Kent u ze nog... de Haaftenaren

Kent u ze nog... de Haaftenaren

Auteur
:   C. van der Griend
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0492-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haaftenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Na het overlijden van dominee Caspar van Thiel Ribbius werd kandidaat W. Back, geboren op 20 januari 1866 te Kruiningen, beroepen en op 1 maart 1891 bevestigd als hervormd predikant te Tuil. Op 6 december 1908 nam hij afscheid van Tuil en vertrok met zijn gezin naar Nederlandsch-Indië, waar hij achtereenvolgens predikant was te Pekalongan, Koepang, Padang, Probolinggo en Madioen. Hij overleed op 22 december 1918. Kort vóór zijn vertrek uit Tuil liet hij zich met zijn echtgenote en twee dochters, Attie en Tonie, fotograferen (boven).

Vertrouwde figuren in het dorpsleven van Tuil waren ook dominee en mevrouw Bogers (beneden.) Dominee H. Bogers, die op 26 oktober 1878 te Velsen geboren werd, werd op 15 mei 1904 te Hellouw in het ambt bevestigd. Hij diende de hervormde gemeente van Tuil van 11 juli 1909 tot 22 februari 1920.

37. De zondagsschool van Tuil werd opgericht in 1891, tijdens de ambtsbediening van dominee W. Back. In 1931 werd op feestelijke wijze het veertigjarige bestaan herdacht. Na de herdenkingsdienst werd deze foto gemaakt van leerlingen, oud-leerlingen en het personeel. Op de bovenste rij ziet u, van links naar rechts: Alida de Waal, Lena Schrijver, Anna Westendorp, Miek Schrijver, Anneke de Waal, Gerrie den Drijver, Dilia van Garneren, Lena van Weel den , Aaltje Schrijver, Annie Huizer, Mien van Weelden en Henk van Dommelen. Op de tweede rij: mevrouw Lazonder, leidster Catrien van Mourik, Nel van Dommelen, Driena Schrijver, Ton van Weelden, Drika Schrijver, Neel van Weel den, Marie Ekelmans, Joke Bokhoven, Henk van Garneren, Hansje Ekelmans, leider H. Schrijver en dominee J.R.B. Feijkes, Op de derde rij: Lenard van Santen, Chris den Drijver, Leen Schrijver, Aart Schrijver, Bertus Ekelmans, Bertus Cardol, Aart van Weelden, Adriaan van Santen, Jan van Oort, Gijs Cardol, Antje van Garneren en Liesbeth van Weelden. Op de vierde rij: Gerrit de Waal, Gerard de Waal, Albert van Oort, Greta van Wiggen, Jans Verploegh, Marie Cardol, Corrie Cardol, Jan den Drijver, Mieritje Bokhoven, Leen Schrijver, Gos van Santen, Henk van Santen, Hendrik Zwamborn, Stoffel Satter en Hans Satter. Vooraan zitten: Wim Ekelmans, Johan Klop, Geertje de Waal, Wim de Waal, Joke den Drijver, Neel van Santen, Nellie den Drijver, Jenneke van Santen, Roelie Kreling, Marie van Oort, Hendrik de Waal, Wimke de Waal en Jan Ekelmans.

38. Bij koninklijk besluit van 23 februari 1934 werd de openbare lagere school van Tuil opgeheven. De toestand van 's rijks financiën noopte tot ingrijpende bezuinigingen. Door de kerkeraad van de hervormde gemeente van Tuil werd later moeite gedaan om tot oprichting van een bijzondere school te komen. Deze moeite werd met succes bekroond. Op 3 januari 1939 werd de school geopend, hetgeen met enige feestelijkheden gepaard ging. School en schoolplein waren feestelijk versierd. De officiële opening werd verricht door de moeder van dominee Kroneman. Zij neemt hier de sleutel van het kussen, dat een dochtertje van het schoolhoofd haar voorhoudt. Op de voorgrond ziet u verder staan: dominee A.G.H. Kroneman, mejuffrouw A. de Bruijn en het nieuwe schoolhoofd, de heer A. van der Lijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek