Kent u ze nog... de Haarlemmermeerders

Kent u ze nog... de Haarlemmermeerders

Auteur
:   J.D. Smid
Gemeente
:   Haarlemmermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3721-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haarlemmermeerders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

De titel van dit boekje zou boven e1ke bladzijde kunnen staan, want op heel veel foto's zult u be ken de gezichten zien, ook al weet u zich de naam misschien niet zo precies meer te herinneren. In deze polder, die pas in 1855 gemeentelijk werd ingedeeld, bedroeg het aantal inwoners in 1880 ruim veertienduizend; in 1940 was dat uitgegroeid tot ruim tweeendertigduiz end.

Het spreekt vanzelf dat u niet iedereen kende; de polder is groot (18.535 hectare) en telt kleine, middelgrote en grotere woonkernen, met een vrij grote onderlinge afstand. Maar ook al zou u slechts weinig gezichten herkennen, dan roept toch elke foto herinneringen bij u op. U zult bij uzelf zeggen: "ja, zo was het vroeger", want dit boekje geeft een beeld van "de" Haarlemmermeerders, zoals zij leefden, werkten, leerden en zich amuseerden.

De foto's zijn chronologisch gerangschikt en geven het beeld weer tot omstreeks 1940.

Degenen die zich na die tijd in Haarlemmermeer hebben gevestigd zullen met bewondering kunnen zien hoe hier, al spoedig nadat de polder bewoonbaar was geworden, het verenigingsleven op gang kwam, ondanks de moeilijke begaanbaarheid van de wegen.

Enkele foto's komen uit het gemeentearchief, maar het merendeel van de foto's is beschikbaar gesteld door particulieren, waarvoor de samensteller van dit boekje hun zeer erkentelijk is. Ook voor de identificatie van de op de foto's voorkomende personen was de samensteller op hulp van anderen aangewezen. Zo is met vereen de krachten dit boekje tot stand gekomen. Het he eft veel tijd en moeite gekost; de samensteller heeft getracht zo volledig mogelijk te zijn en heeft overal gespeurd naar namen die misschien nog achterhaald konden worden. Om onjuistheden tot een minimum te beperken heeft hij vee1 mensen geraadpleegd. Als er desondanks nog onvolkomenheden in dit boekje voorkomen vraagt hij daarvoor begrip bij de lezer.

Tenzij nadrukkelijk anders is verme1d worden de namen gegeven in volgorde van links naar rechts. Vermelding van "de heer" of "mevrouw" yond aileen plaats als dat de duidelijkheid in de beschrijving ten goede kwam; over het a1gemeen ziin deze toevoegingen weggelaten. Gehuwde dames worden overwegend bij hun meisjesnaarn genoemd omdat zij, toen de betreffende foto werd gemaakt, meestal nog ongehuwd waren.

Gaarne betuigt de samensteller zijn dank aan allen die hem op enigerlei wijze bij de vervaardiging van dit boekje behu1pzaam zijn geweest.

1. Dit is smederij Kroon aan de Hoofdweg in Abbenes omstreeks 1900. De figuur uiterst links is Neeltje van Tol, geboren 3 november 1855 te Haarlemmenneer en aldaar gehuwd op 26 april 1877 met Martines Kroon, geboren te Nieuwveen op 18 oktober 1848 (uiterst rechts op de foto). Tussen hen in hun kinderen Maartje Margaretha, Maurits Cornelis, Martines, Jacob en Cornelis Maurits Kroon.

2. A1s men het zich veroorloven kon, ging men zo op bezoek of ter kerke. Op deze foto uit 1904 ziet u het echtpaar Leendert van Rceuwijk en Neeltje Immink met hun kinderen Pieter, Nicolaas, Neeltje en Leendert.

3. Het fanfarekorps van Hoofddorp rand 1905. Geheel links de dirigent en oprichter van het orkest, de heer Klaver. Naast hem: Henk Bakker (met pet); voor de boom links C. van Driel (met pet) als toeschouwer, naast hem L. de Vries (met trombone); bij de middelste boom de onderwijzer Kramer (met bas); bij de volgende boom A. Vellekoop sr. (met bas), direct voor hem zittend C. Vellekoop (met trompet of bugel) en daarvoor Cees Mienis (ook met trompet of bugel); postbode W. de Graaf met de grate trom en onderwijzer Rademaker, zittend, met strohoed op. Boven de heg achter de grate trom het hoofd (met hoed) van toeschouwer Overbeek.

4. In 1905 liet een groepje dames zich fotograferen op het plein voor de openbare lagere school in Vijfhuizen. Het zijn op de achterste rij: Metta Evelein, Leentje Hylkerna-de Koning, Sientje Stout, Jaantje Mantel, Anna Stout en Neeltje v.d. Laan; voorste rij: Anna van Wijngaarden-Metz, Neeltje Stalk-van Reeuwijk en Jenny Eggink-de Koning; middelste rij: Anna Evelein, Rika Tanis, Willernijntje van Reeuwijk en Cathrien Evelein.

5. Van de gymnastiekvereniging Hoofddorp werd omstreeks 1907 deze foto gemaakt. Het bestuur, hier donker gekleed, bestond toen uit, staande: kapitein Smeenge en onderwijzer Van Lint; zittende de heren: Van der Schoot, notaris Heinsius, Van Dorsten, Van Zijverden en Vembert. De vaandeldragers zijn R. Krabbendam en D. de Vries.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek