Kent u ze nog... de Haaftenaren

Kent u ze nog... de Haaftenaren

Auteur
:   C. van der Griend
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0492-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haaftenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Op 15 mei 1913 herdacht de heer A.A. van Gool zijn vijftigjarig ju bileum als hoofd der school te Haaften. Reeds vroeg in de morgen wapperde vrolijk uit alle huizen de driekleur. Ieder meende het aan de heer Van Gool verplicht te zijn hem die dag hulde te brengen. Meerdere feestliederen werden te zijner ere gezongen. Uit één van deze liederen laten we hier enkele regels volgen.

Laat feesttonen klinken; Laat rijzen het lied!

Ons schoolhoofd viert feest, Wie jubelt dan niet.

Vóór vijftig jaren kwam hij hier.

Hij heeft ons veel gegeven.

Hij wijdde aan het heil der jeugd Zij werkzaam nuttig leven.

Ook vijftig jaren klonk zijn stem In 't lied om Gode 't eren.

In dienst van Clio werkte hij Om 't jong geslacht te leren.

Laat feesttonen klinken

Talrijk waren de telegrammen en brieven uit alle delen van het land; tot ver van over de oceaan bedacht men de zeer gewaardeerde onderwijzer. Door de koningin werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Op deze foto zien we de jubilaris, die op 28 november 1835 geboren werd, samen met burgemeester P.S. van Willigen en wethouder H.l. Sterrenberg. Burgemeester Van Willigen (geboren op 19 juni 1836) zit links vanhet tafeltje, wethouder Sterrenberg (geboren op 10 juli 1842) staat achter het tafeltje. Ook de drie volgende foto's in dit boekje staan in verband met het jubileum van A.A. van GooI.

7. Uit de burgerij was een feestcommissie gevormd, die - door het presenteren van een lijst - in het bezit gekomen was van een aardig kapitaaltje om de jubilaris een blijvend aandenken ter hand te stellen. Wij hebben niet kunnen achterhalen waaruit dit aandenken bestond. Hier ziet u,voor de Wilhelminaboom op het schoolplein, de leden van de commissie. Van links naar rechts, zittend: bakker J. Kerkhoff (1869), landbouwer F.C. van Willigen (1876), gemeentesecretaris M.P. van Willigen (1869), onderwijzer H. Westen dorp (1870) en landbouwer A.J. van Vuuren (1851). Daarachter staan: gemeenteontvanger D.R. Sterrenberg (1871), schoenmaker C. Klop (1862), opzichter P. Verhoeks (1867), landbouwer A.A. van Willigen (1874), wagenmaker H.J. de Koek (1863) en landbouwer C.A. SterrenbergHJzn. (1872).

8. De muziekvereniging "Nieuw-Leven", opgericht in 1906, bracht de jubilerende hoofdonderwijzer en zijn gezin een serenade. Een talrijk publiek was daarbij tegenwoordig. Op de bovenste rij ziet u, van links naar rechts, de volgende muzikanten: Piet van Hemert (1895), Catrinus Kerkhoff (1898), Gijs van Heuckelum (1892), Herman van Vuuren (1891), Marcelis Leeuwis (1888), Dirk Hak (1894), Arie van Heuckelum (1897) en Hermanus Klop (1867). Op de tweede rij: directeur Philip se, Aa1dert Scheffers (1891), Jan van Weelden (1881), Hermanus van Opijnen (1896), Jasper van Heuckelum (1890) en Catrinus de Wit (1889). Op de derde rij: Willem van Alphen Azn. (1898), Stoffel van Dieijen (1899), Willem van Alphen Dzn. (1897), Huibert Kerkhoff (1875), H. Westendorp (1870) en Arie van Willigen (1884). Leonard van Boggelen Johzn. (1897) zit geknield naast de grote trom.

9. Vanzelfsprekend werden de schoolkinderen niet vergeten. Zij werden in verband met het jubileum van "mesjeu", zoals hij genoemd werd, van allerlei lekkernijen voorzien. De chocolademelk, een tractatie in die tijd, ontbrak daarbij niet. De dames, die op deze foto staan afgebeeld, hadden bij het schenken geholpen. Vandaar dat ze op de foto mochten. Let eens op hun fraaie hoeden. Vooraan zitten van links naar rechts: Mien van Weelden (1893), Jantje Klop (1893), Geertje van Vuuren (1892), Hendrijntje van Heuckelum (1893), Gerrigje van Oort (1889), Jantje van Maren (1890) en Koosje Scheffers (1888). Op de tweede rij: meester Jan Kraaij, Cornelis Klop (1862), Anna Hak (1891), Geurtje van den Berg (1892), onbekend, Geertje Klop (1891), Wimke Sterrenberg (1893), Maaike van Alphen (1894), Huibertje Kerkhoff (1893) en Floor van Willigen (1876). Achteraan staan: Herman van Vuuren (1891), Dirk Hak (1894), Gijs van Heuckelum (1892), Marcelis Leeuwis (1888), Arie van Heuckelum (1897), Hermanus van Opijnen (1896), Gerrit Arie Sterrenberg (1898), Catrinus Kerkhoff (1898), Drika van den Bergh (1884) en Met je Klop (1887).

10. Op de steenfabriek van Van Lookeren Campagne hebben veel inwoners van Haaften een groot deel van hun leven doorgebracht. Jaren achtereen waren er meer dan tweehonderd mensen op de fabriek werkzaam. De omstandigheden, waaronder de arbeider leefde, waren niet altijd even rooskleurig. De arbeid was z waar en de lonen waren niet al te hoog. In 1919 kwam de arbeidswet Aalberse tot stand. De vijfenveertigurige werkweek werd ingevoerd, maar de crisis, die al spoedig roet in het eten wierp, had tot gevolg, dat de arbeidstijden overal weer spoedig verlengd werden. Op deze foto ziet u een groepje kruiers en inzetters. Van links naar rechts staan op de foto: Arie van Maren (1881), Jacobus van Rossum (1870), Marinus van Willigen Jzn. (1889), Hermanus van Willigen Jzn. (1893), Alexander van den Berg (1877), Teunis van Maren (1880), Simon van Kerkhof (1868), Arie Klop Johzn. (1856), Arie Klop Adrzn. (1894) en Jacob van Hemert (1891).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek