Kent u ze nog... de Haastrechtenaren

Kent u ze nog... de Haastrechtenaren

Auteur
:   Haastrechtse Kring, De
Gemeente
:   Vlist
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0493-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haastrechtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

41. In 1884 werd "door eenige leden van Haastrechts Burger-Sociëteit den wensch geuit om in navolging van naburige gemeentens eene IJsclub te Haastrecht op te richten". De inwoners werden uitgenodigd lid te worden door hun handtekening op een intekenlijst te plaatsen, die door het voorlopig bestuur, bestaande uit de heren Stigter, Van Dam, Reneman, Verweij, Raateland en Pensioen, was voorzien van deze extra aanbeveling: Is het ijsvermaak op zich zelf reeds aanbevelenswaardig, de steun die dergelijke vereentgingen in den wintertijd vaak aan de werkeloozen stand verleenen, maken alle verdere aanbeveling overbodig. De werkelozen konden in die tijd een centje - twaalf of veertien cent per uur - bijverdienen door de baan te vegen en met warm water te dweilen. De contributie zou één gulden per jaar bedragen. Onder de vele handtekeningen bevonden zich die van de toenmalige burgemeester D.A. Dupper en die van mevrouw de weduwe J.J.le Fèvre de Montigny, geboren Bisdom van Vliet. In 1888 werden de statuten door koning Willem III goedgekeurd en zo werd de Haastrechtse IJsclub, thans de oudste vereniging van het dorp, een feit. Al rond de eeuwwisseling werden door de ijsclub wedstrijden georganiseerd, op de schaats en met paard en slede. Uit deze tijd stamt de uitdrukking "voor spek en bonen meedoen". Oude en gebrekkige mensen konden aan "wedstrijden" deelnemen en de winnaars werden dan beloond met een pond spek en een zak bonen.

De foto toont de trotse bestuursleden, in 1894, met hun gloednieuwe vaandel, dat ter ere van het tienjarig bestaan van de IJsclub door mevrouw De Montigny werd geschonken. Tweede van links De Bruin, vierde Hannes Kompeer, dan Gerardus Raateland, burgemeester Viruly, P. Blanken, Aart Ooms met vaandel, G. Jüngeling, D. Reneman, M. Bakker en tweede van rechts Th. Jansen.

42. De vergaderingen van de Haastrechtse IJsclub haalden zelfs de krant. Hier een bericht uit het "Haastrechts Nieuws" in 1911. Maandagavond hield de IJsclub alhier ten huize van Mej. Blanken de najaarsvergadering. Er waren 40 leden tegenwoordig. Veel te behandelen was er niet. De bestuursverkiezing van de vijf aftredende leden te weten de heren: HJ. van Niekerk, Th. Hooft, E. Muurling, C.A. Versteeg en N Dogterom, welke allen met meerderheid van stemmen herkozen werden. Uit een ingekomen schrijven van de Z.H IJsvereniging wordt verzocht om deel te nemen aan de afstandsrit van 82 km welke vanuit Den Haag gehouden zal worden. Lief hebbers kunnen zich bij het bestuur melden. Na het sluiten van de vergadering

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek