Kent u ze nog... de Haastrechtenaren

Kent u ze nog... de Haastrechtenaren

Auteur
:   Haastrechtse Kring, De
Gemeente
:   Vlist
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0493-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haastrechtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

31. Op deze foto zien we klas 2 van de Catharinaschool uit 1923. Het zijn opgewekte kinderen, die wel plezier hebben in de school!

Achteraan staat juffrouw Bosman. Verder zijn onder anderen te zien: Adriaan de Wit, Peet Klarenbeek, Kees Straver, Adriaan Streng, Jaan Mulder, Jeane Faay, Adriaan van Niekerk, Rinus Compier, Kees van Klaren, Wim Bontje, Peet Versteeg, Bertus Aerts, Steef Vonk, Gerard Stolwijk, Toos Mulder, Lies Vergeer, Jo Vergeer, Mien Borst, Kit Kraan, Marie Moons, Kees Stolwijk, Door Lakerveld, Lies Streng en Anna Mulder.

32. Zuster Dymphina met haar klas in 1931. Men noemde dit toen de bewaarschool. Tegenwoordig heet het kleuterschool. Het laatste klinkt aardiger, maar toch waren de kleuters toen niet anders dan nu. Zuster Dymphina heeft vele jaren de kleuters onder haar hoede gehad. Zij was een zeer geliefde zuster. Hoeveel broeken zal zij hebben verschoond? Kijkt u ook eens naar het speelgoed waarmee de kinderen op de foto staan.

Achteraan: zuster Dymphina, Hans van den Hoek, Antoon Vianen, Jan de Lange, Antoon van den Hoek, Wim Maayenburg en Hennie Steenbergen. Tweede rij: Corrie Steenkamer, Lies Straver, Marie Leliveld, Leny de Hey, Agnes van den Hoek, Joop de Wit, Marie Bakker, Mien Steenkamer en Marie Steenbergen. Derde rij: Jacob Steenkamer, Johanna Bakker, Kee Steenbergen, Catrien van den Hoek, Katrien Raateland, zusjes Doesburg, Nelly Maayenburg, Jan de Hey, Dora Vergeer en Johan Maayenburg. Vierde rij, vooraan: Bart Steenbergen, Adriaan Raateland, Jozef de Lange, Adriaan Steenkamer, Cor Mulder, Bertus Verkley, Peet Compier en Bep van den Hoek.

33. Hiernaast ziet u enkele mensen die gedurende de eerste helft van deze eeuw een belangrijk aandeel hadden in de Haastrechtse gezondheidszorg. Dat waren in de allereerste plaats natuurlijk de doktoren.

Links boven dokter F.L. Deterding, die tot 1911 in Haastrecht verbleef. Hij was een der initiatiefnemers tot de oprichting van een afdeling van het Groene Kruis in Haastrecht, in 1901. Van hem wordt verteld dat hij in het dorp een beminde, doch strenge dokter was. De meisjes van toen zullen zich misschien nog wel herinneren dat hij weleens een pop cadeau gaf als een patiënt je na een langdurige ziekte herstellende was.

Hij werd opgevolgd door dokter F.J. Hakkenberg (midden boven), die tot aan zijn pensionering, in 1945, de gewaardeerde dorpsdokter was. Veel bijzonderheden hebben wij niet over hem vernomen, alleen dat hij zijn patiënten altijd, ongeacht hun klachten, eerst hun tong liet uitsteken. Op de foto rechts boven gaat hij per arreslee in een zeer barre winter op ziekenbezoek. Het was toen nog de gewoonte dat de boeren hun dokter zelf gingen halen.

Links onder de heer D. Reneman, gedurende vele jaren een bezielende kracht in het Haastrechtse Groene Kruiswerk. Als een der oprichters was hij van 1901 tot aan zijn dood in 1933 bestuurslid en van 1917 tot 1933 voorzitter van het Groene Kruis. Daarnaast was hij een van de oprichters van de Haastrechtse IJsclub (in 1884) en ook van deze vereniging jarenlang bestuurslid.

Zuster Woutman, midden onder, mag natuurlijk niet ontbreken in deze rij. In 1924 kwam zij naar Haastrecht, waar zij het initiatief nam tot de oprichting van het Lighalfonds ten behoeve van de tuberculosepatiënten van het dorp. Vijfentwintig jaar lang deelde zij als wijkverpleegster veel lief en leed met de Haastrechtenaren. Toen in 1929 het Groene Kruisgebouw aan de Liezeweg gereedkwam, kreeg zuster Woutman een kamer in dit gebouw. Daarvoor woonde zij in huis bij de familie Eegdeman. U ziet haar hier op de dag van haar jubileum, in 1949. Velen zullen herinneringen hebben aan deze geliefde zuster, die een bijzondere plaats in de Haastrechtse gemeenschap heeft ingenomen.

Als laatste herkent u dokter T.S.J.A. Bonga (rechts onder), die in 1945 het doktershuis aan de Hoogstraat, tussen het "Witte Hof' en de huidige Nutsspaarbank, betrok. Het huis telde vroeger drie verdiepingen en had aan de overkant van de straat nog een overtuin.

34. De afdeling van het Groene Kruis te Haastrecht werd opgericht op vrijdag 1 februari 1901. Leden van het bestuur waren: D. Reneman, M.J.T.e. Verver, dokter F.L. Deterding, H.C. Oldeman, Chr. Bruggeman en J. Koeman. De ontvangsten en uitgaven bedroegen in het eerste jaar f 462,-. In 1920 was dat f 532,-. Uit een oude lijst van contributies blijkt dat in 1917 van de 135 betalende leden er 32 f 1,- per jaar bijdroegen. De rest droeg f 0,50 per jaar bij. Men moest toen nog op de kleintjes passen. Uit de bedragen die werden uitgegeven blijkt ook dat er niet veel activiteiten waren. Na 1920 zijn de heren van het bestuur echter "van leer getrokken". Er werden bazars georganiseerd voor de bouw van een nieuw wijkgebouwen voor het vijfentwintigjarig jubileum en uit een jaarverslag over 1927 blijkt dat het bestuur zich op velerlei terrein bewoog. De wijkverpleging kwam tot stand. Een reorganisatie van de tuberculose bestrijding werd ter hand genomen. De samenwerking met het parochiaal kerkbestuur was uitstekend, hetgeen blijkt uit de vele religieuze huisbezoeksters. Ook werd - en dat was iets nieuws - in 1927 overwogen of er in Haastrecht een bad- en zweminrichting zou kunnen komen. Het initiatief toen genomen, heeft zijn voltooiing gevonden in het zwembad "De Loete". Zuster Woutman legde in 1927 maar liefst 2925 bezoeken af. Drie verbandtrommels werden in de gemeente geplaatst. Tevens werd er dregmateriaal geplaatst en wel een vijfentwintigtal in de gehele gemeente. Voor de toekomst werd gedacht aan een consultatiebureau voor zuigelingen en verder waren er plannen voor de bouw van een wijkgebouw. Het aantal leden was in dat jaar gestegen tot 460. Als bijzonderheid werd nog vermeld dat er in dat jaar, 1927, geen patiënten in de lighal waren. Dit was het voormalig prieel of .Jaube" in de tuin van het huis Bisdom van Vliet, dat toen dienst deed als lighal voor tuberculose patiënten in Haastrecht. Het in 1924 op initiatief van zuster Woutman opgerichte Lighal. fonds had tot doel het gebouw hiervoor geschikt te maken en de nodige voorzieningen te treffen, zoals de aanschaf van dekens, ligstoelen, thermometers, sputumflacons enzovoort. Verder hoopte men de patiënten, die hiervoor in aanmerking kwamen, doelmatige kleding, goed voedsel en zo mogelijk ondersteuning te kunnen verstrekken.

Zuster Woutman verzorgt hier een aantal verpleegden: Johannes de Gier, Duits, Neeltje van Duuren en A. Verwoerd.

35. In februari 1924 werd in "Concordia" een bazar gehouden voor de bouw van een nieuw Groene Kruisgebouw. Het oude gebouw bevond zich op de hoek van het Marktveld, waar men naar het Kerkplein gaat. Het nieuwe wijkgebouw aan de Liezeweg werd in 1929 voltooid en werd op 17 september van dat jaar officieel geopend. Later is het gebouw, dat nog steeds in gebruik is, uitgebreid omdat er een consultatiebureau in werd gevestigd.

Op de foto ziet u al diegenen die aan de bazar in 1924 meewerkten. Van links naar rechts, op de bovenste rij: De Boer, Teus Lekkerkerk, Mien Steehouwer, Riek van Zuilen, Bartje de Graaf, Aals van der Linde, Klazien Eegdeman, Aaltje van der Linden, Adri van der Heul, Let Graveland, Dirkje Uittenbogaard, A. Verburg, Huberdien Eikelenboom, Aart van der Linde, Pietje Verburg, Piet Hooft, Piet Luteyn, dokter Hakkenberg, Jan den Besten, Willem Beukers, Gerrit van Diest en Van Geelen. Derde rij: Greet Kraaienbrink, Zwaantje Muurling, Lies van Dalen, Neel Rietveld, Jo Bakker, mevrouw Koeman, mevrouw Roodbol, mevrouw Van Hemert tot Dingshof, mevrouw Hakkenberg, mevrouw Ypma, mevrouw De Groot, mevrouw Verhooft, Mien Hooft, Lieze van Dam en Dorus Jansen. Tweede rij: juffrouw Bos, Jo Mulder, Jo Niekerk, Kaatje lansen, Marie Straver, Petra van der Heeden, Greet Habben lansen, mevrouw Muurling en mevrouw Van Diest. Eerste rij: Truus Boere, Mulder, Cor Eegdeman, laantje Lekkerkerk en Agnes Raateland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek