee in de welvaart, wat een heel verschil is met de 1ge eeuw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek