Kent u ze nog... de Haaftenaren

Kent u ze nog... de Haaftenaren

Auteur
:   C. van der Griend
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0492-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haaftenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. De installatie van burgemeester H.A. van Willigen vond plaats in de raadzaal. Wethouder M. Sterrenberg hangt hem de ambtsketen om. Aan tafel zitten gemeentesecretaris J. van Arkel en wethouder C.A. Sterrenburg MMzn. Verder ziet u staan de raadsleden J.M. van Vugt, R.C. Wijkniet, J. Brienen, H. Donker, C.A. Sterrenberg HJzn. en de tijdelijke ambtenaar ter secretarie M. Hasselaar. Woorden van welkom werden gesproken door de beide wethouders, de raadsleden C.A. Sterrenberg HJzn. en J. Brienen, alsmede door gemeentesecretaris J. van Arkel.

27. Het kerkelijk jeugdwerk kwam in de jaren twintig en dertig tot grote bloei. Ook in Haaf ten bestonden er in die tijd meerdere jeugdverenigingen. De hoogtepunten in het werk van deze verenigingen vormden de jaarvergaderingen, die over het algemeen een ernstig karakter droegen, maar die toch ook wel door voordracht, samenspraak of tableau vivant werden opgeluisterd. Op deze foto zijn de leden van de gereformeerde meisjesvereniging "Maria" afgebeeld. Vooraan zitten, van links naar rechts: Aaltje de Koek (1917), Mieritje van Willigen (1912), presidente Jaantje Kerkhoff (1901), Cor Hak (1906) en Annie van Ballegooijen (1915). Achteraan staan:

Anna van Weelden (1908), Pietje van Alphen (1909), Bets van Willigen (1916), Johanna Klop (1913), Cor de Koek (1911), Engeltje de Koek (1907), Grietje Pippel (1914) en Nel van Eldik (1918).

28. In 1927 moesten de iepebornen in de Dreef worden gerooid, omdat ze waren aangetast door de iepziekte. Nadien bood de Dreef een dorre aanblik. In 1936 kwam hieraan een einde. De Nederlandse Siercentrale stelde aan het gemeentebestuur gratis bomen beschikbaar, die door de schooljeugd werden geplant. Op 4 februari 1936 werd de boomplantdag gehouden, waarvoor grote belangstelling bestond. Reeds vroeg in de morgen waren burgemeester en wethouders met de genodigden aanwezig om alles voor de beplanting in orde te brengen. Vervolgens ging het dagelijks bestuur naar de openbare school om de leerlingen der hoogste klassen te verzoeken elk een boom te planten. In optocht trokken de leerlingen, elk voorzien van een esdoornboompje, naar de plaats der beplanting, waar de boompjes onder deskundige leiding in de grond werden geplaatst. Deze foto werd genomen op het moment waarop burgemeester H.A. van Willigen de eerste schop grond op de jonge boomwortels wierp. Behalve de jonge pootster, Tina van Reekurn, ziet u op deze foto van links naar rechts: J. van Heuckelum, wethouder C.A. Sterrenberg HJzn., hoofd der school D. van Zijtveld, wethouder J.M. van Vugt, gemeenteveldwachter P. Kruithof, raadslid C.A. Sterrenberg MMzn., een opzichter van de Nederlandsche Heidemaatschappij en gemeenteveldwachter D. Stam; Henk van Rijswijk kijkt nieuwsgierig toe. De schoolkinderen werden ter gelegenheid van de boomplantdag getracteerd op een sinaasappel.

29. Leerlingen van de openbare school op het vliegveld Schiphol op 4 juli 1937. Van links naar rechts ziet u, op de voorste rij: Jans van Willigen, Annie de Ruiter, Gerdientje van Weelden, Anneke van Willigen, Anneke Loch, Inge van Hemert, Anneke Vixseboxse, Mieta van Hemert, Johanna van Maren, Aaltje van Hemert, Bertha van Utrecht en Anna Klop. Op de tweede rij:

Tonia Klop, Jaantje van Oosterum, Neeltje van Wedden, Marietje van Wijk, Eleke Brugman, Tonia van den Berg, Annie Stunnenberg, Dikkie Klop, Fientje van Heusden, Klazina van Horssen, Anna Donker, Jantje van Maren, Jaantje Bambacht, Mieritje van Weelden, Annie van Zanten en Fientje van Zuijdam, Op de achterste rij: juffrouw G.c. van Ringelesteijn, Aaltje van Vuuren, Tina Koek, Geurtje van den Heuvel, juffrouw A. Gelderblom, Aaltje van Herreveld, Bertha van Willigen, Tina van Reekum, Geertje Kerkhoff, Art je van Hernert en Greta van Herreveld.

30. Ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938 werden er ook in Haaften feestelijkheden gehouden. De bewoners van de Breedesteeg hadden deze fraaie ereboog opgesteld, die vooral in de avond door de elektrische verlichting een fantastische aanblik bood. Onder de boog staan, van links naar rechts: W. van Zuijdarn, M. Bambacht, J.W. van Vuuren, J. van Ballegooijen, W. Köhler-van Heuckelum met haar dochtertje Willie, T.A. Bambacht, M. Bambacht-van Willigen, G. van Zuijdam, E. van Zuijdam-van Oort, P. van Vuurenvan Zee, J. van Heuckelum, G. van Zuijdam-van Willigen met op de arm Jannie van Zuijdam, Mijntje van Empel, P.A. van Vuuren en R. van Heuckelum. Op de hurken zitten: H.U. van Ballegooijen-van Oort, Gerdien van Heuckelum, Adriana Bambacht en Anna Bambacht. H.J. Köhler en H. Bambacht Szn., gekleed in militair uniform, presenteren het geweer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek