Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4573-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

- l>jk CO/'- kad"

tt .. Vol,,.,.,.

u , It..oekoek

lJ S

Sc1Laal 1: 25,000.

35. Links boven: Gosuinus van Asselt, geboren oP.10 maart 1878 te Grafhorst, gehuwd met Hermina Fransen, was bekend als de Grafhorster bakker. Daarnaast had hij een kruidenierswinkel, een veevoederhandel en was veehouder. De winkel en bakkerij waren gevestigd aan de Voorstraat 10, later nr. 7. Hij was vele jaren (1937) raadsliden wethoudervoorde CHU. Daarnaast vervulde hij diverse nevenfuncties, onder andere als bestuurslid van de Burgerij van Grafhorst, 40 jaar als penningmeestervan het Groene Kruis, als voorzitter van het Waterschap etc. Gosuinus van Asselt is in 1955 op 67-jarige leeftijd overleden.

Links onder: Hendrik Jan van der Haar, geboren op 23 augustus 1882 te Grafhorst, gehuwd met Alfyta Vinke. Zijn hoofdberoep was veehouder. Hij was gedurende 29 jaar lid van het gemeentebestuur voor de SGP en van 1929 tot 1937 wethouder van Grafhorst en tot 1958 raadslid van de gemeente IJsselmuiden. Hendrik Jan had een opgeruimd karakter en stond altijd klaar voor een ander, bijvoorbeeld bij het kalven van een koe. Hij had veel ervaring wanneer het een moeilijke bevalling betrof. Maar het is ook gebeurd dat Hendrik Jan in het midden van de nacht uit bed werd geklopt en een jongensstem zoals gewoonlijk zei: "Hendrik Jan kun je even komen want er moet een koe kalven en dat wil niet." Zijn antwoord was: "J a, ik ben er direct. " Bij aankomst bij de collega-boer was er niets aan de hand. Reactie van Hendrik Jan: "Die kwajongens toch." Later moest dezelfde jongen er weI op uit voor een echte bevalling. Weer naar Hendrik Jan met de mededeling aan het slot. "Nu is het weI zo!" Zo heeft Hendrik Jan zijn hele leven in Grafhorst gewoond en gewerkt en is in 1973 op 9O-jarige leeftijd overleden.

Rechts boven: Wiechert van den Belt, geboren op 4 september 1881 te Grafhorst, getrouwd met Gerrigje van Asselt. Zijn hoofdberoep was riethandelaar met als nevenberoep tuinder. Hij heeft ook meegewerkt aan de drooglegging van de Koekoek, met name het kanalen graven met de baggermolen. Wiechert is van 1932 tot 1937 raadslid geweest voor de SGP. Hij hanteerde vaak de uitspraak: "Een goed Christen is een goed burger." Wiechert van den Belt is in 1958 op 77-jarige leeftijd overleden.

Rechts onder: Evert Palland, geboren op 3 april 1878, gehuwd in 1906 met Hendrikje Limburg. Zijn hoofdberoep was veehouder en hij woonde aan de Kamperzeedijk 35. Evert Palland stond bekend als een vriendelijke persoonlijkheid. Hij was vele jaren tot 1937 raadslid voor de SGP. Hij is <fp 17 december 1958 op 80-jarige Ieeftijd overleden. Op deze foto, de enige foto van hem gemaakt, is Evert 79 jaar.

36. Links boven: Hendrik Harms v.d. Steege, geboren op 27 mei 1877, was in hart en nieren veehouder van beroep. Hij was tot 1937 raadslid voor de SGP. Als grootburger van Grafhorst was hij bestuurslid van "de Halingen". (Zie hiervoor ook afbeelding 43.) Hendrik Harms was ook actief als bestuurslid van de ijsclub "De Hoop". Hij is op 16 april 1964 op 96-jarige leeftijd overleden.

Links onder: Johan van Lokhuizen, geboren op 22 september 1904, gehuwd met Johanna van Olst. Zijn beroep was landarbeider. Hij was tot 1937 raadslid voor de SDAP. Vele jaren was hij actief als bestuurslid van de ijsclub "De Hoop". Op 1 december 1985 is hij op 91-jarige leeftijd overleden.

Rechts boven: Gerrit Klooster, geboren op 8 juni 1860, gehuwd met Jennigje Bos. Hij had een winkel in kruidenierswaren. Daamaast ging hij op een van de Grafhorster botters mee vissen. Gerrit Klooster was in de volksmond Kees-Gait, Hij had drie broers die men kende als Kees-Jan, Kees-Berend en Kees-Knelis. Allen dus zonen van Kees Klooster. Tot 1937 was Gerrit Klooster raadslid. Hij is op 12 mei 1948 op bijna 88-jarige leeftijd overleden.

Rechts onder: de heer Joh. de Vries, geboren op 25 april 1852 te Zaandam, werd op 19 mei 1878 te Amsterdam aangesteld als evangelist door de Nederlandse Vereniging van Vrienden der Waarheid tot handhaving van de Jeer en de rechten der Gereformeerde Kerk, domicilie hebbend te Hilversum. Naar alle waarschijnlijkheid is Joh. de Vries op de foto ongeveer 25 jaar. Op 15 oktober 1885 is hij bevestigd als leraar bij de in dat jaar gestichte Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Grafhorst. Joh. de Vries was gehuwd met C. Fiihzen en later met Maria de Boer. De Vrije Gereformeerde Gemeente kerkte in een lokaal aan de Achterstraat. Joh. de Vries heeft de gemeente veertig jaar gediend en is op bijna 70-jarige leeftijd op 3 januari 1922 overleden. Dominee De Vries was een amicale figuur, die preekte op zijn eigen manier, waarbij hij eens zijn preek onderbrak en zich wendde tot ouderling Bart Vinke, met de woorden: "Zeg Bart, zo is het toch he Bart?" Bart knikte goedkeurend, waama de dominee zijn preek vervolgde. De huidige Oud Gereformeerde Gemeente heeft nu een kerkgebouw aan de Kerkstraat.

37. Onze schooljaren in 1921 aan de openbare lagere school. Onze meesters en juf waren toen meester Pon, meester Duursma en juf Biekart.

U ziet, van links naar rechts, op de eerste rij, zittend: 1. Teunis Penninkhof; 2. Teunis van Unen; 3. Harm v.d. Steege; 4. Geertje Dekker; 5. Mina v.d. Kolk; 6. Grietje Oostendorp; 7. Corrie van Eik; 8. Berend Jan van Asselt; 9. Harmpje Dekker; 10. Gerard Hammer.

Tweede rij: 1. Jan Lassche; 2. Jacob Vaandering; 3. Willem van Werven; 4. Gerrit Nieuwenhuis; 5. Jan Doorn; 6. Jacob Doorn; 7. Crisje Starn; 8. Jentje Nieuwenhuis; 9. Gerrit Rook; 10. Krijn Nieuwenhuis; 11. Cornelis Nieuwenhuis (staat achter Krijn); 12. Geertje Tuinman; 13. juf Biekart.

Derde rij: 1. Hennie Lassche; 2. Aaltje Vaandering; 3. Jennigje Vaandering; 4. Harm Vaandering (achter nr. 5); 5. Annigje ten Brinke; 6. Margje Riezebos.

Vierde rij: 1. meester Pon; 2. Jan Vinke; 3. Jan Doorn; 4. Aaltje Schinkel; 5. Willempje Gunnink; 6. Hilligje v.d. Steege; 7. Roelofv.d. Steege; 8. Jochem Hammer; 9. meesterDuursma.

Vijfde rij: 1. Lubbert v.d. Sluis; 2. Herman Wind; 3. Jacob v.d, Belt (staat tussen Herman en Jan in); 4. Jan v.d. Vegte; 5. Berend van 't Hul; 6. Jochem v.d. Kolk; 7. RoelofRook.

38. Foto Jinks: een bekende Grafhorstenaar was Gerrit Tuinman, geboren 11 november 1879 en na zijn huwelijk woonachtig op de boerderij "De Kraaienkamp". Deze boerderij heeft gestaan aan de Grafhorsterweg, hoek Meenteweg. Gerrit Tuinman was eerst boerenknecht en later tuinder. In de winter stond hij als zovelen (1900) aan het mattenraam en verdiende vijf cent per uur. In 1910 is hij aangesteld als ploeger in de Koekoekspolder voor 15 cent per uur. Voor 1940 verhuisde hij naar "de Olde Arke", een heel oude en grote boerderij voor het Grafhorster kerkhof aan de Grafhorsterweg, waar voorheen al vele Tuinmans hadden gewoond. Deze boerderij werd toen door vier gezinnen bewoond. Zijn laatste jaren woonde Gerrit Tuinman in het tehuis voor oude mannen en vrouwen aan de Oosterholtseweg in IJsselmuiden. Tuinman schreefvoor menigeen een gedicht. Een daarvan heeft hij gemaakt in verband met zes in de Tweede Wereldoorlog verongelukte Canadezen, die op de Grafhorster begraafplaats Jiggen begraven. Dit gedicht luidt als volgt:

Bedenk 0 mens dat deze zes, Voor ons eens sprongen in de bres.

Toen Duitsers door ons land marcheerden, En toen ons land en volk onteerden.

Uit Canada kwamen ze met een vlucht, En vielen boven uit de lucht.

Zo hebben zij hun jonge leven, Voor Nederland en volk gegeven.

Dit is de wens van u en mij, Dat God hun ziel genadig zij.

Foto rechts: op de tweede dinsdag in oktober is er elk jaar de Grafhorster Biestemarkt. Vanaf 1940 tot 1976 was bode J. Riezebos in dienst van de gemeente IJsselmuiden. Een van zijn taken was het inn en van de marktgelden als marktmeester op de Biestemarkt. Gait Plender (links) betaalt zijn aandeel, waarbij een Kampereilander boer toekijkt of alles wei klopt. De heer Riezebos was ook deurwaarder en administrateur van de huisvestingscommissie. Tevens was hij correspondent voor het Kamper Nieuwsblad en Nieuw Kamper Dagblad.

39. Onze schooltijd in 1937 in klas 3, 4, 5 en 6 van de openbare lagere school. Onze meesters en juf waren toen meester Kattenberg, juf Zeedijk en meester Kleinsmit.

U ziet, van links naar rechts, op de eerste rij liggend: 1. Gerrit Penninkhof; 2. Johannes Felix; 3. Berend Dekker; 4. Lubbertus Prins; 5. Harm Fidder.

Tweede rij: 1. Aart Dekker; 2. Willem Sleurink; 3. Gerrit van Lohuizen; 4. Marinus Klooster; 5. Gerrit Nieuwenhuis; 6. Gerrit Penninkhof; 7. Marten Ekkel; 8. Willem Dekker; 9. Gerrit Jan Penninkhof; 10. Teunis Vaandering.

Derde rij: 1. Geertruida Last; 2. Aaltje Klooster; 3. Gerritje Klooster; 4. Aaltje Vaandering; 5. Marie Plender; 6. Aaltje Heldoom; 7. Jentjevan't Ende;8. FemmigjetenBrinke; 9. Hendrikade Velde; 10. Antonia Hein; 11. Jente van Keulen; 12. Hendrina Zegers; 13. Hendrik Jan van Keulen.

Vierde rij: 1. Grietje Penninkhof; 2. Geertje Zegers; 3. Jeriena van 't Ende; 4. juf Zeedijk; 5. Aaltje Oostendorp; 6. meester Kleinsmit; 7. Jennigje van Werven; 8. Jentje Tuinman (tussen 7 en 9); 9. Rika Last; 10. Jacoba Driessen (tussen 9 en 11); 11. Jennigje Klooster; 12. Hendrikje Penninkhof; 13. Gerrit Jan Last.

Vijfde rij: 1. Hermina Vaandering; 2. Jentje Last; 3. Jennigje Vaandering; 4. Dirkje Vinke; 5. Johanna Felix; 6. Klaasje van Heerde; 7. Aaltje v.d. Haar; 8. Gerritje Penninkhof; 9. Johanna Penninkhof; 10. Gerritje van 't Ende; 11. Jennigje Klooster. Zesde rij: 1. meester Kattenberg; 2. Bertus Tuinman; 3. Marinus Vaandering; 4. Jacob v.d. Belt; 5. Toni ten Dam; 6. Evert v.d. Stege; 7. Hendrik Jan v.d. Stege; 8. Harm Nieuwenhuis; 9. Gerrit van Werven; 10. Johannes Sleurink; 11. Johan Doorn; 12. Gerrit Palland; 13. Louis Stock; 14. Jan Penninkhof.

Zevende, laatste rij: 1. Jacob Penninkhof; 2. Hendrik Zegers; 3. Gerard Plender; 4. Jan van Werven; 5. Gerard Last; 6. WillemJan Tuinman; 7. Jan Bultman; 8. Jacobv.d. Vegt; 9. Hendrikvan Unen; 10. Johannes Luigjes; 11. KeesSleurink; 12. Dirk Luigjes; 13. Jan Zegers; 14. Gerrit Prins.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek