Kent u ze nog... de Haelenaren

Kent u ze nog... de Haelenaren

Auteur
:   B.A.J. Jeukendrup
Gemeente
:   Haelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4263-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haelenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. In het Haelens Broek woonde Petrus Schreurs (geboren 1848 en overleden 1940), die belangrijke gegevens verzamelde voor de streekhistorie en in het bijzonder voor de geschiedenis van Haelen. Van zijn hand verscheen een aantal publikaties onder andere in "De Nieuwe Koerier", dagblad voor Roermond en omstreken. In het begin van de jaren twintig werd een familieportret gemaakt, waarop naast de heer Schreurs diens echtgenote, mevrouw Petronella Schreurs-Vullers en beide dochters Catharina en Petronella voorkomen. Mejuffrouw C. Schreurs (links) is jarenlang werkzaam geweest in het lager onderwijs te Haelen. De gedachtenis aan Haelens kroniekschrijver wordt levendig gehouden door de naar hem genoemde Peter Schreursweg.

7. In het dorp Haelen was Sjengske Waeijen een begrip. In diens herberg kon men genie ten van een goed glas bier en in de in hetzelfde pand ingerichte winkel werden kruidenierswaren verkocht. Omstreeks 1925 werden voor het cafepand annex winkel gefotografeerd Sof Waeijen (de latere cafehoudster), Door Wolter, Guill. Delahaye, Neelke Waeijen, Mia Delahaye, Door Waeijen en Jan Hendrix. Later werd de winkel opgeheven. Omdat het cafepand rond 1960 werd opgenomen in een reconstructieplan voor het dorpscentrum moest het worden afgebroken. Dit gebeurde in mei 1965.

8. De sacrarnentsprocessie was voor de Haelense parochianen een jaarlijks terugkerend feestelijk gebeuren. De gehe1e schooljeugd was hierbij actief betrokken en liep als stoutmoedige zouaaf, Iieftallig engeltje of vrome maagd in de stoet mee. Deze foto dateert uit 1925. De volgende personen treffen we erop aan: 1. Chris Caris, 2. Nel van Hoef, 3. Koos Wijnen, 4. Lies Cleutjens, 5. Lies Bombeek, 6. Mia Dings, 7. Leen Peeters, 8. Jule Klumpkens, 9. Neelke Gorissen, 10. Stien Beurskens, 11. Margriet Bremmers (?), 12. Maria Marechal, 13. Dora van den Eynden, 14. To Roumen, 15. Anna Gorissen (koningin der maagden), 16. Marie Op het Broek, 17. Odile Verheyden, 18. Mia Ververs, 19. Wiel Peeters, 20. Dien Beurskens, 21. Lei Waeijen, 22. Jo Sauren, 23. Thei Beurskens, 24. Everard Schreurs en 25. Sjra Roumen.

9. Op 1 april 1903 ving Jean Hendrix, gelijktijdig met de onlangs benoemde burgemeester Aquarius, zijn werkzaamheden ten gemeentehuize van Haelen aan. Vijfentwintig jaren later vierden beiden hun zilveren arnbtsjubileurn. Bij die gelegenheid werd de jubilerende gemeente-ontvanger bezocht door een deputatie van gemeentebestuurderen en -personeel, Van links naar rechts ziet u: de raadsleden R.J.H. Beurskens, P.H. Geerlings, wethouder E.J. Schreurs, mevrouw A.G. Hendrix-Nijskens, de ontvanger J.H. Hendrix, wethouder P.J. Nijskens, secretaris W.P.H.M. van den Broek, raadslid W.H. Hendrix (broer van de jubilaris) en veldwachter W.H. Beurskens. De foto is gemaakt voor de waning van de jubilaris; dit pand, gelegen aan de Roggelseweg, is in 1962 in verband met de komsanering afgebroken.

10. De zusters ursulinen, die van 1905 tot 1929 waren gevestigd in kasteel Aldenghoor en de daarbij behorende bijgebouwen, organiseerden telkenjare de zogenaamde kindsheidoptochten. In deze optochten trokken de schoolkinderen, verkleed als zusters, paters en missiekindjes, door het dorp. In 1927 werden bij het kloostercomplex een aantal deelnemertjes aan de optocht vereeuwigd. De linker rij patertjes wordt van voren naar achteren gevormd door: Hub Waeijen, Piet Spee en Jan Geene en de rechter rij door: Theo Peeters, Pierre Hendrix Wzn. en Jan Waeijen. Daarachter tussen de vaandels staan de bruidjes Cato Spee (links) en Mia Verheyden (rechts). De zustertjes zijn van links naar rechts: Corrie Kocke1koren, Mia Triepels, Mia Tholen, Truus Spee, Nelly Roumen en Nelly Custers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek