Kent u ze nog... de Haaftenaren

Kent u ze nog... de Haaftenaren

Auteur
:   C. van der Griend
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0492-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haaftenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het succes van het in 1971 verschenen deeltje "Haaften in oude ansichten" gaf de uitgever aanleiding ook een deeltje van Haaf ten te laten verschijnen in de reeks "kent u ze nog ... ". Ook dit boekje geeft beelden van het verleden en dat is altijd boeiend. Wie het bekijkt zal de grote veranderingen gewaar worden, welke zich in de loop der jaren hebben voltrokken.

Als je ergens een groepje mensen op straat ziet, dan kan er een glimlach op je gezicht komen: wat hadden zij de tijd! Pas op. Dat was maar even, toen de fotograaf zijn lens op hen richtte. De mensen van toen werkten naar onze begrippen te lang en te hard. Er was veel sociaal onrecht. Niemand zal het ontkennen. Toch is er ook veel goeds verdwenen. Het gemeenschapsgevoel was vroeger veel sterker en de gezinsband hechter. De gemeenschap gaat immers steeds meer bestaan uit anonieme individuen die vergeten zijn wat een samenleving is.

Het bijeenbrengen van oude ansichten en foto's is voor velen een hobby geworden. Het is een aangename en nuttige, maar ook een moeizame bezigheid. Je ziet het leven onder je handen veranderen en wegglijden. Bij het bekijken van de foto's kom je tot de ontdekking dat de geslachten niet rechtlijnig zijn te scheiden. De grens tussen het ene geslacht en het volgende is grillig en er leven en besturen altijd mensen, die tot het vorige geslacht behoren, naast hen, die volop van hun eigen tijd zijn.

Het was soms moeilijk om achter de namen te komen. De bijnamen bleven nog het best bewaard, maar die mogen hier niet genoemd worden, hoe tekenend ze ook zijn.

Ik hoop dat dit boekje goede herinneringen bij u zal oproepen en dat u er veel plezier aan mag beleven. De totstandkoming van dit werkje was slechts mogelijk dank zij de medewerking van velen. Allen die hun hulp hebben verleend, op welke manier dan ook, wil ik daarvoor hartelijk dankzeggen.

1. In 1896 gingen de kinderen van de openbare school voor de eerste keer op de foto. Links staat de hoofdonderwijzer, A.A. van GooI (1835) en rechts zit de onderwijzer, H. Westendorp (1870). De namen van de kinderen hebben wij nog kunnen achterhalen. Op de bovenste rij ziet u, van links naar rechts: Catrinus de Wit (1889), Jan Lodewijk de Wit (1888), Tienus van Dieijen (1887), Manus Baron (1887), Jan Willem Klop (1887), Klaas van Boggelen (1886), Dirk van Bogge1en (1888) en Jan van Willigen Hzn. (1888). Op de tweede rij: Tonia van den Berg Ddr. (1886), Grada van Hemert (1886), Marietje van Hemert (1885), Aaltje van Willigen Hdr. (1885), Leent je van Dieijen (1886), Tonia van den Berg Fdr. (1884), Jaantje van den Bosch (1885) en Drika Klop Wdr. (1883). Op de derde rij: Mieritje van den Bosch (1887), Drika van Weelden (1890), Comelia Klop J dr. (1889), Comelia Klop W dr. (1888), Met je Klop Sdr. (1887), Betje van Weelden (1888) en Areke Klop Wdr. (1886). Vooraan zitten: Adrianus van den Berg Fzn. (1889), Leonard van Bogge1en (1890), Hendrik van den Berg Dzn. (1888), Aaltje van Doeland (1887), Teuntje van Hemert (1889), Huiberdien van Dieijen (1889) en Willemina van den Berg Fdr. (1888). Het traktement van de hoofdonderwijzer bedroeg in 1896 f. 800,- per jaar en van de onderwijzer f. 550,- per jaar.

2. Een groot deel van de mensen op de foto's in dit boekje is reeds overleden. De anderen zijn bijna allemaal over de middaghoogte van het leven heen. De oudste foto is ruim vijfenzeventig jaar oud, de jongste dateert van 1942. Deze foto van de Bovendijk werd kort na 1900 gemaakt. De buurtbewoners en enkele voorbijgangers hadden zich aan weerszijden van de dijk opgesteld. Links ziet u staan (van voren naar achteren): Willem van Opijnen (1886), Manus Muijlwijk (1872), Huiberdien van Dieijen (1889), Drika Satter (1890), Nico van Opijnen (1888), Drika Klop Hdr. (1887), Koos Satter (1888), Comelis Stoffel van Dieijen (1859), dijkopzichter Van Krieken uit Herwijnen. Comelis Vroom (1887), Aart Johannis van Vuuren (1851) en Marius Satter (1863). Rechts (van achteren naar voren): Tienus van Dieijen (1887), Adrianus Klop Ezn. (1875), Johanna Klop Edr. (1888), Leent je van Dieijen (1886), Stoffel van Dieijen (1898), Philip Klop Ezn. (1877), Jan van der Flier (1874), Willem Visser (1880) en Marius Klop Ezn. (1886).

:

'~.:'. '.

-Ó.

3. Als de zeventigjarigen onder ons eens even terugdenken aan de dagen van hun jeugd, dan moeten zij toegeven: wij leven, wat de techniek en het verkeer betreft, in een heel andere wereld dan toen. De jongeren kunnen zich moeilijk voorstellen, dat er zestig jaar geleden gemeentebesturen waren die een fiets een ongewenst en een gevaarlijk vervoermiddel noemden. In verschillende gemeenteverordeningen kwam de bepaling voor dat "de bestuurder van een rijwiel verplicht was zijn fiets onmiddellijk tot stilstand te brengen, indien bestuurders van rij- en voertuigen of geleiders van rij- of trekdieren of van vee, daartoe het verlangen kenbaar maakten". Duidelijk is in ieder geval dat zo'n zestig à zeventig jaar geleden voertuigen, getrokken door paarden of honden, het straatbeeld beheersten. Op deze foto uit 1905 zien we de hondekar van Herman van Vuuren (1891). Links van hem staat zijn zusje Geertje (1892). In de wagen zitten Aart en Thijs Sterrenberg.

4. Op 4 september 1907 werd in Haaf ten de zevenentwintigste verjaardag van koningin Wilhelmina op feestelijke wijze gevierd. Reeds vroeg in de morgen had het dorp zich in feestdos gehuld door het uitsteken van vlaggen en door het aanbrengen van versieringen. 's Morgens werd de schooljeugd op chocolade en andere lekkernijen onthaald en 's middags werden er volksspelen gehouden op de Bol. Het programma vermeldde: ringrijden voor ruiters te paard, mastklimmen, tobsteken, zaklopen en worsthappen. De volksspelen trokken veel bekijks, zoals op deze foto duidelijk te zien is. Het was moeilijk achter de namen te komen bij deze foto. We vergeten snel. Duidelijk herkenbaar zijn rijksveldwachter J.F. Stellingwerf (geboren in 1856), Willem van Horssen (geboren in 1880) uit Hellouwen gemeenteveldwachter e.G. Hasselaar (geboren in 1870).

5. Op 3 september 1908 werden er in Haaften opnieuw volksfeesten gehouden. Om één uur 's middags werd de hoofdschotel van de dag opgediend: de optocht. Naast de schoolkinderen kwamen in de stoet voor: een vijfendertigtal ruiters-het merendeel in ridderkostuum-, versierde rijwielen en een paar versierde wagens. Het fanfarekorps "Nieuw Leven" verleende zijn welwillende medewerking. De optocht had veel bekijks, vooral van de zeer vele vreemdelingen die uit de omliggende plaatsen naar Haaf ten waren gekomen. Anton de Wit (1889) en J ac ob van Peuten (1845) namen aan de optocht deel met een versierde fiets. Verder ziet u op deze foto van links naar rechts onder anderen Lijntje Wester1aken (1893), Jan Klop Jzn. (1884), Gerdina WigmansBlommers (1862) met Marieke (1908), Tonia van Zuijdarn (1897), Lambertus Leeuwis (1895), Jan Ariese van Zuijdam (1872), Klaas van Willigen (1871), Jan Pippel (1850) en de muzikanten Manus Muijlwijk (1872), Gijs van Ballegooijen (1875) en Johannis Sterrenberg (1879).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek