Kent u ze nog... de Haelenaren

Kent u ze nog... de Haelenaren

Auteur
:   B.A.J. Jeukendrup
Gemeente
:   Haelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4263-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haelenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Omstreeks 1930 werd in Haelen de burgerwacht opgericht, waarvan een aantal weerbare jongemannen dee! uitrnaakte. Geknield van links naar rechts ziet u: Chris Caris, Louis Hendrix, Thei Schreurs, Piet Thissen, Frits Joosten en Koos Wijnen, Staande van links naar rechts : Math. Kockelkoren, Frans Schreurs, Lei Baaten, Jan Schreurs, Mathieu Pelsers, Pierre Hendrix, Peer Bex, Nic Diederen, Pierre Geelen, Jan Geerlings, Henri Knapen (met trommel), Jan Reynders en Richard Franssen, terwijl Jac Kessels als porte-drapeau boven het gezelschap poseert. De opname is gemaakt voor de rooms-katholieke lagere meisjesschool "Sint Lambertus". Op last van de bezetter werd de burgerwacht opgeheven.

12. Van 1903 tot 1936 presideerde mr. Th.J .H, Aquarius als burgemeester de zittingen van de raad der gemeente Haelen. In het begin van de jaren dertig werd op de raadzaal van het gerneentehuis een portret gernaakt, waarop zittend, van links naar rechts voorkomen: raadslid Willern Hendrix, wethouder Jac, Franssen, de burgerneester, wethouder Pol. Nijskens en gemeentesecretaris W.P.HoM. van den Broek (de latere burgemeester: 1937-1947) en staande van links naar rechts: de raadsleden Sef Kockelkoren en Piet Geerlings, veldwachter Willern Beurskens, raadslid Martinus van Oeteren, gemeente-ontvanger Jean Hendrix en tenslotte Hein Aquarius, zoon van de burgemeester. Op de foto ontbreekt het raadslid Everhard Schreurs.

13. Op 15 april 1934 vierde de Hae1ense paroehiegemeensehap het veertigjarig priesterfeest van pastoor A.Th.A.G. Meijer. Genoemde persoon was pastoor van de paroehie van de heilige Lambertus te Hae1en van 1924 tot 1934. Bege1eid door enke1e 1eden van het huldigingscomite, van links naar reehts de heren Th. Brentjens, M. de Kunder en M. Koekelkoren, begeeft pastoor Meijer zieh van het kastee1 Aldenghoor naar de paroehiekerk. Ook is nog ziehtbaar de eerwaarde heer Bergmans van de fathers van Mill-Hill, die in het kasteel Aldenghoor gehuisvest waren.

14. Slechts enkele dagen na de viering van zijn veertigjarig priesterfeest overleed op 21 april 1934 te Hae1en pastoor A.Th.A.G. Meyer. Enkele dagen later werd hij onder grate be1angstelling ter ruste ge1egd op het kerkhof achter de in 1944 door oor1ogsgeweld verwoeste parochiekerk van de heilige Lambertus. Als celebrant bij de uitvaart trad onder meer op pastoor Homans uit Nunhem. Vlak voor deze pastoor staat kape1aan Ortmans. Burgemeester Aquarius (met stok) hield de grafrede. Rondom het graf in de voorste rij zien we wethouder J ac. Franssen, gemeen tesecretaris Van den Braek, de raadsleden Reinier Beurskens en Martinus van Oeteren. Verder zijn nog te herkennen Mathieu Kockelkoren en Marinus de Kunder. Gehee1 rechts is father Bergmans zichtbaar.

15. Pastoor l.W.J. Krijns werd in 1934 te Haelen geinstalleerd. Hij werd verwelkomd door de leden van het inhuldigingscornite en het kerkbestuur. Van links naar rechts ziet u de heren M. de Kunder, P. Vencken, H. Aquarius, M. Kockelkoren en Th. Bex. Tussen de laatste en pastoor Krijns is de gemeentesecretaris W.P.H.M. van den Broek zichtbaar. Vervolgens zijn zichtbaar het raadslid M. van Oeteren en kerkmeester Th. Brentjens. De beide misdienaartjes, Jan Spee en Jan Mooren, kijken stralend op naar hun nieuwe pastoor. Bij de inhuldiging zegden bruidjes en herdertjes hun welkomstgroet op. Vanzelfsprekend was ook de schutterij aanwezig; geheel reehts staat P. Ververs, commandant van de schutterij, Links naast hem ziet u Suskes Wullern Gradus (Graad Peeters). Op de achtergrond is het vaandel van de fanfare "Philomena" zichtbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek