Kent u ze nog... de Haaftenaren

Kent u ze nog... de Haaftenaren

Auteur
:   C. van der Griend
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0492-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haaftenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

-

- -

-

16. Naast de auto deed in de jaren twintig de autobus zijn intree. Daardoor werd het meer dan voorheen mogelijk om in groepsverband een reisje te maken. Omstreeks 1927 maakte deze ploeg jongens een reisje naar Scheveningen. Wekenlang hadden zij hiervoor gespaard. Limonade en brood namen ze mee, want veel te verteren hadden ze niet in die tijd. Wie had dat wel? Van links naar rechts ziet u: Marinus van Herreveld (1903), Gerrit Hol (1901), Arie van Hemert (1903), Siem van Woerkum (1909), Antonie Mijdam (1909), Gijshert Wigmans (1905), Peer van Willigen (1904), Aart van Wijk (1903), Cornelis Aldus (1906) en Jacob van Weelden (1906).

17. Op zondag 28 oktober 1928 nam dominee M.W. Snoep - na ongeveer dertig jaar de hervormde gemeente van Haaften gediend te hebben - om gezondheidsredenen afscheid van zijn gemeente. Hij deed dit met de woorden van Handelingen lOvers 33: "Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is". Met deze tekst deed hij op 25 januari 1891 ook zijn intrede in Heuke1um, zijn eerste gemeente. Na zijn emeritaat vestigde hij zich te Zeist. Kort voor zijn vertrek liet hij zich met de kerkeraads1eden fotograferen. Van links naar rechts ziet u: ouderling Johannis van Willigen (geboren op 23 oktober 1864), diaken Hermen Buijs (geboren op 2 november 1871), dominee M.W. Snoep (geboren op 19 november 1864), ouderling Johannis Klop (geboren op 31 maart 1871) en diaken Dirk van Maren (geboren op 31 juli 1868).

18. Leerlingen van de openbare lagere school in 1929. De heer M.M. Zeijlemaker was in die tijd hoofd. Zijn dochtertje Corrie staat op de foto naast hem. Op de bovenste rij ziet u staan, van links naar rechts: Willem Bambacht Tzn., Hendrik Bambacht Szn., Piet Blom, Piet van Krieken, Ruth van Krieken, Bernard Wigmans. Nico van Boggelen Dzn., Lenard Wigmans en Gijs van Willigen. Op de tweede rij: Maaike Blom, Chris Loch, Baat je van Willigen, Cornelia van den Berg, Mien Bambacht Sdr., Bets van Willigen, Jans Verveer, Maaike Wigmans, Alida Wigmans, Drika Bambacht SdI. en Aaltje Loch. Vooraan zitten: Wim Blom, Anton van Krieken, Anna Bambacht TdI., Teunis Bambacht Tzn., Teuntje Bambacht TdI., Bart Bambacht Tzn. en Aaldert Wigmans.

19. Het fanfarekorps "Nieuw-Leven" deed meerdere malen mee aan een concours en kwam thuis met prijzen en foto's. We kozen daaruit deze foto, die in 1931 te Nijmegen gemaakt werd. Vooraan zitten: G. van Herreveld Kzn., J.J. van Willigen Jzn., A. van Heucke1um, J. Bambacht Jzn., directeur H. Bredde1s, een zoontje van de directeur, J.H.H. van Oort, M.M. Sterrenberg, J. van Heuckelum en R. van Heuckelum. Op de tweede rij staan: D.J. van Zuijdarn, H. van Weel den, R.G. de Wit, J. van Heucke1um, e.D. van Schijndel, A. Verseijl, T. Bambacht, T.W. van den Heuvel, W. van Weelden, A.J. Hak, A.M. Sterrenberg, A. van Heuckelum, G.M. van Heuckelum, e. Kerkhoff en G. van Oosterum. Op de derde rij ziet u: F. van den Berg, G. van Weelden, A.J. Sterrenberg, M. van Brakel, P.G. Pippel, H.C. van Opijnen, H. van Willigen Jzn., D. van Schijndel, A.F. van Heuckelum, J. van der Pol, M. Bambacht en M. van Eek,

-~-

. .: ~. ; . ~.- ' ..

.. - -

-:

- . ~

-.'

: ~ ..

"'-.. .?.

- ~: ."

20. Een foto van de zangvereniging "Hosanna". Ook deze foto werd in 1931 te Nijmegen tijdens een concours gemaakt. Vooraan zitten: Anna van Schijndel, Art je Verseijl, Wout je van Herreveld, Bets van den Heuvel, Manus Baron, Willem van den Berg, Jan van Zuijdam, Cor van Weelden, Teuntje van Hemert, Maaike Wigmans en Hilleke van Oort. Op de tweede rij staan: Bertha Klop, Jans van Heuckelum, Neeltje van Boggelen, Dina van Boggelen, Nel van Oosterum, Roeltje van Suijdam, directeur Wezenaar, Maria van Herreveld, Gerdien van Heuckelum, Jenneke van Weelden, Fien van Brakel en Annie van Ballegooijen. Op de derde rij ziet u: Cornelis Wigmans, Dirk van Zuijdarn, Willem Klop, Bart van Zuijdam, Bart van Hemert, Evert Wigrnans, Cor Verhoeks, Jan Hendrik Overheul, Teunis Bambacht, Govert van Ballegooijen en Gerrit van Zuijdam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek